Team edit cần nhà thầu bao nuôi.

Cúc Hoạ Mi

New member
Tham gia
7/6/21
Bài viết
1
Post Team edit cần nhà thầu bao nuôi.
Xin chào mọi người. Em có một team edit truyện hơn 10 người. Hiện đang thiếu dl để chạy, em muốn tìm nhà thầu cho team em. Đảm bảo sát raw 95%, thuần Việt, không sai cấu trúc, không lỗi cơ bản. Có thể chạy dl >50.000chữ/tuần. Lương có thể thoả thuận. Cầu nhà thầu bao nuôi!
Email: kieutrinh.mtp@gmail.com
 
Top