(FULL) Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

hungvodich9490

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
11/6/11
Bài viết
1,295
Post (FULL) Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia
Bạn thích Bao Chửng, bạn thích Triển Chiêu?

Bạn ghét Bàng Thái sư?

Bạn thích Ngũ Thử, Bạch Ngọc Đường?

Vậy bạn có còn nhớ Trần Thế Mỹ, một trạng nguyên cưới được công chúa, nhưng bỏ rơi vợ con cha mẹ ở nhà, bị Bao Chửng chặt đầu không?

Tất cả những gì đặc sắc nhất trong Bao thanh thiên đều có ở đây, hãy xem phò mã Trần Thế Mỹ từ tương lai trở về, sẽ chạy trốn Bao Chửng như thế nào.

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia
Tác giả: Nã Cát Ma
Chương 1: Tiếc nuối
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490 - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: qidian.com


Bạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 
Sửa lần cuối:

hungvodich9490

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
11/6/11
Bài viết
1,295
Sử Thượng Tối Ngưu Phò mã Gia
Tác giả: Nã Cát Ma
Chương 2: Ta là Trần Thế Mỹ
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490 - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: qidian.com


Bạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 
Sửa lần cuối:

hungvodich9490

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
11/6/11
Bài viết
1,295
Sử Thượng Tối Ngưu Phò mã Gia
Tác giả: Nã Cát Ma
Chương 3: Cá cược
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490 - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: qidian.com


Bạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 
Sửa lần cuối:

hungvodich9490

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
11/6/11
Bài viết
1,295
Sử Thượng Tối Ngưu Phò mã Gia
Tác giả: Nã Cát Ma
Chương 4: Bán rượu
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490 - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: qidian.com


Bạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 
Sửa lần cuối:

hungvodich9490

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
11/6/11
Bài viết
1,295
Sử Thượng Tối Ngưu Phò mã Gia
Tác giả: Nã Cát Ma
Chương 5: Khách hàng lớn
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490 - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: qidian.com


Bạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 
Sửa lần cuối:

hungvodich9490

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
11/6/11
Bài viết
1,295
Sử Thượng Tối Ngưu Phò mã Gia
Tác giả: Nã Cát Ma
Chương 6: Án mạng
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490 - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: qidian.com


Bạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 
Sửa lần cuối:

hungvodich9490

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
11/6/11
Bài viết
1,295
Sử Thượng Tối Ngưu Phò mã Gia
Tác giả: Nã Cát Ma
Chương 7: Ai là hung thủ
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490 - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: qidian.com


Bạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 
Sửa lần cuối:

hungvodich9490

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
11/6/11
Bài viết
1,295
Sử Thượng Tối Ngưu Phò mã Gia
Tác giả: Nã Cát Ma
Chương 8: Bạch Ngọc Đường
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490 - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: qidian.com


Bạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Nếu bạn thuộc nhóm thành viên ưu tiên, tác giả, hoặc đã trả phí cho nội dung này trước đó và thời gian vẫn còn hiệu lực, khi xem nội dung này sẽ không bị trừ điểm.
 
Sửa lần cuối:

hungvodich9490

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
11/6/11
Bài viết
1,295
Sử Thượng Tối Ngưu Phò mã Gia
Tác giả: Nã Cát Ma
Chương 9: Người trong thùng rượu
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490 - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: qidian.com


Ngày mai, Trương Long và Triệu Hổ tiếp tục đuổi theo hung phạm, Bạch Ngọc Đường tiếp tục chơi trò mèo đuổi chuột, chính mình thành thành thật thật mở quán, không lẫn lộn cùng bọn họ.

Tâm thần rất loạn, nhưng lăn qua lăn lại cũng ngủ mất, đợi Trần Nguyên tỉnh lại, mặt trời vừa mới xuất hiện, Trần Nguyên đẩy cửa phòng, hít một hơi không khí mới mẻ, chứng kiến chưởng quầy cũng vừa vừa bắt đầu lau bàn, lập tức cười nói: "Lão bản dậy sớm quá! Những chuyện này để cho ta tới làm đi."

Nói xong liền đoạt lấy khăn lau.

Dương chưởng quỹ nhìn hắn một cái, cũng mang dáng tươi cười nói: "Tiệm rượu kia hôm nay sẽ là của ngươi rồi, tiền thuê mỗi tháng mươi lượng bạc, thế nào?"

Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn một cái: "Chưởng quầy, ngươi giết người à? Một tháng mươi lượng bạc, đều đủ thuê cả khách điếm này của ngươi!"

Dương chưởng quỹ cười hắc hắc: "Mươi lượng bạc cho người khác thuê là mắc, nhưng cho Trần công tử ngươi thuê, ta còn nghĩ mình bị tổn thất nặng đó!"

Trần Nguyên vừa lau cái bàn, thân thể tiến đến trước mặt chưởng quầy: "Trên đường, phòng ở lớn như quán rượu của ngài, một tháng tiền thuê chỉ hai ba lượng, ngài thu ta mười lượng, không phải quá đắt sao?"

Dương chưởng quỹ cũng không dong dài cùng hắn, trong chớp mắt đã trở lại quầy: "Ngươi thích thuê thì thuê! Việc đầu tiên phải nói trước rồi, nếu ngươi không thuê, cũng không phải là ta nói, không tính toán gì hết."

Trần Nguyên tranh thủ chạy tới quầy hàng, duỗi ba ngón tay ra: "Ta cho ngài giá thị trường cao nhất, ba lượng!"

Dương chưởng quỹ nhìn ba đầu ngón tay hắn, chính mình đưa toàn bộ tay phải ra ngoài, đặt ở bên cạnh ba ngón tay Trần Nguyên: "Tám lượng."

Trần Nguyên thu hồi ba ngón tay, đè ngón út Dương chưởng quỹ xuống.

Dương chưởng quỹ dùng một tay đẩy tay Trần Nguyên ra, cái ngón út kia lại bắn đi ra: "Thấp nhất số này."

Trần Nguyên suy nghĩ một chút, cuối cùng một dậm chân: "Được, năm lượng thì năm lượng!"

Chưởng quầy gật đầu, cúi đầu lấy một tờ giấy trắng ra, dùng bút lông nhúng mực nước, múa bút thành văn, đồng thời nói: "Đầu tiên phải nói trước, tiền thuê nhà cuối tháng giao nộp, nếu kéo dài một ngày, thu ba phần tiền lãi. Một tháng không đến, như thu một tháng nữa, ngươi chuyển cho người khác, phải được sự đồng ý của ta, nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận! Đến đây, điểm chỉ đi!"

Trên tờ giấy trắng đã viết xong khế ước, chưởng quầy đẩy khế ước đến Trần Nguyên trước mặt, Trần Nguyên nhìn một chút, lắc đầu: "Có lẽ là ký tên thôi, cái điểm chỉ này làm ta có cảm giác bán mình cho ngươi."

Dương chưởng quỹ lập tức đưa bút lông đến: "Tùy ngươi ."

Trần Nguyên nhìn Dương chưởng quỹ: "Chưởng quầy, có thể lại cho ta mượn một ít tiền vốn hay không? Trên người của ta chỉ có bảy tiền, ngay cả một vạc rượu cũng không mua được."

Dương chưởng quỹ cười ha ha một tiếng: "Cho ngươi mượn tiền vốn, không có vấn đề, chỉ là hiện tại không được, chờ giữa trưa ta tính toán xong rồi nói sau."

Trần Nguyên một vỗ bàn: "Ta đây không phải vội vã đưa rượu cho Tân Nhạc lâu sao? Ngài yên tâm, rượu đưa qua, ta lập tức trả tiền cho ngài!"

Trần Nguyên ngày hôm qua đã nghĩ rất rõ ràng, chỉ cần buổi sáng mình đưa vạc rượu cho Tân Nhạc lâu, lại có thể lợi nhuận một lượng bạc, phối hợp bảy tiền chính mình lợi nhuận ngày hôm qua, có thể một lần nữa làm sinh ý quán rượu. Cái bàn cao cao kia nhất định phải có, như vậy mới có thể để cho khách hàng không có cảm giác xa cách, lại để cho con mắt khách hàng có thể nhìn thấy mình mua rượu như thế nào, gia tăng cảm giác tín nhiệm của khách hàng đối với chính mình.

Mặt khác, còn muốn kiếm một ít cái ghế đến đặt ở cửa ra vào, cho những người không vội về nhà kia nghỉ ngơi một chút, tốt nhất là thương lượng một chút cùng thằng lùn bán đồ ăn đối diện kia, đưa toàn bộ thức ăn của hắn sang cho chính mình bán.

Về phần mua rượu mà nói, mình có thể đi thuê xe ở phía trong tác phường, thời gian hai ngày, chính mình đi ba chuyến, tiểu nhị tác phường nên bớt tiền cho mình.

Tất cả ý định đều đã có, lấy vạc rượu kia làm tiền vốn.

Trần Nguyên tại Biện Kinh không có người quen biết, Trần Thế Mỹ cũng không có, tất cả mọi việc, hắn chỉ có thể nghĩ cách từ trên người Dương chưởng quỹ.

Nhìn bộ dạng Dương chưởng quỹ rất quyết liệt, Trần Nguyên có chút nóng vội.

Hắn không có thời gian bày vẻ khốn khổ cùng chưởng quầy, Sài Dương bảo cho mình sáng sớm đưa rượu đi, tự nhiên là càng sớm càng tốt.

Ngay tại thời điểm Trần Nguyên khó xử, bỗng nhiên cảm giác có người kéo quần áo mình ở phía sau, hắn còn chưa kịp quay đầu lại, thanh âm Lăng Hoa liền vang lên ở bên cạnh hắn, không phải nói chuyện với hắn.

Lăng Hoa lại nhẹ nhàng kéo quần áo Trần Nguyên một chút, Trần Nguyên biết rõ, nàng có khả năng có lời gì muốn nói với chính mình, chỉ là không tiện để cho phụ thân nàng nghe thấy.

Lăng Hoa nói với Dương chưởng quỹ: "Phụ thân, tiền thế chấp ba gian phòng ốc phía tây vẫn còn trên quầy, có thể có người đến đòi hay không?"

Dương chưởng quỹ khoát tay chặn lại: "Tiền thế chấp đã đặt, gian phòng không lấy, mặc kệ có người hay không có người, người ta đã trả tiền, ta liền đem giữ lại phòng ở cho người ta, thẳng đến lúc sử dụng hết tiền thuê nhà."

Lăng Hoa gật đầu: "Cái gian phòng kia cần quét dọn hay không?"

Dương chưởng quỹ nghĩ chốc lát, nói: "Mấy ngày nay không cần phải quét, ngày hôm qua quan gia đã nói rồi, sự tình chết người xảy ra, nếu như quan phủ lại đến xem xét, không tốt lắm."

Lăng Hoa nói xong, trong chớp mắt đã rời đi, Trần Nguyên trông thấy ngón tay của nàng vẫy vẫy chính mình, ý bảo chính mình cùng đi qua, lập tức cũng giả bộ như quét dọn vệ sinh, đi theo đằng sau Lăng Hoa.

Hai người chậm rãi thoát ra khỏi ánh mắt Dương chưởng quỹ, Lăng Hoa bỗng nhiên quay đầu lại, đặt một cái bọc ở trong tay Trần Nguyên, Trần Nguyên ước lượng một chút, là bạc, chừng năm lượng.

Lăng Hoa cúi đầu, một câu cũng không nhiều lời, giống như có chút sợ hãi nói chuyện cùng Trần Nguyên.

Trần Nguyên vốn là sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói: "Cảm ơn Lăng Hoa muội tử! Ngươi yên tâm, đợi thời điểm cuối tháng, ta trả lại ngươi gấp bội."

Lăng Hoa không nói chuyện, đầu chỉ gật hai cái, còn thấp hơn so với vừa rồi.

Trần Nguyên nói ra: "Như vậy đi, ta tới viết biên lai mượn đồ cho ngươi."

Lăng Hoa lắc đầu, rốt cục dùng thanh âm rất nhỏ nói ra: "Trần đại ca, ta tin tưởng ngươi."

Nói chuyện cùng Trần Nguyên thật sự là một chuyện rất kinh khủng sao? Tiểu nha đầu mới nói một câu này, cả người bỗng nhiên chạy đi trong chớp mắt.

Như thế lại làm cho Trần Nguyên có chút ngoài ý muốn, cầm cái túi bạc kia, sửng sốt một lúc, sau đó mới để vào trong ngực, hiện tại, tất cả kế hoạch của hắn đã có thể áp dụng.

Diện tích quán rượu kỳ thật không nhỏ, khoảng hơn 20 m2, bố cục không phải rất hợp lý, quầy hàng kia chiếm rất nhiều vị trí, hơn nữa vạc rượu và những bầu rượu kia, toàn bộ bày trên mặt đất, rất chiếm dụng không gian, người ở bên trong đi lại cũng không được thuận tiện.

Trần Nguyên tìm mấy công tượng đến, đóng mấy tấm ván gỗ trên vách tường, chuyên môn để chút ít bầu rượu chén rượu và các loại dụng cụ pha rượu.

Sau đó đập phá quầy hàng, để mấy cái ghế vào.

Những việc này đều do công tượng làm, hiện tại Trần Nguyên phải đi đưa rượu cho Tân Nhạc lâu, sớm đi một chút, có thể không cần xe ngựa, dọc theo đường còn xem xem có thể tìm được khách hàng như Tân Nhạc lâu hay không.

