(FULL) TỐNG THÌ HÀNH - giai đoạn oanh liệt nhất của nhà Tống

ThanhPhong

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
4/4/12
Bài viết
4,173
TỐNG THÌ HÀNH
Tác giả: Canh Tân
Chương 493. Tình thế hỗn loạn Mạc Bắc (4)
Nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Ngọc Doãn đột nhiên giảm đi hứng thú.

Bông tuyết run rẩy tren người hắn, trầm giọng quát:
- Truyền lệnh thả ra lửa khói, bảo đám người Tấn Khanh bắt đầu hành động!Mời đọc:
Tào Tặc (full) ; Sở Hán tranh bá (full); Quang minh kỷ nguyên; La Phù ; Say Mộng Giang Sơn

Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió! - Tào Tặc - Quang Minh Kỷ Nguyên - Sở Hán tranh bá
 
Sửa lần cuối:

ThanhPhong

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
4/4/12
Bài viết
4,173
TỐNG THÌ HÀNH
Tác giả: Canh Tân
Chương 494. Tình thế hỗn loạn Mạc Bắc (5)
Nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Binh Tây Liêu chống đỡ Thông Lĩnh, Hắc Hãn rút về Sơn Lặc...

- Yến tử làm đích thật là vô cùng xuất sắc nhưng lại không biết nó có tha thứ cho mình không?

Sắc mặt Da Luật Dư Đổ âm tình bất định!Mời đọc:
Tào Tặc (full) ; Sở Hán tranh bá (full); Quang minh kỷ nguyên; La Phù ; Say Mộng Giang Sơn

Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió! - Tào Tặc - Quang Minh Kỷ Nguyên - Sở Hán tranh bá
 
Sửa lần cuối:

Anhoang

Dịch Giả
Tham gia
5/7/12
Bài viết
376
TỐNG THÌ HÀNH
Tác giả: Canh Tân
Chương 495. Tình thế hỗn loạn Mạc Bắc (6)
Nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Nhâm Trọng nói:
- Bệ hạ đã nói, Đại tướng quân vĩnh viễn là di trượng của nàng, chỉ sợ Đại tướng quân... Nhưng trước sau gì cũng vẫn là Dư Đô Cô mà mỗi mùa xuân, sẽ mang theo Thục quốc, để cho Thục quốc ở trên cổ chơi đùa. Bệ hạ mong ngươi có thể quay về.

Da Luật Dư Đổ, trầm mặc... !!!Mời đọc:
Tào Tặc (full) ; Sở Hán tranh bá (full); Quang minh kỷ nguyên; La Phù ; Say Mộng Giang Sơn

Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió! - Tào Tặc - Quang Minh Kỷ Nguyên - Sở Hán tranh bá
 

Anhoang

Dịch Giả
Tham gia
5/7/12
Bài viết
376
TỐNG THÌ HÀNH
Tác giả: Canh Tân
Chương 496. Tình thế hỗn loạn Mạc Bắc (7)
Nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Hay là như vầy, Tử Kinh Lĩnh Khẩu kế tiếp, liền giao cho Nguyên Tắc phụ trách. Thân thể ta không khoẻ, đang định trở về Tích Tân.

Trần Quy ngẩn ra, chợt hiểu rõ ý tứ của Ngọc Doãn.

- Như vậy, Lang Quân cứ việc an tâm tĩnh dưỡng.!!!Mời đọc:
Tào Tặc (full) ; Sở Hán tranh bá (full); Quang minh kỷ nguyên; La Phù ; Say Mộng Giang Sơn

Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió! - Tào Tặc - Quang Minh Kỷ Nguyên - Sở Hán tranh bá
 

Anhoang

Dịch Giả
Tham gia
5/7/12
Bài viết
376
TỐNG THÌ HÀNH
Tác giả: Canh Tân
Chương 497. Tình thế hỗn loạn Mạc Bắc (8)
Nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Ngọc Doãn ở trên ngựa, cũng không nói lời vô nghĩa, đứng dậy, Hổ Xuất trường đao giơ lên cao, chiếu Bồ Sát Thạch Gia Nô, hung hăng bổ chém xuống. Một đao kia mang theo trận gió, xé rách không khí.

Bồ Sát Thạch Gia Nô muốn phong chắn, đã không còn kịp rồi...

