Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng Nhân

qiuheng

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
13/8/11
Bài viết
1,624
Post Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng Nhân
Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng Nhân

Tác giả: Thánh Vụ Thính Vũ

Lời giới thiệu

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana - www.metruyen.com

Biên tập: http://www.metruyen.com


Hắn thành thật quá mà mất lòng cấp trên, mất việc, vợ đẹp bỏ theo giai mất…

Triệu Đằng lăn lộn kiếm sống.

Bởi vì nhất thời làm việc thiện, đột nhiên biến hoá trở thành tài xế của phó tổng tập đoàn Kim Dương. Lại không ngờ rằng tài xế nho nhỏ cũng có giá trị như thế, vô số người đều tới làm quen, hối lộ hắn!

Những người đã từng xem thường hắn, bây giờ nhao nhao nịnh nọt làm hắn vui lòng!

Công trình xảy ra sự cố, vợ hắn cầm đơn ly hôn đến tìm hắn … Bạn thân mất liên lạc …

Trên sự nghiệp, khổ tận cam lai, từng bước cao thăng!

Trên sinh hoạt, một Triệu Đằng cô đơn cũng biến thành hot boy vạn người mê, được vô số giai nhân ưu ái, rừng hoa đua nở...
 
Sửa lần cuối:

qiuheng

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
13/8/11
Bài viết
1,624
Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng Nhân

Tác giả: Thánh Vụ Thính Vũ
Chương 1: Bắt sống gian tình
Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana - www.metruyen.com

Biên tập: http://www.metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 
Sửa lần cuối:

qiuheng

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
13/8/11
Bài viết
1,624


Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng Nhân


Tác giả: Thánh Vụ Thính Vũ


Chương 02: Mâu thuẫn trong gia đình


Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana - www.metruyen.com


Biên tập: http://www.metruyen.comBạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 
Sửa lần cuối:

qiuheng

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
13/8/11
Bài viết
1,624
Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng Nhân
Tác giả: Thánh Vụ Thính Vũ

Chương 3: Không vay được tiền

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana - www.metruyen.com

Biên tập: http://www.metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 
Sửa lần cuối:

qiuheng

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
13/8/11
Bài viết
1,624
Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng Nhân

Tác giả: Thánh Vụ Thính Vũ

Chương 4: Người vợ thay lòng đổi da

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana -
www.metruyen.com

Biên tập: http://www.metruyen.com
Bạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 
Sửa lần cuối:

qiuheng

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
13/8/11
Bài viết
1,624
Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng Nhân


Tác giả:
Thánh Vụ Thính Vũ


Chương 5: Quay trở lại


Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana -
www.metruyen.com


Biên tập: http://www.metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 

qiuheng

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
13/8/11
Bài viết
1,624
Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng Nhân

Tác giả: Thánh Vụ Thính Vũ


Chương 6: Thủ lĩnh giữ người

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana -
www.metruyen.com

Biên tập: http://www.metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 

qiuheng

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
13/8/11
Bài viết
1,624Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng Nhân

Tác giả: Thánh Vụ Thính Vũ

Chương 7: Âm thịnh dương suy

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana -
www.metruyen.com

Biên tập: http://www.metruyen.com

Bạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 

qiuheng

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
13/8/11
Bài viết
1,624Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng Nhân


Tác giả:
Thánh Vụ Thính Vũ

Chương 08: Gặp lãnh đạo

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana - www.metruyen.com

Biên tập: http://www.metruyen.com

Bạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 

qiuheng

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
13/8/11
Bài viết
1,624


Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng Nhân


Tác giả:
Thánh Vụ Thính Vũ

Chương 09: Viết bài phát biểu

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana - www.metruyen.com

Biên tập: http://www.metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 

qiuheng

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
13/8/11
Bài viết
1,624


Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng NhânTác giả:
Thánh Vụ Thính Vũ

Chương 10: Thị trưởng xinh đẹp

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana - www.metruyen.com

Biên tập: http://www.metruyen.comBạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 

qiuheng

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
13/8/11
Bài viết
1,624


Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng NhânTác giả:
Thánh Vụ Thính Vũ

Chương 11: Uống nhầm thuốc

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana - www.metruyen.com

Biên tập: http://www.metruyen.comBạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 

qiuheng

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
13/8/11
Bài viết
1,624

Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng NhânTác giả:
Thánh Vụ Thính Vũ

Chương 12: Điều này không thể chấp nhận được

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana - www.metruyen.com

Biên tập: http://www.metruyen.comBạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 

qiuheng

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
13/8/11
Bài viết
1,624


Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng NhânTác giả:
Thánh Vụ Thính Vũ

Chương 13: Lật mặt quá nhanh

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana - www.metruyen.com

Biên tập: http://www.metruyen.comBạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 

qiuheng

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
13/8/11
Bài viết
1,624


Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng NhânTác giả:
Thánh Vụ Thính Vũ

Chương 14: Thử quần áo

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana -
www.metruyen.com

Biên tập: http://www.metruyen.comBạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 

qiuheng

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
13/8/11
Bài viết
1,624


Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng NhânTác giả:
Thánh Vụ Thính Vũ

Chương 15: Lấy bản ghi âm

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana - www.metruyen.com

Biên tập: http://www.metruyen.comBạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 

qiuheng

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
13/8/11
Bài viết
1,624


Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng NhânTác giả:
Thánh Vụ Thính Vũ

Chương 16: Đi tìm gai trong văn phòng

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana - www.metruyen.com

Biên tập: http://www.metruyen.comBạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 

qiuheng

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
13/8/11
Bài viết
1,624


Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng NhânTác giả:
Thánh Vụ Thính Vũ

Chương 17: Giúp đỡ làm tư liệu

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana - www.metruyen.com

Biên tập: http://www.metruyen.comBạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 

qiuheng

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
13/8/11
Bài viết
1,624

Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng NhânTác giả:
Thánh Vụ Thính Vũ

Chương 18: Đêm dài đằng đẵng

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana - www.metruyen.com

Biên tập: http://www.metruyen.comBạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 

qiuheng

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
13/8/11
Bài viết
1,624


Người Đã Trung Niên: Cực Phẩm Hồng NhânTác giả:
Thánh Vụ Thính Vũ

Chương 19: Chuẩn bị tiền chữa bệnh

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana -
www.metruyen.com

Biên tập: http://www.metruyen.comBạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 
Top