Tân Nhạc lâu hiển nhiên cũng là quán rượu mở cửa tương đối sớm, thời điểm Trần Nguyên kéo rượu tới cửa, mấy tiểu nhị đang quét dọn.

Rất thuận lợi đưa hàng cho bọn hắn, quán rượu lớn như Tân Nhạc lâu tự nhiên không thiếu tiền thưởng cho Trần Nguyên.

Hắn tin tưởng mình cho dù không đi khảo thi trạng nguyên cũng có thể cuộc sống phi thường hạnh phúc, chỉ là, hắn thật có thể thoát khỏi quỹ tích vận mệnh hay không?

Hắn đi vào Đại Tống, rốt cuộc chính là đi con đường Trần Nguyên, hay là y nguyên men theo bước chân Trần Thế Mỹ?

Vừa mới đi xa một chút, bỗng nhiên nghe thấy một hồi tiếng bước chân ầm ĩ, Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, lại là một đội Bộ khoái chạy vội đến.

Hắn vội vàng kéo xe sang ven đường, chờ đợi những này các đại gia đi qua mới lại đi tiếp.

Dẫn đội rõ ràng là Triệu Hổ, Trần Nguyên rất là phiền muộn, hắn không muốn tiếp xúc cùng người bên cạnh Bao Chửng, nhưng vì cái gì đi ở trên đường cái đều có thể đụng bọn họ?

Triệu Hổ hiển nhiên cũng nhìn thấy Trần Nguyên, dừng lại nói: "Này, Trần, Trần, kia…….!"

Trần Nguyên vội vàng thả xe đẩy, nói: "Tiểu sinh Trần Thế Mỹ."

Triệu Hổ gật đầu: "Ngươi tới nơi này làm gì?"

Trần Nguyên trả lời: "Tiểu sinh vừa mới đi Tân Nhạc lâu đưa rượu, hiện tại chở thùng không đêm qua về."

Triệu Hổ đi tới, nhìn thùng rượu kia: "Bên trong không giấu người chứ?"

Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, sải bước đến trên xe, mở mở nắp thùng ra: "Ở đâu có thể giấu người? Quan gia đi lên nhìn một chút xem."

Vừa mới mở nắp thùng ra, Trần Nguyên lập tức ngây người, hắn phát hiện rượu trong thùng thật sự có một người!

Chuẩn xác mà nói, hắn chỉ nhìn thấy một đầu người!
 
Sửa lần cuối:

hungvodich9490

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
11/6/11
Bài viết
1,295
Sử Thượng Tối Ngưu Phò mã Gia
Tác giả: Nã Cát Ma
Chương 10: Suýt bị lộ
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490 - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: qidian.com


Trần Nguyên bị sợ hãi, thiếu chút nữa lớn tiếng kêu lên, chỉ là, trong giây lát nghĩ đến, nếu người này là nghi phạm Triệu Hổ đang muốn tìm, lại để cho Triệu Hổ phát hiện, người đó trốn ở trong xe đẩy của chính mình, chẳng phải là không thể nói rõ ràng?

Cũng may con mắt Triệu Hổ lúc này đang nhìn vị trí đầu phố, không chú ý ánh mắt Trần Nguyên biến hóa, nói: "Hôm qua, nàng kia bị ngươi vạch trần, buổi tối lại lộ tung tích, nàng đánh nửa canh giờ cùng một người bịt mặt tại trước phủ thái sư, thời điểm chúng ta đuổi tới, trên mặt đất chỉ có một quán vết máu, chắc là có người bị thương."

Trần Nguyên kinh hãi lạnh mình, chậm rãi đậy cái nắp lên, nhảy xuống khỏi xe, chỉ muốn nhanh rời đi: "Quan gia yên tâm, nếu như ta phát hiện người khả nghi, tất nhiên sẽ bẩm báo cho quan gia."

Triệu Hổ lúc này mới quay đầu nhìn hắn một cái, Trần Nguyên rất cung kính cúi đầu, lại làm cho Triệu Hổ không thấy sắc mặt hiện tại của hắn.

Hắn chưa từng trải qua chuyện như vậy, mặc dù không có gương, nhưng là Trần Nguyên dám khẳng định sắc mặt chính mình hiện tại thật sự không dễ nhìn.

Triệu Hổ vỗ vỗ bả vai Trần Nguyên: "Nàng kia đêm qua bắn ngươi một phi tiêu, hiển nhiên ghi hận trong lòng, chính ngươi cũng phải cẩn thận."

Trần Nguyên đáp: "Vâng, đa tạ quan gia quan tâm."

Triệu Hổ lại nói vài câu, lúc này mới mang theo Bộ khoái khác tiếp tục tìm tòi, ngược lại, trong thùng rượu của Trần Nguyên, hắn lại không xem xét.

Thẳng đến thân ảnh một Bộ khoái cuối cùng biến mất trong tầm mắt của mình, Trần Nguyên mới thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, lau lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói: "Ai nha, làm ta sợ muốn chết."

Rốt cuộc người ở bên trong thùng rượu này là ai? Trần Nguyên nhìn chung quanh không có mấy người người đi đường, đẩy xe vào trong một hẻm nhỏ, lại xem xét mọi nơi, xác định an toàn mới dám mở thùng nắp lần ra nữa.

Nhìn qua là một cái đầu, đầu tóc rối bời, che cả bộ mặt, vô pháp phân biệt tuổi và giới tính.

Lại mở ra một ít, cuối cùng là nhìn thấy cả người.

Người nọ rúc vào thùng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ngực còn có chút nổi lên, hiển nhiên là nữ tử.

Môt cây đoản kiếm rơi vào trong tay, bắt đầu từ vai có một vết thương, một mực vạch đến cánh tay phải, tổn thương vô cùng sâu, Trần Nguyên thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt màu trắng.

Đáy thùng rượu đều là máu tươi, cũng khá tốt, cái thùng này là đựng rượu, nếu là những thùng khác, sớm đã rò rỉ vết máu.

Trần Nguyên vén đầu tóc rối bời kia ra, rốt cục đã nhận biết, người này là nữ nhân đêm qua bắn một tiêu vào mình.

Cả mặt nữ tử tái nhợt dị thường, Trần Nguyên dụng tay đặt ở động mạch cổ nàng, còn có thể cảm giác được mạch nhảy lên.

Làm sao bây giờ?

Trần Nguyên khẽ cắn răng, quyết định đẩy nữ tử này ra ngoài, ném ở ven đường, về phần về sau là bị Bộ khoái bắt, bị cừu gia giết, hay được người hảo tâm cứu, không cần quan tâm, chỉ cần mình không sao là được.

Duỗi hai cánh tay ra, muốn lôi nàng kia ra ngoài: "Đại tỷ, ngươi chết thì chết, đừng chết tại trong thùng rượu, như vậy về sau sinh ý của ta không dễ làm đâu!"

Vừa kéo dài tới một nửa, đầu ngõ lại bỗng nhiên xuất hiện hai Bộ khoái, hai Bộ khoái kia trông thấy Trần Nguyên, lập tức hô: "Này, làm gì đó?"

Trần Nguyên hoảng hốt một hồi, vội làm nhét nàng kia vào trong thùng: "Ta, ta, ta lau thùng, ta lau thùng rượu!"

Hai cái Bộ khoái liếc mắt nhìn nhau, tay cầm chuôi đao, chậm rãi đi tới hướng Trần Nguyên.

Hiển nhiên, Trần Nguyên tìm lý do này thật là ngu ngốc, trong ngõ nhỏ này, ngay cả giếng nước đều không có, trên tay ngươi ngay cái khăn lau đều không có, ngươi lau thùng làm gì!

"Xuống! Dựa vào tường bên cạnh đứng vững!" Hai Bộ khoái chậm rãi tới gần.

Cả khuôn mặt Trần Nguyên đều biến hình rồi, chậm rãi rời khỏi xe: "Hai vị quan gia, ta thật sự không có chuyện gì! Ta chính là một người bán rượu, buổi sáng hôm nay vừa khai trương, ta cũng không biết gì! Thật sự, ta thật sự không biết!"

Hắn cơ hồ đều muốn khóc lên, nhưng thần sắc hai Bộ khoái kia lại nghiêm trọng: "Dựa vào tường! Ngồi xổm xuống! Không nên lộn xộn!"

Đối mặt cương đao sáng loáng, Trần Nguyên phi thường tự giác, cả người ngồi chồm hổm xuống.

Một Bộ khoái đi về hướng Trần Nguyên, tên còn lại lại đi đến hướng thùng rượu kia.

Mắt thấy Bộ khoái kia đã muốn đạp một chân trên xe, chỉ cần dùng lực là có thể đi lên trông thấy nữ tử trong thùng rượu kia.

Vừa lúc đó, trên đường lại bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng đánh nhau kịch liệt, binh khí thanh thúy đánh vang vọng cả con đường.

"Các huynh đệ! Vây lên! Đừng để cho hắn chạy!"

Tiếng la lại làm cho hai Bộ khoái đều sửng sốt một chút, Trần Nguyên cũng ngây ngẩn cả người.

Tiếp theo, một hắc y nhân mạnh mẽ nhảy vào trong hẻm nhỏ, đằng sau, vài Bộ khoái đuổi theo, hai Bộ khoái kia chẳng quan tâm Trần Nguyên nữa, song song đứng chung một chỗ, rút đao nghênh đón.

Hắc y nhân kia hiển nhiên không nghĩ tới trong cái ngõ nhỏ này còn có hai Bộ khoái, bỗng chốc bị cuốn lấy, muốn thoát khỏi không phải dễ dàng.

Trần Nguyên thấy bọn Bộ khoái và Hắc y nhân đánh nhau khó phân thắng bại, cũng không cố hơn được, nâng nắp thùng, nhanh chân đẩy đến một cái cửa ra hướng khác.

Chạy trước rồi nói sau, cho dù tình huống về sau không xong, so với bị Bộ khoái bắt lấy, ở phía trong thùng rượu giấu một nghi phạm sắp chết nhanh vẫn tốt hơn rất nhiều chứ?

Tiếng đánh nhau dần dần xa, Trần Nguyên đã mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn y nguyên không dám dừng lại, một hơi chạy về khách điếm, Trần Nguyên hô một công tượng đang giúp chính mình sửa quầy hàng qua: "Đại ca, giúp ta, giúp ta mang cái thùng rượu này lên phòng ta được không?"

Công tượng nhìn một chút: "Là đầy thùng à?"

Trần Nguyên thuận miệng đáp: "Không , à không, đầy thùng."

Công tượng gọi một đồng bọn khác đến: "Đầy thùng một mình ta không bê được, đến đây, ba người chúng ta cùng nhau đưa lên."

Thùng rượu được chuyển vào gian phòng Trần Nguyên, đám công tượng tiếp tục làm việc, bọn hắn nói cho Trần Nguyên, buổi trưa, cả công trình có thể hoàn thiện, không thể chậm trễ sinh ý buổi chiều.

Trần Nguyên căn bản không nghe thấy bọn hắn nói cái gì, vào gian phòng, về sau liền an vị tại trên giường của mình, con mắt nhìn chằm chằm vào cái thùng rượu lớn kia, cũng không đi mở cái nắp ra, trong nội tâm bối rối từng đợt: "Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ?"

Hắn chỉ là một thương gia, đời trước chỉ biết buôn bán, đời này cũng chỉ muốn làm mua bán.

Bỗng nhiên có một "tội phạm truy nã" sắp chết sống ở phía trong gian phòng của mình, hắn thực sự không biết mình nên xử lý như thế nào.

Lưu nàng lại? Đây không phải là tự tìm phiền toái sao!

Báo quan?

Nếu đi báo, chính mình sáng sớm đi đưa rượu, sau đó lại cầm thùng rượu không về, ai biết ở phía trong thùng rượu có nằm một tội phạm truy nã, thật sự trùng hợp hả? Ai tin đây?

Trần Nguyên phát ngốc một hồi, đột nhiên một cỗ ác niệm bay lên: "Không được, ta dứt khoát giết nàng! Sau đó đưa ra ngoài, ai biết là ta giết?"

Nghĩ lại, lại là tưởng tượng, nàng tổn thương nặng như vậy, nói không chừng hiện tại đã chết rồi? Nếu như thật sự đã chết rồi, chính mình phải nghĩ biện pháp đưa nàng ra mới được.

Trần Nguyên hít thật sâu hai hơi, vững vàng tâm tình chính mình một tý, sau đó chậm rãi đứng lên, đi đến bên cạnh thùng rượu, lại từ từ mở cái nắp ra.

Nữ tử bên trong vẫn nằm đó, Trần Nguyên lại sờ động mạch cổ nàng một chút, còn sống.

Làm sao bây giờ? Thật sự giết nàng sao?

Trần Nguyên cầm lấy đoản kiếm dưới thùng, bỗng nhiên cảm giác tay mình run phi thường lợi hại, thì ra, giết người cũng là phải có dũng khí rất lớn.

Trần Nguyên khoa tay múa chân vài cái, thủy chung không có cách nào ra tay.

"Ta nhắm mắt lại, một kiếm đưa qua là được."

Hắn chăm chú nhắm con mắt lại, không dám liếc nhìn nàng kia, tay nắm lấy đoản kiếm chậm rãi với tới trước mặt.
 
Sửa lần cuối:

hungvodich9490

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
11/6/11
Bài viết
1,295
Sử Thượng Tối Ngưu Phò mã Gia
Tác giả: Nã Cát Ma
Chương 11: Càng lún càng sâu
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490 - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: qidian.com


Nàng kia lúc này lại bỗng nhiên tỉnh lại, thấy Trần Nguyên cầm kiếm đâm về hướng chính mình, muốn đứng dậy, lại bởi vì tổn thương quá nặng, mất máu quá nhiều, cả người căn bản không đề nổi một tia khí lực.