- Mệnh ta xong rồi!Mời đọc:
Tào Tặc (full) ; Sở Hán tranh bá (full); Quang minh kỷ nguyên; La Phù ; Say Mộng Giang Sơn

Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió! - Tào Tặc - Quang Minh Kỷ Nguyên - Sở Hán tranh bá
 

ThanhPhong

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
4/4/12
Bài viết
4,173
TỐNG THÌ HÀNH
Tác giả: Canh Tân
Chương 498. Tình thế hỗn loạn Mạc Bắc (9)
Nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Gã liều mạng muốn cướp lại Nho Châu, xoay chuyển xu hướng suy tàn trước mắt. Nhưng quân Tống cứng rắn, mạnh mẽ vô cùng, song phương chiến đấu liên tục ba ngày, tử thương vô số, nhưng Nho Châu vẫn như cũ bị quân Tống nắm chắc, quân Kim bị ngăn cản ở phía bắc Nho Châu, không thể tiến thêm được bước nào.Mời đọc:
Tào Tặc (full) ; Sở Hán tranh bá (full); Quang minh kỷ nguyên; La Phù ; Say Mộng Giang Sơn

Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió! - Tào Tặc - Quang Minh Kỷ Nguyên - Sở Hán tranh bá
 
Sửa lần cuối:

ThanhPhong

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
4/4/12
Bài viết
4,173
TỐNG THÌ HÀNH
Tác giả: Canh Tân
Chương 499. Tình thế hỗn loạn Mạc Bắc (10)
Nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Chỉ có điều tính tình ngươi, ta hiểu quá rõ. Ngươi sao có thể từ bỏ triều đình được chứ? Xem ra còn phải dốc thêm chút sức nữa.

Nhưng kế tiếp, còn phải xem nhiệm vụ của Điện hạ đã hoàn thành chưa!Mời đọc:
Tào Tặc (full) ; Sở Hán tranh bá (full); Quang minh kỷ nguyên; La Phù ; Say Mộng Giang Sơn

Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió! - Tào Tặc - Quang Minh Kỷ Nguyên - Sở Hán tranh bá
 
Sửa lần cuối:

ThanhPhong

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
4/4/12
Bài viết
4,173
TỐNG THÌ HÀNH
Tác giả: Canh Tân
Chương 500. Tình thế hỗn loạn Mạc Bắc (11)
Nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Trên danh nghĩa, gã dường như là thắng, đoạt lại được thị trấn Tấn Sơn, nhưng được một tòa thành phá này thì có ích lợi gì, vô duyên cớ còn mất đi tính mạng của hai ngàn binh sĩ.

Trong lòng đột nhiên có một dự cảm xấu: Hay là vận khí của Đại Kim ta nay đã hết rồi?Mời đọc:
Tào Tặc (full) ; Sở Hán tranh bá (full); Quang minh kỷ nguyên; La Phù ; Say Mộng Giang Sơn

Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió! - Tào Tặc - Quang Minh Kỷ Nguyên - Sở Hán tranh bá
 
Sửa lần cuối:

ThanhPhong

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
4/4/12
Bài viết
4,173
TỐNG THÌ HÀNH
Tác giả: Canh Tân
Chương 501. Tình thế hỗn loạn Mạc Bắc (12)
Nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Nghĩ chắc thấy chức quan trước đó của Bàng Chân quá nhỏ, rất khó nhanh lên chức, Tông Trạch mới thiết lập một Tuần Kiểm Tư Hưng Nhân phủ như vậy, cùng bổ nhiệm Bàng Chân làm Tuần Kiểm, làm cơ sở cho ngày sau lên chức. Bàng Chân như thế, nghĩ chắc Ngưu Cao cũng vậy.

Ánh mắt Ngọc Doãn lướt qua kỵ quân sau lưng Bàng Chân.

Vừa thấy, Ngọc Doãn lập tức ngây người!Mời đọc:
Tào Tặc (full) ; Sở Hán tranh bá (full); Quang minh kỷ nguyên; La Phù ; Say Mộng Giang Sơn

Xin mời Duong_Dung góp ý, luận bàn, chém gió! - Tào Tặc - Quang Minh Kỷ Nguyên - Sở Hán tranh bá
 
Sửa lần cuối:

ThanhPhong

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
4/4/12
Bài viết
4,173
TỐNG THÌ HÀNH
Tác giả: Canh Tân
Chương 502. Tình thế hỗn loạn Mạc Bắc (13)
Nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Nhìn sắc trời, đã gần giờ tý.