Nàng giơ lên một tay, nghênh đón Trần Nguyên, muốn đẩy đoản kiếm ra.

Cái tay này căn bản không có một điểm khí lực, nhưng vừa vặn khoác lên trên tay Trần Nguyên, chỉ nghe Trần Nguyên kêu một tiếng: "Má ơi! Quỷ!"

Cả người lảo đảo lui về phía sau, bảo kiếm cũng rơi trên mặt đất.

Sau nửa ngày không thấy động tĩnh gì, Trần Nguyên mới dám mở mắt ra, hắn trông thấy tay nàng kia để bên thùng, cả gan tiến lên hai bước.

Lúc này mới phát hiện ánh mắt của cô gái đã yếu ớt mở ra.

Trần Nguyên nói chuyện có chút cà lăm: "Ngươi…… ngươi, có phải ngươi chưa chết?"

Nữ tử không tiếng động, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Nhận được câu trả lời này, lại làm cho trong nội tâm Trần Nguyên thở một hơi, tiếp theo bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình vừa rồi hỏi câu kia quả thực chính là nói nhảm.

Ánh mắt nữ tử lại bắt đầu ảm đạm, Trần Nguyên chợt phát hiện, ánh mắt của nàng và ánh mắt bạn gái mình đời trước có chút giống nhau.

Bất đắc dĩ, không cam lòng, quật cường.

Suy nghĩ một chút, Trần Nguyên duỗi hai tay của mình ra, ôm lấy nàng kia: "Được rồi! Làm chuyện tốt đi, ta tận lực cứu ngươi là được, có thể cứu sống hay không, xem vận mệnh của ngươi đi."

Hắn ôm nàng kia từ phía trong thùng rượu lên trên giường, lấy ra một cái kéo, cắt bỏ quần áo trên miệng vết thương trước, sau đó mang một chậu nước ấm tới, lau sạch sẽ miệng vết thương cho nàng kia.

Tiếp theo mua một ít vải trắng trên đường phố, lại ra tiệm thuốc mua thuốc cầm máu đến, mời lang trung? Trần Nguyên không dám, đây còn không phải là mình muốn chết sao?

Mua được thuốc cầm máu, đắp lên cho nàng kia trước, sau đó dùng vải trắng bọc kỹ miệng vết thương, thời điểm hắn làm tất cả việc này, nữ tử ở vào trong trạng thái hôn mê.

Có thể làm mình cũng đã làm, Trần Nguyên đứng ở bên giường nói với nàng kia: "Ta chỉ có thể làm như vậy, về phần sống hay chết, ta cũng không cần biết, tốt nhất ngươi đừng chết, nếu như ngươi chết rồi, ta sẽ ném ngươi lên trên đường đó."

Nàng kia vẫn còn hôn mê, Trần Nguyên không biết lời mình nói nàng có thể nghe được hay không, để cho nàng nằm đó, còn lại liền xem ý chí của nàng.

Bất tri bất giác, quầy hàng đã làm tốt, những công tượng kia hoàn toàn làm theo ý tứ Trần Nguyên, tuy không phải hoàn mỹ, cũng có thể làm cho người ta thoả mãn.

Buổi chiều, quán rượu Trần Nguyên chính thức buôn bán .

Tất cả bố trí đều làm cho người ta một loại cảm giác mới, đặc biệt là cái quầy hàng cao cao kia bị đập hết, đám khách uống rượu có thể trông thấy ngươi múc rượu cho bọn hắn, cái này lại làm cho trong lòng bọn hắn cảm thấy rất thoải mái.

Ngươi có phải cắt xén hay không, liếc cái là có thể nhìn ra.

Quán rượu còn phải có khách quen mới được, Trần Nguyên nghĩ vậy, liền kéo cái băng ghế, ngồi xuống trước mặt người quen, kêu một bàn đồ ăn lên mời, uống cũng rất khoái hoạt.

Những khách cũ hài lòng, sinh ý tự nhiên là tốt, buổi chiều đã sớm bắt đầu nhiều người, ghế ngồi cơ hồ không còn.

Còn chưa tới thời điểm buổi tối, Trần Nguyên đã bán sạch một vạc rượu, hắn tin tưởng sinh ý hôm nay có thể tốt hơn so với ngày hôm qua.

Thời điểm đang vội vàng múc rượu cho khách nhân, có một thanh âm nói: "Chưởng quầy, mua rượu."

Trần Nguyên đầu cũng không ngẩng lên, liền vội vàng đáp: "Đến rồi! Ngài muốn bao nhiêu?"

Thanh âm kia nói: "Ta uống rượu đều theo vò, ít nhất phải tính bằng cân."

Vừa nghe là khách hàng lớn, Trần Nguyên vội ngẩng đầu, lại trông thấy một bóng người dáng người thon dài đang đứng ở trước mặt mình.

Sắc mặt Trần Nguyên lập tức không đúng, người này không phải là Bạch Ngọc Đường ngày hôm qua sao?

Chính mình nên làm sao bây giờ? Muốn làm việc buôn bán, không muốn liên hệ cùng những người này, bọn hắn lại nguyên một đám tìm tới tận cửa rồi!

Bạch Ngọc Đường nhìn sắc mặt Trần Nguyên, mỉm cười: "Huynh đài, đêm qua có ngủ ngon không?"

Trần Nguyên gật gật đầu: "Ngủ tốt, ngủ tốt, ngài muốn bao nhiêu rượu?"

Trên mặt Bạch Ngọc Đường treo một loại tươi cười làm cho Trần Nguyên nhìn không thấu: "Ta muốn một vò rượu, chỉ là, bạc của ta có khả năng không đủ."

Trần Nguyên vội vàng cầm một vò rượu đến, nói: "Không sao, đêm qua ngài cứu ta một mạng, rượu này coi như đa tạ ngài !"

Trong nội tâm thật ra là muốn nói: "Uống rượu này xong, ngài cũng đi đi, hai chúng ta không quen!"

Đối với chút ít nhân vật trong giang hồ này, đặc biệt là nhân vật giang hồ bên người Bao Chửng, Trần Nguyên áp dụng thái độ đứng xa mà nhìn, thứ nhất không muốn chọc thị phi, thứ hai không muốn chọc Bao Chửng.

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường nhếch lên, cười một tiếng móc ra mấy khối bạc vụn, nói: "Ta xem xét ngươi chính là một người trọng tình nghĩa, Bạch mỗ tại Biện Kinh không có mấy người bằng hữu, nhận một vò rượu ngon của huynh đài, khôn cùng cảm kích, chỉ là ngươi làm mua bán nhỏ, ta sao có thể để cho ngươi chịu thiệt?"

Sau khi nói xong, tiếp nhận bình rượu của Trần Nguyên, cũng không khách khí, trực tiếp nói với người bán đồ ăn đối diện: "Này, cho cắt mấy món ăn mặn nhắm rượu!"

Nói xong, tay giơ lên, người bán đồ ăn kia còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một thỏi bạc đã rơi tại cái thớt gỗ, phóng mắt xem xét, liền biết là ba lượng bạc.

Bán đồ ăn mừng rỡ: "Khách quan muốn những thứ gì?"

Bạch Ngọc Đường kéo ghế qua, ngồi ở chính giữa đám khách uống rượu, khẩu khí rất lớn, phất phất tay nói: "Lấy nhiều nhiều một ít là được, không cần phải biết món gì! Làm xong thì bưng tới cho mọi người, ta mời chư vị nâng ly!"

Những người uống rượu kia dựa vào làm cu li kiếm chút tiền, vừa nghe có người mời khách, lập tức đều xông tới, Bạch Ngọc Đường hôm nay cũng rất cao hứng, đợi người bán đồ ăn kia đem thêm vài bản món ăn mặn tới, hắn chỉ lấy nửa cân thịt bò, toàn bộ những thứ còn lại ném cho những khách uống rượu kia.

Trần Nguyên nhìn mà lắc đầu, thấy Bạch Ngọc Đường lại đi về hướng mình, lập tức khách khí hô: "Đại gia, ngài còn có cái gì phân phó?"

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói: "Ta xem huynh đài là loại người khôn khéo, chỗ này của ta có một chuyện, muốn nhờ ngươi, không biết huynh đài có thể hỗ trợ hay không?"

Trần Nguyên lập tức lộ vẻ mặt khó xử, nói thật, hắn thực sự không muốn quan hệ với Bạch Ngọc Đường, ít nhất bây giờ còn chưa muốn.

Nhưng Bạch Ngọc Đường đã mở miệng, nếu như chính mình từ chối, lại sợ đắc tội nhân vật này, nghĩ một lát cũng chưa trả lời.

Bạch Ngọc Đường phảng phất như hiểu tâm tư Trần Nguyên, khẽ cười, nói: "Kỳ thật vấn đề này đối với huynh đài mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi, ta có một tri giao, họ Nhan tên Tra Tán, hiện tại bị giam tại phủ trong đại lao Khai Phong, ta muốn nhờ huynh đài thay ta thăm hắn, đưa một ít rượu và thức ăn cho hắn."

Nhan Tra Tán? Trần Nguyên âm thầm suy nghĩ một chút, giống như đã nghe qua cái danh hào này, chỉ là nhất thời không nhớ ra, chỉ đưa vài món ăn và rượu, cũng không có vấn đề gì lớn.

Bạch Ngọc Đường khẳng định không tiện đi đưa, hắn "mượn" ba cái gì đó từ chỗ Bao Chửng, về sau quan phủ tìm hắn bốn phía, Trần Nguyên hiện tại thật sự có chút ít bội phục Bạch Ngọc Đường, rõ ràng còn dám ngông nghênh đi trên đường như vậy.

Lập tức ôm quyền nói: "Việc này cứ để tại trên người huynh đệ là được, chỉ là không biết hắn bị giam ở nhà tù nào?"

Bạch Ngọc Đường thấy Trần Nguyên đồng ý, phi thường hài lòng: "Đại lao Khai Phong phủ, phòng chữ Thiên."

"Phòng chữ Thiên?" Trần Nguyên lắp bắp kinh hãi, đây chính là địa phương giam tù nhân tội nặng mà!
 

hungvodich9490

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
11/6/11
Bài viết
1,295
Sử Thượng Tối Ngưu Phò mã Gia
Tác giả: Nã Cát Ma
Chương 12: Vụng trộm sờ một tý
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490 - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: qidian.com


Bạch Ngọc Đường lại không nói thêm lời nào, lấy ra năm mươi lượng bạc từ trong lòng ngực, nói: "Tiểu quỷ đội trưởng nhà lao vô cùng nhất khó chơi, những ngân lượng này dùng để mở đường, xin Trần huynh làm thay ta, cáo từ!"

Sau khi nói xong, hắn đi trong chớp mắt, không kinh hoảng chút nào, không đếm xỉa hai Bộ khoái đang tuần tra sau lưng.

Trần Nguyên tiếp tục làm việc buôn bán của hắn, hôm nay bán đi ba vạc rượu, tăng thêm đưa một vạc cho Tân Nhạc lâu, một ngày bán rượu, rõ ràng so với Dương chưởng quỹ bán mười ngày còn nhiều hơn, cái này lại làm cho Dương chưởng quỹ đứng ở trong khách điếm nhìn thấy mà tán thưởng không thôi.

Lúc đóng cửa tiệm, toàn bộ đồ ăn bày ra trên mặt bàn, lại để cho Lăng Hoa xào vài món thức ăn, gom góp đủ số lượng, nói với các thư sinh chung quanh đang đọc sách ban đêm kia: "Chư vị, ta ở bên ngoài làm nghề nghiệp này, mang đến cho chư vị rất nhiều điều không tiện! Hôm nay kẻ hèn này mang chút thức ăn lên, mời chư vị đến nhấm nháp một tý, coi như kẻ hèn này bồi tội với chư vị."

Hô hai lần, phần lớn các thư sinh đều duỗi đầu ra.

Phàm là Thư sinh ở tại khách điếm này, phần lớn đều là khốn cùng, cho nên có người mời uống rượu, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một loại hấp dẫn.

Chỉ là, nhân phẩm Trần Nguyên hiện tại vẫn làm cho bọn họ có một ít hoài nghi, tuy bọn hắn rất muốn ăn cơm, nhưng ngày hôm qua, vừa chửi bới Trần Nguyên từ bỏ phẩm chất người đọc sách, hiện tại đã đi xuống ăn đồ hắn mời, phảng phất là mặt hơi dày.

Trần Nguyên nếu như ngay cả vấn đề này cũng không thể giải quyết, vậy không cần làm việc buôn bán nữa.

Chỉ thấy hắn mời Dương chưởng quỹ ngồi xuống trước, mặc kệ những này Thư sinh nhìn Trần Nguyên thế nào, nhân phẩm Dương chưởng quỹ, bọn hắn đều hiểu rõ, Có Dương chưởng quỹ dẫn đầu ngồi xuống, Trần Nguyên liền sải bước đi lên.

Các ngươi không tự mình đi xuống, ta đi lên kéo xuống là được.

Người thứ nhất từ chối vô cùng lợi hại, nhưng đã bị Trần Nguyên mời xuống được, những người còn lại không cần khách khí nữa, con người chính là như vậy, luôn đi theo người mở đầu.