Bàng Vạn Xuân và Ngọc Doãn nhìn nhau, liền trầm giọng thét ra lệnh:
- Truyền mệnh lệnh của ta, Hắc Kỳ tiễn đội toàn quân lên ngựa, tức khắc xuất phát!Mời đọc:
Tào Tặc (full) ; Sở Hán tranh bá (full); Quang minh kỷ nguyên; La Phù ; Say Mộng Giang Sơn

Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió! - Tào Tặc - Quang Minh Kỷ Nguyên - Sở Hán tranh bá
 
Sửa lần cuối:

ThanhPhong

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
4/4/12
Bài viết
4,173
TỐNG THÌ HÀNH
Tác giả: Canh Tân
Chương 503. Tình thế hỗn loạn Mạc Bắc (14)
Nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Vào thời điểm này, hắn ta sao có thể khinh thân mạo hiểm, đến đánh lén Hồ Lô Khẩu? Tử Kinh Lĩnh khẩu là hắn suất bộ phá được, Lão Long Lĩnh lại là hắn phục kích thành công. Mà nay hắn suất bộ đóng quân ở Tùng Tử khẩu, lại muốn đánh lén Hồ Lô Khẩu, chỉ sợ phương diện này...

Ngay tức khắc, trong mắt Tôn tiên sinh chợt lóe lên...

Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ cần phải sớm an bài đường lui cho mình rồi!Mời đọc:
Tào Tặc (full) ; Sở Hán tranh bá (full); Quang minh kỷ nguyên; La Phù ; Say Mộng Giang Sơn

Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió! - Tào Tặc - Quang Minh Kỷ Nguyên - Sở Hán tranh bá
 

ThanhPhong

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
4/4/12
Bài viết
4,173
TỐNG THÌ HÀNH
Tác giả: Canh Tân
Chương 504. Tình thế hỗn loạn Mạc Bắc (Cuối)
Nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Uông Cổ và hơn mười bộ tộc Mạc Bắc đều thần phục Tây Liêu. Nghe nói, Nữ vương Tây Liêu đã tuyên bố khai chiến với Lỗ tặc.

- Cái gì?

Triệu Cấu giật nảy mình, quyển sách trên tay rơi xuống bàn, mà gã như chưa tỉnh táo.Mời đọc:
Tào Tặc (full) ; Sở Hán tranh bá (full); Quang minh kỷ nguyên; La Phù ; Say Mộng Giang Sơn

Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió! - Tào Tặc - Quang Minh Kỷ Nguyên - Sở Hán tranh bá
 

ThanhPhong

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
4/4/12
Bài viết
4,173
TỐNG THÌ HÀNH
Tác giả: Canh Tân
Chương 505: Thiên mệnh nữ vương
Nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Sau một lúc lâu, gã khẽ hỏi:
- Với cách nhìn của Tôn tiên sinh, làm thế nào cầu hòa?

Tôn tiên sinh mỉm cười, toát lên vẻ âm trầm.

- Theo cách nhìn của ta, nếu muốn cầu hòa, nhất định phải tiêu diệt Thân quân Thái tử!Mời đọc:
Tào Tặc (full) ; Sở Hán tranh bá (full); Quang minh kỷ nguyên; La Phù ; Say Mộng Giang Sơn

Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió! - Tào Tặc - Quang Minh Kỷ Nguyên - Sở Hán tranh bá
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
74,363
TỐNG THÌ HÀNH
Tác giả: Canh Tân
Chương 506: Huyết chiến núi Trục Lộc (1)
Nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Đã sớm biết hai chi mã quân này chỉ là thăm dò… Đám Người Nam này quả là giả tạo.

Tông Hàn nhúc nhích ngón tay hơi cứng ngắc, nắm chặt thương lớn. Chỉ trong chốc lát truyền tới tiếng bước chân xa xa.

Chủ lực quân Tống rút cục xuất hiện. Từ cờ hiệu xem ra đúng là thân quân thái tử.Mời đọc:
Tào Tặc (full) ; Sở Hán tranh bá (full); Quang minh kỷ nguyên; La Phù ; Say Mộng Giang Sơn

Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió! - Tào Tặc - Quang Minh Kỷ Nguyên - Sở Hán tranh bá
 

ThanhPhong

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
4/4/12
Bài viết
4,173
TỐNG THÌ HÀNH
Tác giả: Canh Tân
Chương 507: Huyết chiến núi Trục Lộc (2)
Nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Tông Hàn lúc này đã hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến, làm sao còn dám tiếp tục giao chiến.