Khiến các thư sinh thoả mãn nhất chính là, Trần Nguyên rõ ràng không ngồi cùng bọn họ ăn uống, từ lúc bắt đầu mãi cho đến lúc chấm dứt, Trần Nguyên thủy chung cùng Lăng Hoa phụ trách hầu hạ bọn hắn, ban đầu Trần Nguyên từng bước kéo bọn hắn xuống, đợi ăn uống tốt rồi, Trần Nguyên lại đưa nguyên một đám lên.

Kể từ đó, các thư sinh tự nhiên không biết nói cái gì nữa, đã ăn đồ của người ta, huống chi Trần Nguyên khách khí như thế, coi như là nhân phẩm hắn có chút vấn đề, cũng không ảnh hưởng đến chính mình.

Huống hồ các thư sinh có chút hiểu rõ đối với học vấn của Trần Thế Mỹ, một đối thủ như vậy buông tha cuộc thi, đổi nghề học việc buôn bán, đối với bọn họ, giống như cũng không có cái gì không tốt.

Nếm qua bữa rượu này, các thư sinh phàn nàn đối với Trần Nguyên cũng ít đi rất nhiều.

Trần Nguyên Chân vô cùng sợ hãi nửa đêm có người gõ cửa, mọi người đều nói không làm việc trái với lương tâm sẽ không sợ quỷ gõ cửa, mấu chốt là hiện tại trong lòng hắn thủy chung đều hốt hoảng, trong phòng của mình mặt có một quả bom hẹn giờ, nói không chừng lúc nào đó sẽ xảy ra vấn đề.

Các thư sinh một lượt lên lầu nghỉ ngơi, Dương chưởng quỹ và Lăng Hoa thu thập tàn cuộc, Trần Nguyên vội vàng xuống hỗ trợ: "Chưởng quầy, ngài đi nghỉ thôi, những tạp vụ này ta tới làm là được."

Bây giờ Dương chưởng quỹ nhìn Trần Nguyên, là thấy thế nào cũng thuận mắt, tiểu tử biết làm việc buôn bán, càng biết làm người hơn, cười hì hì thả khăn lau trong tay ra, đi quầy hàng tính toán sổ sách.

Trần Nguyên thấy Dương chưởng quỹ không chú ý nơi này, lập tức ngẩng đầu nhìn Lăng Hoa, cười một chút với tiểu cô nương này.

Lăng Hoa chỉ là vụng trộm liếc mắt nhìn Trần Nguyên, lập tức tránh qua.

Trần Nguyên âm thầm nở nụ cười, hắn tự nhiên biết rõ ánh mắt như vậy có ý vị như thế nào, lập tức nhẹ giọng hô một tiếng: "Lăng Hoa!"

Lăng Hoa vội vàng nhìn phụ thân đằng sau quầy một chút, sau đó mới dám chậm rãi làm bộ quét rác, nhích lại gần.

Nàng cũng không ngẩng đầu lên nhìn Trần Nguyên, càng không mở miệng hỏi gọi nàng tới làm cái gì, đi đến trước mặt Trần Nguyên, tay rõ ràng vẫn động, thật sự đang quét nhà.

Trần Nguyên nhẹ nhàng kéo ống tay áo của nàng một chút, đặt một bao bạc ở trong tay Lăng Hoa: "Của ngươi đó, mười lượng!"

Lăng Hoa lập tức sửng sốt một chút, cuối cùng cũng mở miệng: "Ngươi sao có nhiều bạc như vậy?"

Cho dù một ngày bán đi năm vạc rượu, bỏ đi tiền vốn, cũng tuyệt đối không lợi nhuận nhiều như vậy.

Trần Nguyên nhẹ nhàng nói tại bên tai Lăng Hoa: "Hôm nay ta đụng phải một người ngu ngốc, dùng năm mươi lạng bạc mua một vò rượu của ta."

Lăng Hoa căn bản không tin, liếc nhìn Trần Nguyên, cũng không nói thêm gì nữa, cầm bạc, lại chạy đến địa phương rất xa quét rác.

Đợi cho tất cả thu thập thỏa đáng, Trần Nguyên mới trở lại gian phòng của mình.

Sau khi vào cửa, lập tức đóng cửa lại, sau đó lập tức nhìn nàng kia nằm trên giường còn sống hay là đã chết.

Trần Nguyên đặt tay ở phía trên mạch nàng kia, tuy hắn chưa từng học qua bắt mạch, cũng có thể cảm giác được mạch đập nữ tử nhảy lên có hơn lực một ít so với buổi sáng, trong nội tâm lập tức có chút mừng rỡ.

Dù sao mình cũng cứu được một tánh mạng, một loại cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra.

Trần Nguyên lập tức vén lên chăn, dùng khăn mặt dính nước ấm, đi vào bên người nàng kia: "Ta rửa miệng vết thương cho ngươi, bằng không sẽ bị nhiễm trùng."

Nói xong, hắn tự tay cởi y phục trên người nữ tử.

Miệng vết thương có hai đường, một đường từ đầu vai trái đến dưới lưng, dài nửa xích, một đường khác là bắt đầu từ ngực, một mực cắt đến cánh tay phải.

Vị trí như vậy liền khó quyết định rồi, Trần Nguyên muốn rửa miệng vết thương cho cô gái này, phải cởi áo nàng ra.

Y phục trên người nữ tử sớm đã bị Trần Nguyên ném đi, một thân toàn vết máu không thể mặc tiếp, hiện tại trên người nàng là áo choàng của Trần Thế Mỹ, bởi vì Trần Nguyên cho rằng như vậy thuận tiện để mình bôi thuốc vào miệng vết thương của nàng.

Cởi bỏ hai nút thắt, Trần Nguyên ngây ngẩn cả người.

Buổi sáng có chút hoảng hốt, tăng thêm nữ tử một thân toàn là máu, hơn nữa tánh mạng chưa biết thế nào, không có có tâm tư nhìn kỹ, hiện tại miệng vết thương nàng kia đã không chảy máu nữa, trên người cũng được lau sạch sẽ rồi.

Trần Nguyên mới phát hiện, dáng người nữ nhân này rõ ràng rất tốt, đặc biệt là bộ ngực lõa lồ tại trước mắt Trần Nguyên kia, càng làm cho xúc động trong người Trần Nguyên lan tràn.

"Ta vụng trộm sờ một tý, nàng có biết không?" Một ý nghĩ rất xấu xa lập tức theo hiện ra trong đầu, quân tử và tiểu nhân khác nhau ở chỗ, quân tử có thể dùng phẩm chất cao thượng khống chế cách nghĩ không nên xuất hiện trong đầu mình, nhưng phẩm chất Trần Nguyên không phải cao thượng như vậy, nghĩ tới đây, dĩ nhiên là muốn làm luôn.

Huống chi lúc này trời biết đất biết, ta biết, ngay cả nữ nhân tử cũng không biết.

Lúc này chiếm tiện nghi nữ nhân là cầm thú, nếu có tiện nghi không chiếm thật là không bằng cầm thú, hắn nhìn da thịt trắng nõn của nàng kia, nuốt từng ngụm nước miếng, âm thầm nói: "Ngươi bắn ta một tiêu, ta sờ ngươi một tý, chúng ta coi như huề nhau."
 

hungvodich9490

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
11/6/11
Bài viết
1,295
Sử Thượng Tối Ngưu Phò mã Gia
Tác giả: Nã Cát Ma
Chương 13: Âu Dương Tu
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490 - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: qidian.com


Động cơ và lý do đều có rồi, Trần Nguyên là người rất dứt khoát, vừa mới nghĩ xong, bàn tay kia đã đặt ở bộ ngực nữ tử, tùy ý bóp một chút.

Không đúng, trước hết là cảm nhận tốt rồi mới động thủ lần nữa? Hay là dùng tay bóp, về sau mới cảm nhận kỹ? Cái này Trần Nguyên cũng không rõ ràng lắm, dù sao, cảm xúc cũng rất tốt!

Nữ tử hiển nhiên là tấm thân xử nữ, bộ ngực co dãn kia nằm trong lòng bàn tay Trần Nguyên vô cùng đàn hồi, quan trọng nhất chính là nàng quanh năm luyện võ, cơ ngực đàn hồi từ bên trong cũng có thể cảm giác được, loại cảm giác này lại làm cho Trần Nguyên yêu thích không nỡ rời tay.

Sờ trong chốc lát, lực đạo trên tay Trần Nguyên càng lúc càng lớn, miệng vết thương nàng kia nhận lấy lực tác động, trong hôn mê rõ ràng nhíu mày thoáng một tý, phát ra một tiếng hừ lạnh rất nhỏ.

Trần Nguyên vội vàng dừng tay, lúc này mới nhớ tới chính mình còn chưa giúp nàng lau miệng vết thương.

Một lần nữa bôi thuốc, sau đó lại băng bó, trong cả quá trình này, nàng kia giống như một con rối, nằm ở trên giường động, không động đậy, chỉ là Trần Nguyên ngẫu nhiên đụng vào miệng vết thương của nàng, mới có thể nhẹ nhàng nhíu mày.

Một nữ nhân xinh đẹp như vậy nằm trên giường của mình, mình có thể tận tình chiếm tiện nghi của nàng, điều này không khỏi làm Trần Nguyên có chút đắc ý, nhưng hắn liền nghĩ đến, nếu bị người khác trông thấy nàng nằm trên giường của mình, đây chẳng phải là rất phiền toái sao?

Phải biết rằng nàng là tội phạm quan trọng đang bị quan phủ truy nã.

Vì thế Trần Nguyên nghĩ ra một biện pháp, thì phải đóng một tấm ván gỗ dưới giường của mình, có thể để cho nàng kia ngủ ở phía trên, như vậy thời điểm chính mình đi ra ngoài, sẽ để nàng trên ván gỗ dưới giường, cho dù có người vào, cũng sẽ không phát hiện ra nàng.

Đợi Trần Nguyên đóng tốt tấm ván gỗ, để nữ tử lên trên, không khỏi có chút đắc ý, hắn đóng tấm ván gỗ đáp tương đối sát vào bên trong, nếu có người xốc ga giường lên, chỉ cần không ngước cổ vào, cũng khó có thể trông thấy.

Trần Nguyên lúc này mới thở dài một hơi, trong chớp mắt nằm chết dí trên giường, lại làm như thế nào cũng vô pháp chìm vào giấc ngủ, trong đầu luôn có hình bóng nữ tử, bất tri bất giác, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, cảm giác như dư vị vừa rồi vẫn còn.

"Nếu nàng thật sự tỉnh lại thì nên làm như thế nào cho phải?" Trần Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, phải biết rằng cô gái này là tội phạm quan trọng quan phủ đang truy nã, vạn nhất bị người tra ra nàng đang ở chỗ mình, một tội chứa chấp là không thể thiếu.

Trần Nguyên cảm giác tất cả đều rối hết lên, trong đầu có chút loạn, không biết nằm bao lâu thì đi ngủ.

Sáng sớm tỉnh lại, chuyện thứ nhất cần làm đương nhiên là đưa rượu cho Tân Nhạc lâu.

Tiểu nhị Tân Nhạc lâu dậy sớm cực kỳ, liên tục hai ngày, thời điểm Trần Nguyên đưa rượu đến, bọn hắn đã quét dọn vệ sinh sạch sẻ.

Sài Dương trông thấy Trần Nguyên mang rượu dừng lại nơi cửa, vội vàng gọi tiểu nhị đi lên chuyển rượu, chính mình lại ngồi ở trong hành lang nói với Trần Nguyên: "Chưởng quầy vào đây uống hai chén trà nước đã, sáng sớm cũng vất vả ngươi, nghỉ tạm một lát."

Trần Nguyên buông xe, lau mồ hôi trên trán một chút: "Không dám quấy rầy Sài đại quan nhân, tiểu nhân còn có một số việc phải làm, nghỉ một hồi sẽ phải rời đi."

Trần Nguyên đã nghe ngóng rõ ràng, Sài Dương này, là người của Chu gia, cái gọi là Chu gia, thì ra là triều Chu trước Tống triều, nếu như không phải Triệu Khuông Dận chiếm giang sơn Chu gia, như vậy Sài Dương hiện tại cũng có thể là hoàng tử long tôn(con cháu vua).

Chỉ là Triệu Khuông Dận cũng xem như là người tốt, ít nhất có thể để cho người họ Chu sống tại Đại Tống.

Tân Nhạc lâu của Sài Dương chưa bao giờ phải nộp thuế, hơn nữa có Triệu Khuông Dận tự tay ban phát lệnh bài miễn chết, với tư cách trấn môn chi bảo, mang vạ miễn phạt, tử tội miễn chết.

Sài Dương làm người cũng là tương đối khách khí, thấy Trần Nguyên từ chối, lại vẫy vẫy tay nói: "Ai! Chưởng quầy, tiền lúc nào đều có thể kiếm, vào đây uống một ngụm trà nghỉ tạm một lát, không thể làm ngươi chậm trễ kiếm tiền."

Đối với nhân vật nhỏ như Trần Thế Mỹ mà nói, Sài Dương chính là một đại nhân vật, cho nên người ta nói một lần có thể chối từ, nếu như người ta nói lần thứ hai, ngươi không nể tình, cũng có chút không quá thức thời.

Trần Nguyên xoay người hành lễ, đi đến nói: "Như thế, tại hạ xin làm phiền."

Sài Dương chỉ cái ghế bên cạnh: "Chưởng quầy, mời ngồi."

Trần Nguyên nghiêng người ngồi xuống, đây là lễ tiết lưu lại trong đầu Trần Thế Mỹ, phàm là "ttốt dân gặp quan, cũng không thể ngồi cùng nhau, một cái ghế lớn hơn nữa, ngươi cũng chỉ có thể ngồi nửa cái mông đít.