Gã quay đầu ngựa bỏ chạy, vừa chạy, trong lòng vừa cầu nguyện: Chỉ mong không phải là kế phản gián của người Nam, nếu không Lâu Thất nguy rồi!Mời đọc:
Tào Tặc (full) ; Sở Hán tranh bá (full); Quang minh kỷ nguyên; La Phù ; Say Mộng Giang Sơn

Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió! - Tào Tặc - Quang Minh Kỷ Nguyên - Sở Hán tranh bá
 

ThanhPhong

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
4/4/12
Bài viết
4,173
TỐNG THÌ HÀNH
Tác giả: Canh Tân
Chương 508: Quân Kim bị tử thương nặng nề (1)
Nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Nếu Trần Quy đi, Ngọc Doãn đã thiếu một chủ mưu.

Cho dù có hai người Trần Đông và La Đức, chung quy vẫn không toàn diện như Trần Quy.Mời đọc:
Tào Tặc (full) ; Sở Hán tranh bá (full); Quang minh kỷ nguyên; La Phù ; Say Mộng Giang Sơn

Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió! - Tào Tặc - Quang Minh Kỷ Nguyên - Sở Hán tranh bá
 

ThanhPhong

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
4/4/12
Bài viết
4,173
TỐNG THÌ HÀNH
Tác giả: Canh Tân
Chương 509: Quân Kim bị tử thương nặng nề (2)
Nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Phía sau Ngọc Doãn là Địch Lôi và Bàng Vạn Xuân.

Hoàn Nhan Tông Hàn nghe hai chữ “Ngọc Doãn” thì sắc mặt biến đổi lớn, thầm nhủ: Mạng ta xong rồi!Mời đọc:
Tào Tặc (full) ; Sở Hán tranh bá (full); Quang minh kỷ nguyên; La Phù ; Say Mộng Giang Sơn

Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió! - Tào Tặc - Quang Minh Kỷ Nguyên - Sở Hán tranh bá
 

ThanhPhong

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
4/4/12
Bài viết
4,173
TỐNG THÌ HÀNH
Tác giả: Canh Tân
Chương 510. Máu nhuộm sông Tang Can (1)
Nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Phía sau, tiếng kêu không ngừng, nhưng Ngọc Doãn nghe lại như hư ảo, có chút không chân thật... Hoàn Nhan Tông Hàn chết rồi, Tông Vọng chết rồi, Tiêu Khánh chết rồi. Còn có Bồ Sát Thạch Gia Nô, trước đó còn có Đại Thát Bất Dã, Hoàn Nhan Thi Lý, Cao Khánh Duệ.. . vân vân. Những người đó hẳn là đều là tinh nhuệ Nữ Chân, hiện giờ cũng đã chết hết rồi!Mời đọc:
Tào Tặc (full) ; Sở Hán tranh bá (full); Quang minh kỷ nguyên; La Phù ; Say Mộng Giang Sơn

Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió! - Tào Tặc - Quang Minh Kỷ Nguyên - Sở Hán tranh bá
 

ThanhPhong

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
4/4/12
Bài viết
4,173
TỐNG THÌ HÀNH
Tác giả: Canh Tân
Chương 511. Máu nhuộm sông Tang Can (2)
Nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Nhiều nhất hai năm, ta bảo đảm ngươi sẽ trở về Khai Phong!

Hai năm!

Tôn Hải cắn chặt răng, trầm giọng nói:
- Tiểu nhân sẽ không phụ nhờ vả của Lang quân!Mời đọc:
Tào Tặc (full) ; Sở Hán tranh bá (full); Quang minh kỷ nguyên; La Phù ; Say Mộng Giang Sơn

Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió! - Tào Tặc - Quang Minh Kỷ Nguyên - Sở Hán tranh bá
 

ThanhPhong

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
4/4/12
Bài viết
4,173
TỐNG THÌ HÀNH
Tác giả: Canh Tân
Chương 512. Vĩnh biệt Chủng Sư Đạo! (1)
Nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Ngọc Doãn biết, đây chỉ là Chủng Sư Trung muốn tranh một cái bánh lớn thôi.

Có thể thành hay không, còn chưa rõ. Nhưng Chủng Sư Trung đã nói đến mức này rồi, Ngọc Doãn cũng thực không thể cự tuyệt.

- Một khi đã vậy, thì cứ làm theo lời Chủng công.

Ngọc Doãn rời khỏi Tích Tân, rầu rĩ không vui.Mời đọc:
Tào Tặc (full) ; Sở Hán tranh bá (full); Quang minh kỷ nguyên; La Phù ; Say Mộng Giang Sơn

Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió! - Tào Tặc - Quang Minh Kỷ Nguyên - Sở Hán tranh bá
 
Sửa lần cuối:
Top