Sài Dương tự mình cầm lấy ấm trà, rót một chén cho Trần Nguyên: "Cái này là Thiết Quan Âm thượng hạng, Trần huynh nếm thử hương vị xem?"

Bất tri bất giác, Sài Dương đã muốn cải biến xưng hô, Trần Nguyên không phát giác, bưng chén lên, ngửi một chút, một vị hương trà xông vào mũi.

"Trà ngon! Trà ngon! Tuy tại hạ không thông trà đạo, cũng có thể ngửi thấy mùi vị trà này rất tuyệt." Trần Nguyên nói xong, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Đúng lúc này, cửa ra vào lại truyền đến tiếng cười: "Ha ha, nước trà cho dù ngon đến mấy, sao có thể so sánh cùng rượu?"

Nói xong, một người mặc quan phục đi đến.

Sài Dương vừa thấy người nọ, lập tức đứng dậy: "Âu Dương huynh trở về lúc nào vậy? Làm sao không nói một tiếng cùng tiểu đệ?"

Trần Nguyên cũng vội vàng đứng lên, người ở cửa ra vào cũng không nhìn hai người bọn họ, đi thẳng đến vạc rượu của Trần Nguyên, mở cái nắp ra, hít một hơi thật dài, sau đó lắc mạnh đầu, lông mày nhăn lại.

Xoay đầu lại, nói về hướng Sài Dương: "Ngươi chính là dùng cái rượu này lừa gạt người sao?"

Sài Dương cười nói: "Âu Dương huynh, đây là rượu ta chiêu đãi khách nhân bình thường, đương nhiên không thể lọt vào mắt ngươi, bên trong có rượu ngon ủ đã lâu, huynh đệ cố ý giữ lại vì Âu Dương huynh."

Người nọ nghe vậy liền mừng rỡ nói: "Thật sao?" Nói xong, liền bước đến chỗ đằng sau.

Lúc này Sài Dương lại vội vàng đứng dậy: "Ai, ai, Âu Dương huynh đừng nóng vội, huynh đệ giữ lại rượu tốt cho ngươi, nhưng cũng lưu lại một nan đề, mong Âu Dương huynh giải đáp cho huynh đệ."

Trần Nguyên lúc này suy nghĩ một chút, khách của người ta đã tới rồi, chính mình cũng nên đi, lập tức ôm quyền nói: "Sài đại quan nhân, Âu Dương đại nhân, kẻ hèn này cáo từ trước."

Sài Dương lại vội vàng ngăn Trần Nguyên lại: "Trần huynh không cần vội vã đi, ta muốn mời Trần huynh làm người chứng nhận, nhìn xem Âu Dương Tu Âu Dương đại nhân, có phải thật sự có thể chống lại văn thư đối ngẫu của ta hay không."

Người này chính là Âu Dương Tu? Trần Nguyên nghe xong rất là giật mình, thì ra Âu Dương Tu chính là dạng này, tuy đời trước Trần Nguyên chỉ đọc qua vài truyện, hơn nữa đã quên toàn bộ "Túy Ông đình", nhưng một lại nhớ rõ câu "ánh trăng trên ngọn cây liễu, người hẹn ước dưới hoàng hôn" này.

Trần Nguyên luôn luôn cho rằng, người chưa trộm tình, tuyệt đối không viết ra được những lời này.

Âu Dương Tu nhìn về phía trên cực kỳ ngạo mạn, nói: "Ngươi làm ra câu đối kiểm tra ta?"

Sài Dương ha ha cười nói: "Đầu tiên phải nói trước, nếu ngươi không đáp được, xin mời đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại."

Âu Dương Tu cầm quạt trong tay, xếp lại, nói: "Nói đi." Hắn ngồi ở trên mặt ghế nhìn Sài Dương, một bộ tư thế cứ việc nói.

Sài Dương cũng đã tính trước: "Câu đối này, là ta lấy được từ một lão Thư sinh, Âu Dương huynh nghe cho kỹ."
 

hungvodich9490

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
11/6/11
Bài viết
1,295
Sử Thượng Tối Ngưu Phò mã Gia
Tác giả: Nã Cát Ma
Chương 14: Tuyệt đối
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490 - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: qidian.com


Sài Dương uống ngụm nước trà, lại liếc nhìn Âu Dương Tu, sau đó mới lên tiếng: "Mắc câu cho lão, lão kiểm tra, lão kiểm tra học trò nhỏ, học trò nhỏ kiểm tra đến già."

Vừa ra câu đối này, lông mày Âu Dương Tu nhíu vào cùng một chỗ: "Ngươi từ nơi nào tìm được câu đối này vậy?"

Sài Dương thấy biểu lộ của hắn, lập tức có chút đắc ý: "Chỉ là một lão thư sinh luôn thi không trúng nói ra, thế nào, Âu Dương huynh? Nếu không đối được, ta phải đóng cửa."

Âu Dương Tu hừ lạnh một tiếng: "Ta bị ngươi đẩy ra ngoài cửa, ngày mai không phải cả Biện Kinh cũng biết việc này sao?"

Sài Dương cười to: "Đó là tự nhiên, ta sẽ đi chuẩn bị pháo đốt ngay bây giờ, nếu ngươi không đối ra được, ta sẽ đốt một trận pháo đưa tiễn ngươi ra ngoài, ha ha ha!"

Âu Dương Tu vẫn còn nghĩ, Sài Dương quay đầu lại, bắt đầu nói chuyện cùng Trần Nguyên: "Trần huynh, ta nghe nói ngươi vốn cũng là đến thi khoa cử?"

Trần Nguyên gật đầu: "Vâng, chỉ là đi vào Biện Kinh, mới biết tài học mình kém, có lẽ là an ổn làm chút ít sinh ý, lợi nhuận ít bạc thì tốt hơn."

Sài Dương hiển nhiên rất đồng ý đối với thuyết pháp của Trần Nguyên: "Đúng vậy, thế nhân đều nói đọc sách tốt, nhưng đọc hai quyển sách lại có dùng làm gì? Như lão thư sinh kia, thi đến tóc trắng xoá vẫn là kẻ vô tích sự, nhớ tới liền làm cho người ta cảm thấy bi thương."

Lúc này, Âu Dương Tu vỗ đùi một cái, nói: "Có rồi! Sài đại quan nhân, ngươi có lẽ là sớm lấy rượu ngon ra đi!"

Nói xong, thập phần tự tin, đứng lên nói: "Đại quan nhân nghe vế dưới của ta này —— một người là lớn, hai người là trời, nhân tình quá lớn, nhân tình đến tận trời!"

Sài Dương sững sờ, trong lòng cũng là bội phục Âu Dương Tu suy nghĩ rất nhanh, lập tức ôm quyền nói ra: "Âu Dương huynh quá tài giỏi, tiểu đệ bội phục! Mời, mời vào bên trong!"

Âu Dương Tu hơi giơ tay, không tiến vào bên trong, mà là nhìn Trần Nguyên.

Sài Dương chợt nhớ tới, chính mình còn chưa giới thiệu bọn họ, lập tức nói với Trần Nguyên: "Vị này chính là tiến sĩ trong năm Thiên Thánh, Âu Dương Tu Âu Dương đại nhân."

Trần Nguyên thi lễ: "Tiểu sinh Trần Thế Mỹ, bái kiến Âu Dương đại nhân."

Kỳ thật, xem niên kỷ, hai người cũng không sai biệt lắm, nhưng người ta là quan, là tiến sĩ, Trần Thế Mỹ bây giờ cái gì cũng không phải, tự nhiên thấp hơn một đoạn.

Âu Dương Tu lạnh lùng nhìn Trần Nguyên, thái độ có chút bất thiện: "Chúng ta đọc sách, há có thể chỉ vì công danh?"

Trần Nguyên không nghĩ mình đã đắc tội hắn, cười nói: "Đại nhân giáo huấn rất đúng, tiểu nhân cũng là cuộc sống khó khăn, thật sự không có biện pháp nào khác ."

Âu Dương Tu nóng tính, không bởi vì Trần Nguyên nhượng bộ mà giảm, thuở nhỏ hắn nghèo khổ, thậm chí ngay cả trang giấy cũng không mua nổi, chỉ có thể dựa vào mẫu thân viết chữ trên mặt đất dạy hắn, bởi vậy mà có thái độ cực kỳ coi trọng đối với đọc sách.

Trần Nguyên buông tha đọc sách, làm việc buôn bán, cái này trong mắt Âu Dương Tu chính là một loại vũ nhục đối với người đọc sách.

Hắn liếc mắt nhìn Trần Nguyên: "Đọc sách là tối trọng yếu nhất, là học được tri thức từ trong sách, tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, đây không phải đọc sách thi đỗ công danh được địa vị cao, mà là tâm cảnh người đọc sách."

Trần Nguyên tiếp tục cười làm lành nói: "Đại nhân giáo huấn rất đúng, kẻ hèn này xin thụ giáo."

Trong lòng Sài Dương biết cách Âu Dương Tu làm người, vội vàng cắt ngang chủ đề, phất tay nói với Trần Nguyên: "Chưởng quầy, ngươi đi nhanh đi, làm trễ nhiều thời gian của ngươi, thật sự vô cùng có lỗi."

Trần Nguyên đang muốn nói ta xin rời đi, ai ngờ Âu Dương Tu phảng phất như chưa quở trách Trần Nguyên xong, trong nội tâm cũng rất không thoải mái, lại đi đến trước mặt Trần Nguyên: "Ngươi đọc sách, đọc đến hiện tại, đến Biện Kinh, dựa vào một ân khoa, cho dù biết rõ hi vọng không lớn, cũng nên đi thử một lần, cứ đơn giản buông tha như vậy, không riêng gì đã đánh mất mặt người đọc sách, thậm chí không thể ăn nói với cha mẹ ngươi!"

Lời này nói cũng rất nặng, nếu như là Trần Thế Mỹ mà nói, phỏng chừng có thể chịu đựng được, nhưng Trần Nguyên không thể, mặt của hắn lập tức biến sắc.

Sài Dương kéo kéo Âu Dương Tu: "Âu Dương huynh, người có chí riêng, ngươi nói như vậy có chút quá mức rồi."

Âu Dương Tu hừ lạnh một tiếng: "Dạng người không hiểu sự đời bậc này, ta cũng vậy chẳng muốn nhiều lời, mà thôi, ngươi hãy đi đi!"

Sài Dương phất tay, ý bảo Trần Nguyên đi mau, nhưng Trần Nguyên hiện tại đầy một bụng tức, đâu nguyện ý rời đi?

Hắn lập tức nói ra: "Tiểu sinh cũng biết rõ mình làm như vậy rất nhục nhã, chỉ là tiểu sinh tài học kém koir, ngay một câu đối ở nông thôn đều không đối được, nếu thi đậu công danh, cũng không thể tạo phúc một phương, không bằng buông tha thi cử."

Âu Dương Tu vừa nghe nói Trần Nguyên về câu đối ở nông thôn, lại nhìn ánh mắt Trần Nguyên nhìn mình, biết rõ người này đã hạ chiến thư.

Lập tức cười lạnh một tiếng: "Cái gì câu đối? Nói nghe một chút."

Trần nguyên nâng người lên đến: "Có lẽ là không nói thì tốt hơn, miễn cho dơ lỗ tai đại nhân, tiểu sinh không đối được, nghĩ đến việc đại nhân đậu Tiến sĩ, tất nhiên có thể đối được."

Sài Dương đứng ở một bên, không nói thêm gì nữa, hắn biết rõ đối câu đối là một chuyện Âu Dương Tu ưa thích, cũng là Âu Dương Tu am hiểu, mừng rỡ ở một bên xem náo nhiệt, cho dù hai người bọn họ có một người không xuống đài được, cũng không phải do mình đắc tội.

Âu Dương Tu thật sự không muốn nói thêm cái gì cùng Trần Nguyên, chỉ nói một chữ: "Nói!"

Trần Nguyên cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, ta ra vế đối thiên tuyệt, cả thế kỷ 21 cũng ít ai đối được, ngươi đối ra được mới là có quỷ!

Trong nội tâm nghĩ như vậy, ngoài miệng lại ép Âu Dương Tu một bước: "Tiểu sinh có lẽ là không nên nghe, đây là thứ làm cho tiểu sinh đánh mất tin tưởng kiểm tra công danh, nếu lại đả kích đại nhân……"

Lời còn chưa nói hết, Âu Dương Tu liền cười ha ha: "Đến hiện tại, còn chưa có câu đối nào ta không đối được!"

Trần Nguyên lần này không thi lễ, khẽ mở môi: "Như thế, đại nhân nghe cho kỹ! —— kẻ điếc không nghe thấy, không nói gì, mù lòa trông thấy quỷ."

Cái này tại Đại Tống thật sự không thể tính toán là một câu đối, bởi vì văn từ chính giữa thấp kém, không có chút vần thơ nào, chỉ có thể coi là một câu thổ ngữ mà thôi.

Âu Dương Tu nghe thấy, vốn là khinh miệt cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng: "Câu đối ở nông thôn đều là thấp kém như vậy."

Nhưng cẩn thận nghĩ một hồi, tuy thấp kém, ngươi muốn đối lại, quả thực không dễ! Kẻ điếc không có khả năng nghe, không nói gì không có khả năng nói, mù lòa cũng khó có thể trông thấy, quỷ càng là một loại hư vô. Quan trọng nhất là, nghe, nói, xem, tất cả đều trên ngũ quan, nghe chính là kẻ điếc, nói chính là kẻ câm, nhìn chính là mù lòa, bằng vào kinh nghiệm của hắn, đây quả thực là tuyệt đối!

Âu Dương Tu sau nửa ngày không nói gì, Trần Nguyên biết rõ, cho dù hắn là Âu Dương Tu, cũng không đáp được! Ít nhất không có thời gian mấy tháng, hắn không thể nào đối lại được.

Đợi một hồi, không gặp Âu Dương Tu nói chuyện, Trần Nguyên ngẩng đầu đi ra ngoài cửa: "Âu Dương đại nhân, Sài đại quan nhân, kẻ hèn này không trả lời được, cho nên biết mình tài học kém cỏi, công danh phải không kiểm tra nữa, bây giờ còn có chút ít sinh ý phải quản lý, cáo từ!"

Sài Dương vội vàng đứng lên: "Trần huynh đi thong thả."

Mà Âu Dương Tu lúc này hoàn toàn đắm chìm ở bên trong câu đối, tất cả mọi việc chung quanh, hắn đều không thèm để ý .

Trần Nguyên đi ra khỏi Tân Nhạc lâu, trong lòng có chút bực mình, sáng sớm liền đụng phải một Âu Dương Tu giáo huấn mình, tốt tâm tình đều bị hắn làm cho biến mất.

Hít sâu hai hơi, sau đó mang không thùng quay về quán rượu của mình.

Buổi sáng hôm nay còn có chuyện muốn làm, mau mau đến xem Nhan Tra Tán bị giam trong đại lao phủ Khai Phong, chuyện này là Bạch Ngọc Đường nhắn nhủ, tuy Trần Nguyên không muốn tiếp xúc nhiều cùng Bạch Ngọc Đường lo, nhưng người ta cho bạc để ngươi xử lý sự tình, cũng không thể không làm.
 

hungvodich9490

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
11/6/11
Bài viết
1,295
Sử Thượng Tối Ngưu Phò mã Gia
Tác giả: Nã Cát Ma
Chương 15: Thăm Nhan Tra Tán
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490 - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: qidian.com


Người bán đồ ăn đối diện kia đã từng nói qua với Trần Nguyên, hắn có một ca ca làm người hầu trong đại lao phủ Khai Phong, thời điểm Trần Nguyên tìm được hắn, chưa nói hai lời, đã dẫn Trần Nguyên tới bên ngoài đại lao phủ Khai Phong, tìm được ca ca kia, thanh toán hai lượng bạc , người nọ đáp ứng đi vào thương lượng cùng đội trưởng nhà lao.

Trần Nguyên cùng người bán đồ ăn chờ ở trước cửa, không bao lâu đã nhìn thấy ca ca kia đi ra: "Theo lý thuyết, tử tù tại trước khi chết phải không thể gặp người, chỉ là ta khuyên can đội trưởng nhà lao mãi, cuối cùng để cho hắn tin tưởng ngươi chỉ là được người nhờ vả đến thăm phạm nhân một tý, cũng may phạm nhân đã cung khai đồng ý, bằng không thì làm thế nào ngươi cũng không được vào."

Trần Nguyên vội vàng nói cám ơn: "Đa tạ đại ca, khuya hôm nay huynh đệ mời đại ca uống rượu, mong rằng ngươi nể mặt."

Ca ca kia lắc đầu, ngón tay cái chỉ người bàn đồ ăn kia: "Uống rượu liền miễn đi, đây là huynh đệ ta, chuyện của hắn ta đương nhiên phải làm, chỉ là sau khi đi vào gặp đội trưởng nhà lao, ngươi còn phải đưa chút ít bạc, đừng keo kiệt ."

Đến chỗ đội trưởng nhà lao, Trần Nguyên lấy ra hai mươi lượng bạc, mới được đi đến chỗ Nhan Tra Tán đầy xiềng xích bị nhốt tại tử lao.

Lần đầu tiên trông thấy Nhan Tra Tán, Trần Nguyên cảm giác hắn không phải là một người xấu, thậm chí không được tính là một người giang hồ.

Dáng người yếu nhược, dáng vẻ mười phần thư sinh, căn bản không giống với Bạch Ngọc Đường kia.

"Nhan Tra Tán? Nhan huynh?" Trần Nguyên thấp giọng hô hai tiếng, Nhan Tra Tán xoay đầu lại, tuy gông xiềng đầy trên người, nhưng mở miệng chính là tiêu chuẩn lễ nghi Thư sinh: "Vị huynh đài này, ngươi hô ta sao?"

Trần Nguyên cười một chút: "Tại đây còn có Nhan Tra Tán thứ hai sao?"

Nhan Tra Tán suy nghĩ một chút, lập tức nói: "Xin thứ cho tại hạ có hình cụ trên người, không tiện đáp lễ, chỉ là, huynh đài quen biết với ta?"

Trần Nguyên lắc đầu, lúc này hắn rõ ràng còn so đo việc không thể đáp lễ? Cũng không nói cái gì nữa, từ trong hộp đựng thức ăn, lấy ra một ít rượu và thức ăn, nói: "Không biết, ta chỉ là được người nhờ vả, đến đưa cho ngươi một ít thức ăn, nhìn xem ngươi có bị đánh hay không mà thôi."

Nhan Tra Tán đau khổ, cười một tiếng: "Ta là người sắp chết, ai nguyện ý tốn quyền cước đánh ta? Huynh đài được người nào nhờ vả vậy?"

Hiện tại Trần Nguyên cũng nghĩ tới, trong Bao công xử án là có Nhan Tra Tán này, hình như là làm đồ đệ Bao Chửng, hắn nhất định sẽ không chết.

Lập tức trấn an, nói: "Ngươi sẽ không chết, yên tâm đi, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, ăn những thức ăn này xong, ta liền đi, ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi."

Nhan Tra Tán lấy tay nắm gà quay lên, cắn một cái, có chút tự giễu, cười nói: "Nghĩ tới một kẻ Thư sinh như Nhan Tra Tán ta, sống không lâu, rõ ràng còn có người nhớ, rốt cuộc là sống không uổng."

Trần Nguyên lại hỏi một ít vấn đề không quan hệ, ví dụ như thân thể như thế nào, cần các loại quần áo gì, Nhan Tra Tán đều không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ bảo Trần Nguyên không cần quan tâm hắn.

Nhìn trời sắp sáng rõ, Trần Nguyên nghĩ đến quán rượu lập tức phải mở cửa rồi, không nói nhiều lời, nhắc Nhan Tra Tán cố gắng ăn hết những thứ kia, liền cáo từ.

Trong lòng Trần Nguyên nghĩ, lần này hoàn thành Bạch Ngọc Đường ủy thác, có lẽ nên ít liên hệ cùng những người này, bọn họ là người giang hồ, trở mặt liền nhổ dao găm ra, huống chi sẽ kéo mình về hướng Bao Chửng, có lẽ là bảo trì khoảng cách một chút thì tốt hơn.

Nhưng sự tình phát triển lại vượt quá Trần Nguyên dự đoán, chân trước hắn vừa mới rời khỏi đại lao phủ Khai Phong, hai thân ảnh liền vọt ra từ trong góc.

Một hán tử dáng người khỏe mạnh nói: "Triển gia, tiểu tử này nhìn về phía trên không phải người của Bạch Ngọc Đường, một điểm công phu đều không có, có phải là ngài đã đoán sai."

Người bên cạnh nhìn Trần Nguyên, thân cao ngoài một mét bảy, tại niên đại này, xem như rất cao, mặt trắng như ngọc, hai hàng lông mày kiếm, phía dưới có một đôi mắt tinh tường, sáng ngời hữu thần, nghe câu hỏi của tráng hán kia, lập tức cười nói: "Nhan Tra Tán không người quen tại Biện Kinh, Bạch Ngọc Đường cũng không có, hắn chịu mạo hiểm kêu oan vì Nhan Tra Tán, đủ để thấy quan hệ bọn hắn không giống bình thường, Nhan Tra Tán bị bỏ tù, Bạch Ngọc Đường tất nhiên sẽ đến thăm, nhưng hiện tại hắn lại không tới được, ngoại trừ sai người đến, hắn không có biện pháp khác."

Người nói chuyện, chính là đệ nhất hiệp khách của Bao Chửng, Ngự tiền Tứ phẩm đái đao hộ vệ, được hoàng đế khẩu phong làm "Ngự miêu", Nam hiệp Triển Chiêu.

Mà người đi theo bên cạnh hắn kia, chính là Vương Triều.

Vương Triều nghe Triển Chiêu nói như vậy, cũng gật đầu nói: "Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ?"

Triển Chiêu nhìn bóng lưng Trần Nguyên, nhỏ giọng nói: "Nhìn thẳng người này, Bạch Ngọc Đường có khả năng sẽ đi tìm hắn."

Vương Triều khẽ cười, nói: "Triển gia yên tâm, ta đã lại để cho hai huynh đệ tiến vào khách điếm, chỉ cần Bạch Ngọc Đường dám đến tìm tiểu tử này, ta định khiến cho hắn không chạy thoát."

Triển Chiêu gật gật đầu, tiếp theo lại bỗng nhiên lắc đầu: "Ai, đây đều là do ta, nếu ta không bị gọi là 'Ngự miêu', Bạch Ngọc Đường cũng sẽ không đến gây phiền toái cho ta."

Vương Triều không có khí độ như Triển Chiêu, trong mắt hắn, tất cả sự tình đều là Bạch Ngọc Đường sinh sự.

Hắn đứng ở trên lập trường quan phủ suy nghĩ vấn đề, tự nhiên không biết bọn người Bạch Ngọc Đường được xưng "Ngũ thử", Triển Chiêu bỗng nhiên được người gọi là "Mèo", người giang hồ nhìn cái này là một loại khiêu khích.

Mặt khác, niên kỷ bốn con chuột kia hơi nhiều chút ít, có thể nhẫn nhịn được, Bạch Ngọc Đường lại tuổi trẻ khí thịnh, cho nên mới đi vào Biện Kinh, tìm cái con mèo này chơi đùa.

Trần Nguyên căn bản không biết, hắn đã càng lún càng sâu vào trung tâm vùng nước xoáy, ngay tại thời gian hắn tới thăm Nhan Tra Tán, đã có hai nhóm nhân mã tiến vào "Duyệt Lai khách điếm" .

Một lớp là người phủ Khai Phong, mà một lớp khác, thì là người phủ Thái sư.

Phủ Thái sư một mực không buông tha truy tìm nữ tử kia, tuy bọn hắn nói với Hoàng thượng, trận dùng binh khí đánh nhau kia chỉ là bởi vì có mấy người giang hồ đánh nhau ở trước cửa, hộ viện phủ Thái sư vì cam đoan quý phủ an toàn, mới lẫn vào, kỳ thật căn bản không phải như vậy.

Bàng Thái sư đã ban mật lệnh xuống, vô luận như thế nào, cũng phải bắt nàng kia trở về, hoặc là giết chết ngay tại chỗ, trong tay nàng kia có một vật, nhất định phải mang về, vạn lần không thể để cho nàng đào thoát, hoặc là rơi vào trên tay người khác.

Bọn hắn một đường kiểm tra xuống, toàn bộ manh mối cuối cùng đều bị chặt đứt tại Tân Nhạc lâu.

Mà buổi sáng hôm đó, Trần Nguyên là người thứ nhất đến Tân Nhạc lâu, lại đẩy một thùng rượu rời đi, cho nên, hiện tại phủ Thái sư đã bắt đầu chú ý Trần Nguyên.

Chỉ là bọn hắn còn chưa nắm chắc, cũng không muốn sinh sự, lúc này mới phái một người tiến vào Duyệt Lai khách điếm, tìm hiểu động tĩnh Trần Nguyên.

Trần Nguyên không hề hay biết đối với việc này, hắn căn bản không biết tất cả mọi thứ, trong nội tâm còn đang suy nghĩ chuyện hôm nay, chỉ cần xử lý tốt sự tình nàng kia, chính mình có thể giải thoát khỏi việc này.

Trở lại khách điếm, Trần Nguyên quản lý quán rượu của mình như bình thường.

Không thể không thừa nhận, tại phương diện buôn bán, Trần Nguyên quả thật có bổn sự nhất định, cửa hàng còn chưa mở, cũng đã có mấy người mua rượu chờ ở bên ngoài, đây là chuyện chưa từng phát sinh qua trong thời điểm Dương chưởng quỹ kinh doanh quán rượu.
 
Sửa lần cuối:

hungvodich9490

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
11/6/11
Bài viết
1,295
Sử Thượng Tối Ngưu Phò mã Gia
Tác giả: Nã Cát Ma
Chương 16: Không đáng cười đâu
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490 - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: qidian.com


Trần Nguyên mở cửa tiệm ra, bán rượu cho hai khách hàng đợi một hồi kia, lại cho thêm nhiều một ít, bắt đầu một ngày kinh doanh.

Giữa trưa, sinh ý không phải quá bận, khách nhân qua lại phần lớn cũng là mua rượu liền đi, không người nào có hào hứng ngồi ở trên ghế uống mấy ngụm, mà ngay cả những người làm việc culi kia cũng còn phải tìm việc, hoặc là làm việc.

Chỉ một canh giờ, trước cửa liền quạnh quẽ, lúc này Trần Nguyên mới kiếm chút gì ăn.

Kỳ thật cũng không cần tự hắn làm, phụ tử Dương chưởng quỹ ăn cơm cũng tương đối trễ, chỉ chờ sắp xếp xong xuôi cơm trưa cho khách nhân, phụ tử bọn hắn mới thu thập cái bàn một tý, sau đó mang mấy đồ ăn còn lại lên, gọi Trần Nguyên cùng ăn.

Phương thức Lăng Hoa gọi Trần Nguyên rất đặc biệt, nàng biết rõ Trần Nguyên gọi là Trần Thế Mỹ, nhưng không hô, cũng không đi tới, mỗi lần đều là cách ván cửa giữa quán rượu và khách điếm, lấy tay nhẹ nhàng gõ hai cái, sau đó kêu lên một tiếng: "Ăn cơm đi."

Nếu như lỗ tai không tốt, căn bản không nghe được nàng nói.

Nhưng Trần Nguyên mỗi lần đều có thể nghe được, đối với thanh âm nữ nhân gọi mình, vô luận Trần Nguyên hay là Trần Thế Mỹ, đều cực kỳ mẫn cảm.

Trần Nguyên nghe thấy Lăng Hoa gõ ván cửa lần nữa, lập tức mang nửa cân rượu ra, người ta mời đồ ăn, chính mình phải mang một ít rượu qua .

Dương chưởng quỹ cũng không khách khí, rót cho mình một chén rượu trước, uống một ngụm, mới hỏi: "Thế nào? Hai ngày này làm việc có mệt hay không?"

Trần Nguyên lắc đầu, cười một chút, nói: "Không mệt, chút việc ấy không là gì, chỉ cần mua bán tốt là đủ."

Dương chưởng quỹ nở nụ cười, gật đầu một cái, nói với Trần Nguyên: "Vậy mới tốt chứ! Ta đưa quán rượu này phố cho ngươi, xem ra là làm rất đúng."

Trần Nguyên tự rót một chén rượu, sau đó rót thêm cho Dương chưởng quỹ: "Kính xin chưởng quầy chiếu cố nhiều hơn."

Dương chưởng quỹ cười ha ha một tiếng: "Thế Mỹ à, ta xem ra, ngươi làm việc buôn bán rất tốt, phỏng chừng cái tửu điếm nhỏ này, ngươi chỉ kinh doanh một năm, tuyệt đối không nguyện ý ở chỗ này cả đời ! Ta nói đúng chứ?"

Trần Nguyên cũng không phủ nhận, uống một ngụm rượu rồi nói: "Đúng thế, ai không muốn kiếm nhiều tiền! Ta đã nói với chưởng quầy, chờ ta tích lũy tiền vốn tốt rồi, tìm một cơ hội, ta sẽ mở phường nấu rượu!"

Chưởng quầy nhìn hắn: "Ngươi biết nấu rượu?"

Trần Nguyên lắc đầu: "Ta làm sao biết được! Chỉ là, ngày sau, nếu như sinh ý quán rượu của ta tốt rồi rồi, tội gì đem bạc này cho người khác? Chúng ta không biết cất rượu cũng không sao, tìm người đến làm là được."

Dương chưởng quỹ nghe Trần Nguyên nói như vậy, lập tức gật gật đầu, cuối cùng, bưng chén đứng lên nói: "Đến, hai chúng ta uống một chén."

Trần Nguyên vội vàng đứng dậy: "Ai ui, ngài cứ ngồi, ta tới kính ngài mới đúng."

Dương chưởng quỹ cười ha ha một tiếng: "Ta đã nói với ngươi, nếu như tài chính ngươi không đủ mà nói, ta có thể xuất ra một ít tiền, tính toán một phần cổ phần, như thế nào?"

Trần Nguyên nghe vậy liền mừng rỡ: "Ta rất đa tạ ngài! Có lời này của ngài, hiện tại ta dám đi tìm người tìm cửa hàng đó."

Dương chưởng quỹ đã cực kỳ yên tâm đối với Trần Nguyên, mặc dù nói có cái khách điếm nhỏ này nuôi sống, phụ tử bọn hắn không lo về cuộc sống, nhưng ai lại không muốn làm cho cuộc sống mình tốt hơn một chút?

Dương chưởng quỹ nhìn Lăng Hoa, trong nội tâm âm thầm nghĩ, nha đầu kia cũng đến tuổi tìm chồng rồi, xem Trần Nguyên này làm sinh ý tốt như thế, nếu là có thể qua hai năm cho mình thêm một phần gia nghiệp, đến lúc đó gả con gái đi, chuẩn bị một phần đồ cưới phong phú, tương lai con gái cũng không bị khinh bỉ, đó là tốt nhất.

Trần Nguyên đã vụng trộm nhìn Lăng Hoa, trong lòng cũng là nghĩ đến, dựa theo lễ phép Tống triều, nha đầu kia cũng nên nói chuyện cưới chồng rồi, nếu như mình cưới nàng, tài sản của chưởng quỹ chẳng phải đều là của mình rồi? Tự dưng cả cái khách điếm này cũng đều là của mình.

Đến lúc đó còn phải chia hoa hồng sao? Trực tiếp phong hắn chức nhạc phụ đại nhân là được rồi, nhiều lắm là cho hắn một chức chủ tịch.

Hai nam nhân đều dùng ánh mắt nhìn liếc qua Lăng Hoa ngồi ở một bên, cúi đầu chỉ lo ăn cơm, hoặc hòa ái hiền lành, hoặc dụng tâm kín đáo.

Chính lúc này, ở phía sau, bỗng nhiên thanh âm xuống thang truyền vào lỗ tai Trần Nguyên, Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, một hán tử khoẻ mạnh hơn ba mươi tuổi đang từ từ đi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn.

Trong nội tâm Trần Nguyên sững sờ, người này giống như chưa từng gặp qua, chỉ là, ngẫm lại cũng bình thường, khách điếm mà, người lạ mặt lui tới là chuyện bình thường.

Trần Nguyên không để ý, chưởng quầy lại vội vàng đứng lên: "Ai ui, đại gia, ngài đi ra ngoài à?"

Tráng hán kia thu hồi ánh mắt rơi vào trên người Trần Nguyên, nói với chưởng quỹ: "Hiện tại đi ra ngoài, một lúc nữa sẽ trở về, gian phòng của ta đừng cho người khác đi vào, đúng rồi, bây giờ lão bản quán rượu bên cạnh đang ở đâu?"

Trần Nguyên nghe được có người gọi mình, cũng lập tức đứng lên: "Tiểu nhân ở đây, không biết đại gia có cái gì phân phó?"

Tráng hán kia nhìn Trần Nguyên, cuối cùng tiện tay ném ra một thỏi bạc, chừng hai lượng, nói: "Buổi tối chuẩn bị một vò rượu ngon, cắt cho ta hai cân thịt trâu, để vào trong phòng ta đang ở."

Trần Nguyên tiếp bạc, cúi người đáp: "Ai! Ngài yên tâm đi, tất cả đều sẽ chuẩn bị thỏa đáng cho ngài."

Người nọ chân trước vừa mới đi ra ngoài, Trần Nguyên và Dương chưởng quỹ còn chưa ngồi xuống, bờ mông còn chưa rơi vào trên ghế đẩu, lại nghe thấy có thanh âm người xuống lầu, lần này là hai người, ánh mắt của bọn hắn cũng đều nhìn Trần Nguyên.

Dương chưởng quỹ khách khí hỏi: "Hai vị đại gia muốn đi ra ngoài à?"

Một người trong đó lập tức nói: "Hiện tại đi ra ngoài có việc, một lúc nữa trở về, gian phòng của chúng ta đừng cho người khác đi vào, đúng rồi, chưởng quầy, lão bản quán rượu bên cạnh bây giờ đang ở đâu?"

Lời kia vừa thốt ra, Trần Nguyên lập tức có chút sửng sốt, trong nội tâm chỉ cảm thấy kỳ quái, tại sao nói chuyện giống vị đi phía trước kia như đúc vậy?

Lập tức đứng lên nói: "Hai vị đại gia, tiểu nhân chính là lão bản quán rượu, xin hỏi hai vị đại gia có cái gì phân phó?"

Hai người kia vốn là nhìn Trần Nguyên, tiếp theo liền liếc mắt nhìn nhau, cũng là một thỏi bạc bay tới.

Trần Nguyên tiếp được, đúng! Cũng là hai lượng!

Một người trong đó nói: "Buổi tối mang vò rượu ngon, cắt mấy cân thịt đến, đặt ở trong phòng chúng ta."

Lúc này, Trần Nguyên sửng sốt, đây cũng quá trùng hợp rồi?

Hai người kia cũng không hỏi điều gì khác, bước nhanh ra khỏi khách điếm, một bộ dạng vội vã, Lăng Hoa một mực cúi đầu, rốt cục cũng nở nụ cười, Dương chưởng quỹ cũng mỉm cười.

Trần Nguyên nhẹ giọng thở dài, ngồi xuống nói: "Đây cũng quá trùng hợp rồi? Nói lời đều giống như đúc."

Lăng Hoa ngẩng đầu, nhìn Trần Nguyên, nói: "Còn có việc càng trùng hợp nữa, thời điểm bọn hắn tới tìm ở trọ, đều là trực tiếp đi hướng ngươi bên kia, hơn nữa đều tiến sai cửa, ngay từ đầu đều là xông vào trong phòng của ngươi."

Trần Nguyên nghe xong lời này, sắc mặt lập tức biến đổi!

Lăng Hoa không cảm thấy, tiếp tục nói: "Trần đại ca, ngươi nói chuyện này có đáng cười không?"

Dương chưởng quỹ cũng có chút buồn cười, nhưng hiện tại, Trần Nguyên trong lòng lại thật lạnh, thật lạnh ! Không đáng cười, việc này không đáng cười đâu!
 

hungvodich9490

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
11/6/11
Bài viết
1,295
Sử Thượng Tối Ngưu Phò mã Gia
Tác giả: Nã Cát Ma
Chương 17: Trò chơi nguy hiểm
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490 - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: qidian.com


Hắn dám khẳng định, chính mình đã phạm vào sự tình chứa chấp nàng kia!

Tìm một cái cớ, Trần Nguyên bước nhanh lên lầu, tiến vào gian phòng của mình, mở cửa phòng xem xét, tất cả như thường! Sau đó lại xốc khăn trải giường lên, phát hiện nàng kia vẫn mê man trên ván gỗ dưới giường.

Lúc này Trần Nguyên mới thở dài một hơi, rất rõ ràng, những người kia bây giờ còn chưa tìm được chứng cứ chính xác, cho nên còn không dám quang minh chính đại xâm nhập điều tra!

Ban ngày bọn hắn không dám quang minh chính đại tiến vào, vậy buổi tối?

Trần Nguyên biết rõ, mình gặp phải phiền toái rồi!

Buổi chiều, đám khách uống rượu mang đến cho Trần Nguyên một tin tức.

Thế giới bên ngoài giống như càng ngày càng rối loạn, ba kiện bảo bối của Bao Chửng bị Bạch Ngọc Đường đánh cắp, trước cửa phủ Thái sư phát sinh đấu đá, nghe nói còn có bốn võ sư phủ Thái sư dùng binh khí đánh nhau, bị người giết chết, hai án kiện trị an này, thoáng một tý náo loạn đến chỗ hoàng đế, hoàng đế đã ban ngự chỉ xuống, yêu cầu Bao Chửng, trong vòng một tháng phá hai bản án này.

Hai sự tình này còn chưa có đầu mối, Bạch Ngọc Đường lại đi vào hoàng cung náo loạn, hắn viết một bài thơ trên cột đình, lại sửa tấu chương của Bàng Thái sư, sau đó giết một thái giám, rõ ràng lại chạy thoát khỏi một đám thị vệ đại nội vây công!

Trần Nguyên Chân vô cùng sợ hãi, bởi vì chuyện này đều liên lụy đến trên người hắn, vạn nhất có ai tìm đến tiểu nhân vật Trần Thế Mỹ, đều sẽ biến thành mưa to gió lớn.

Buổi chiều, có mấy Bộ khoái đến điều tra khách qua đường, cũng may Trần Nguyên sớm có phòng bị, mới tránh thoát điều tra, chỉ là, hắn dám khẳng định, khuya hôm nay, tuyệt đối không thái bình.

Những khách cũ hiển nhiên cực kỳ hài lòng đối với quán rượu này, sinh ý của Trần Nguyên tự nhiên là tốt, buổi chiều đã có nhiều khách vào uống, cơ hồ không còn ghế.

Thời điểm này còn chưa tới buổi tối, Trần Nguyên đã bán sạch một vạc rượu, hắn biết rõ sinh ý hôm nay có thể tốt hơn so với ngày hôm qua.

Đang lúc vội vàng bán rượu cho khách nhân, Bạch Ngọc Đường lại tới nữa! Vẫn là nói một câu kia: "Chưởng quầy, mua rượu."

Trần Nguyên không ngẩng đầu đầu cũng biết là hắn, chạy lên phía trước, đáp: "Đến rồi! Ngài muốn bao nhiêu?"

Bạch Ngọc Đường nói: "Ta uống rượu đều là theo vò, ít nhất phải tính bằng cân."

Trần Nguyên lập tức đem đầu tiến đến bên tai Bạch Ngọc Đường, hỏi: "Làm sao ngươi lại tới đây? Hiện tại người trên đường đều muốn bắt ngươi, ngươi còn không chạy?"

Bạch Ngọc Đường nhìn mặt Trần Nguyên, mỉm cười nói: "Huynh đài, đêm qua có từng ngủ ngon?" Đồng thời nén âm thanh vô cùng thấp, nhỏ giọng nói: "Ta nhờ ngươi thăm người thế nào rồi?

Trần Nguyên gật gật đầu: "Khá tốt, không bị đánh, chỉ là tinh thần không phấn chấn."

Bạch Ngọc Đường yên tâm gật đầu, lặng lẽ đút một bao gì đó cho Trần Nguyên: "Đây là đồ hôm qua ta thuận tay mang ra từ trong hoàng cung, phỏng chừng rất đáng tiền, ngươi giúp ta thu lấy."

Trần Nguyên giận dữ, giúp ngươi thăm người còn có thể, hiện tại ngươi rõ ràng lại bắt ta giúp ngươi giấu tang vật? Một tay đẩy cái bọc kia trở về, nói: "Ngươi muốn hại chết ta à?"

Bạch Ngọc Đường vỗ tay Trần Nguyên, nói: "Đừng buông ra, để cho người ta nhìn thấy, đối với ngươi và ta đều không tốt."

Trần Nguyên cũng không để ý nữa rồi, nếu như mình thật sự thu những vật này, vậy cũng có thể, không được làm Phò mã đã bị Bao Chửng chém đầu rồi!

Hắn rất là phiền muộn, chính mình chỉ muốn thành thành thật thật làm sinh ý, sao tự nhiên dẫn đến một đống phiền phức vậy?

Trong lồng ngực Trần Nguyên, một cổ khí khái nổi lên, cũng không buông tay ra nữa, nói bên tai Bạch Ngọc Đường ra: "Ta chỉ muốn làm cái sinh ý sống tạm mà thôi, ngươi chơi với mèo thì cứ chơi, ta cho ngươi biết ta, ta không chơi nổi! Ngươi không cần phải kéo ta vào, được không?"

Bạch Ngọc Đường vẫn còn cười, trong ánh mắt mang theo một điểm nghiền ngẫm, nhìn Trần Nguyên: "Huynh đài không giống như là loại người nhát gan nha? Lúc này sao lại lùi bước?"

Ngực Trần Nguyên phập phồng kịch liệt, nói: "Ngươi, nếu bức ta nóng nảy, hiện tại ta liền lớn tiếng kêu lên, cùng lắm thì ngươi giết ta, mọi người cùng nhau chơi!"

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu: "Tốt, ngươi hô đi."

Trần Nguyên lập tức sửng sốt một chút, Bạch Ngọc Đường nói tiếp: "Những Bộ khoái kia căn bản không bắt được ta, cho dù con mèo kia đến, ta cũng chẳng thèm quan tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là, nếu như bọn Bộ khoái phát hiện gian phòng của ngươi có một nữ nhân, huynh đài cho rằng, trong hai chúng ta, ai sẽ xong đời?"

Một câu đánh vào tai Trần Nguyên, như đẩy hắn xuống hầm băng, do dự một hồi, Trần Nguyên buông tay của mình ra, lại nhẹ nhàng vuốt phẳng vạt áo Bạch Ngọc Đường bị mình kéo nhăn, nói: "Làm sao ngươi biết gian phòng của ta có một nữ nhân? Ngươi buông tha ta đi, được không?"

Bạch Ngọc Đường thở dài: "Vốn tiểu đệ cũng không muốn đến làm phiền huynh đài, chỉ là thật sự không tìm thấy bằng hữu có thể giúp đỡ, huynh đài đã có phiền toái, giúp tiểu đệ một lần, có gì không thể? Nữ nhân nọ bị người phát hiện, ngươi sẽ chết, những vật này bị người phát hiện, ngươi cũng sẽ chết, không bằng ngươi để hai thứ ở cùng một chỗ, cũng lắm là chết một lần, ngươi còn buôn bán lời một lần."

Trần Nguyên bất đắc dĩ, nhìn hai người lôi kéo thời gian dài như vậy, đã có rất nhiều khách uống rượu đưa ánh mắt sang đây, biết rõ là đã không thể dong dài.

Lập tức tiếp nhận cái bọc kia, thuận tay cầm một khối vải rách, bao trọn cái bọc của Bạch Ngọc Đường, tiện tay ném vào trong một vò rượu.

Sau khi Bạch Ngọc Đường nhìn thấy, cười một chút, duỗi ngón tay cái ra, nói: "Huynh đài thật sự là loại người thông minh, con đường này Bộ khoái hay qua lại, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới, vật bọn hắn muốn tìm, ngay ở phía trong tấm vải rách kia."

Trần Nguyên bình tĩnh nói: "Bây giờ cứ như vậy đã, chỉ là, nếu như ngươi bị phát hiện, ta cũng không dám nói."

Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Huynh đài yên tâm, mấy ngày nữa ta sẽ rời đi, nơi này là địa bàn của con mèo kia, ta cảm giác ở chỗ này có chút nguy hiểm, ta lập tức chuẩn bị dẫn hắn đến nhà của ta chơi đùa, ngươi cất kỹ cái bao đó là được."

Trần Nguyên căn bản không nhìn hắn, cũng không phản ứng với hắn.

Bạch Ngọc Đường thấy hắn không nói lời nào, cũng có một chút xấu hổ, nhưng hắn tìm đến Trần nguyên, thật sự hi vọng Trần Nguyên giúp hắn làm một việc.

Ngón tay nhẹ nhàng gõ quầy hàng, nói: "Trần huynh, ta còn có một việc cần làm."

Trần Nguyên nhíu lông mày, ngữ khí rất có vẻ thân mật: "Đại ca! Ta chỉ là một người buôn bán, không giúp được ngươi đâu!"

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ho khan một tiếng: "Cái này, thật không phải, chỉ là ta nghe nói cuối ngày Bao Chửng muốn thẩm vấn Nhan Tra Tán, ta muốn mời Trần huynh đi dự thính một tý, ngươi cũng biết, hiện tại ta không thể lộ diện."

Trần Nguyên nhìn Bạch Ngọc Đường, phát hiện ánh mắt Bạch Ngọc Đường nhìn mình rất chân thành, trong nội tâm thầm nghĩ, mặc dù Bạch Ngọc Đường là người không được tốt lắm, nhưng hết lòng đối với bằng hữu lại, được, dù sao chỉ là dự thính một tý, chính mình đáp ứng hắn là được, lúc này mới gật đầu ứng.

Bạch Ngọc Đường thấy Trần Nguyên đáp ứng, yên lòng, bỗng nhiên hạ thấp thanh âm nói ra: "Nàng kia có khả năng đắc tội người phủ Thái sư, ngươi phải cẩn thận một ít, theo ta được biết, Phủ Khai Phong và phủ Thái sư hình như đã nhìn chằm chằm vào ngươi."

Những lời này nói ra, Trần Nguyên chỉ cảm giác gáy của mình mát lạnh.
 

hungvodich9490

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
11/6/11
Bài viết
1,295
Sử Thượng Tối Ngưu Phò mã Gia
Tác giả: Nã Cát Ma
Chương 18: Tỉnh lại là tốt rồi
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490 - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: qidian.com


Bạch Ngọc Đường cười một chút: "Nếu như bị Phủ Khai Phong bắt, Bao Chửng muốn giết ngươi, phải có chứng cớ, phải ra toà, nhưng phủ Thái sư lại không giống, ngươi sẽ chết, cũng không biết chết như thế nào."

Trong nội tâm Trần Nguyên đập bình bịch, Bạch Ngọc Đường cầm một vò rượu qua, buông một bao bạc chừng trăm lượng: "Hiện tại ngươi đã biết? Ngươi chơi trò chơi, so với ta còn nguy hiểm hơn."

Trần Nguyên nghĩ lại, quyết định, sau khi trở về, lập tức ném nữ nhân kia ra đường lớn.

Bạch Ngọc Đường phảng phất nhìn ra tâm tư của hắn, khóe miệng nhếch lên nói: "Có một số việc, ngươi đã làm, nhất định phải làm tiếp, không thể từ bỏ, hiện tại cho dù ngươi đá nữ nhân kia văng ra, người phủ Thái sư cũng sẽ tìm được ngươi, ta khuyên huynh đài, tốt nhất là giấu kỹ nàng kia, không để người phát hiện, hai ngày nữa ta còn chưa đi, tất nhiên sẽ hết sức bảo vệ huynh đài , chỉ là sự tình về sau, phải xem chính ngươi."

Bạch Ngọc Đường vừa mới đi ra khỏi quán rượu, hai khách nhân cái buổi sáng ở trọ kia liền đi đến, một người nhìn bóng lưng Bạch Ngọc Đường rời đi, nói với một người khác: "Ta đi theo hắn, ngươi đi thông báo Triển gia."

Buổi tối, tâm tình rối rắm Trần Nguyên, chỉ nghĩ đến nữ nhân kia.

Hắn chưa từng có khó sống như vậy, mỗi một canh giờ, Bộ khoái đi qua đi lại ở cửa ra vào, khách nhân lạ lẫm ở trọ, ngoài mặt thì hắn không thèm để ý chút nào, kỳ thật lòng của hắn đều đang nghẹn tại cổ họng.

Không thèm nghĩ ngày mai nữa, tập trung xử lý chuyện hôm nay đã.

Trần Nguyên cài chặt cửa, sau đó từ khóa cửa hàng từ bên trong, thở một hơi thật dài, hi vọng buổi tối có thể vượt qua bình an.

Đẩy cửa phòng của mình ra, Trần Nguyên lập tức chớp mắt.

Hai ngày này hắn đã thành thói quen, sau khi vào cửa lập tức đóng cửa lại, không cho bất luận kẻ nào tiến đến, có chút Thư sinh nhận thức trước kia, muốn vào ngồi một chút, Trần Nguyên cũng không mở cửa, từ chối, nói là mình mệt mỏi.

Đóng cửa lại, chuyện thứ nhất phải làm, chính là vội vàng lôi nữ tử trên ván gỗ dưới giường kia ra.

Trần Nguyên xốc ga giường lên, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Trên ván cửa kia không có cái gì, làm cho Trần Nguyên rất là giật mình, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một vật thể lạnh buốt đặt trên cổ của mình, một giọng nói phát ra: "Ngươi là ai?"

Thanh âm nữ nhân có chút suy yếu, Trần Nguyên nghe thấy lại rất mừng rỡ: "Thật tốt quá! Ngươi rốt cục cũng đã tỉnh!"

Nàng đã tỉnh, còn có thể cầm bảo kiếm chỉ vào chính mình, điều đó có nghĩa là nàng có thể rời đi.

Chỉ cần nàng rời khỏi gian phòng của mình, như vậy mình liền ít đi một chuyện phiền phức lớn nhất.

Ngữ khí của hắn hiển nhiên làm cho nữ tử hiểu ra, vật thể lạnh buốt kia rời khỏi cổ Trần Nguyên, nữ tử tiếp tục hỏi: "Là ngươi đã cứu ta?"

Trần Nguyên đứng lên, dáng tươi cười trên mặt càng đậm, nói: "Ngươi không cần cảm tạ ta."

Nữ tử vừa nhìn thấy mặt Trần Nguyên, lập tức có chút nổi giận, đoản kiếm trong tay giơ lên lần nữa: "Thì ra là ngươi, Thư sinh nhiều chuyện này!"

Trần Nguyên vội vàng bước sang bên cạnh, nàng kia muốn đuổi theo tới, lại không nghĩ tới, bước chân vừa động, tác động vết thương trên người, miệng phát ra một tiếng kêu đau, ngã xuống giường.

Trần Nguyên muốn lên kéo một bả, bước chân đến một nửa rồi lại ngừng lại, hắn rất sợ chính mình vừa đi lên, nữ tử quay tay chém một kiếm, vậy thì quá oan uổng.

Vì vậy không đi vào, lại vội vàng chạy đến cạnh cửa: "Chuyện gì cũng từ từ nói, chuyện gì cũng từ từ rồi nói!"

Nữ tử lúc này như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, trên mặt hơi đỏ, biểu lộ có vẻ thập phần mất tự nhiên, qua thời gian thật dài mới thì thào nói: "Ta, y phục của ta, có phải là ngươi đổi?"

Trần Nguyên lập tức biết nàng nghĩ cái gì, lập tức ho khan một tiếng, cái eo thẳng tắp, nói: "Cô nương, chúng ta đều là người giang hồ, thời điểm tánh mạng nguy hiểm, nếu câu nệ lễ tiết, tất sẽ hại tánh mạng cô nương! Có chỗ đắc tội, kính xin cô nương thứ lỗi."

Nữ tử không nói cái gì nữa, chỉ là trên mặt càng thêm đỏ, hai người đều không nói, lại để cho trong phòng tràn đầy xấu hổ.

Trần Nguyên cảm giác mình là nam nhân, nên ra mặt đánh vỡ cục diện xấu hổ, lập tức ho khan một tiếng, nói: "Cô nương, hiện tại cảm thấy đã hơn nhiều chưa?"

Nàng kia xem ra còn chưa thả lỏng vướng mắc trong lòng, con mắt nhìn Trần Nguyên, tiếp tục hỏi: "Hai ngày này ngươi ngủ ở chỗ nào?"

Trần Nguyên lập tức có chút tức giận, ngươi đã tổn thương thành như vậy, ta chỉ dám chiếm chút tiện nghi, những thứ khác, dù muốn làm cũng không có hào hứng đâu.

Duỗi ngón tay chỉ xuống sàn nhà: "Yên tâm, thời điểm ta ở trong phòng, ngươi ngủ trên giường, ta ngủ dưới mặt đất, sau khi ta ra ngoài, phần lớn thời gian là nhét ngươi dưới giường."

Nàng kia lại hỏi: "Vậy ngươi có hay không. . . có hay không. . .?"

Trần Nguyên lập tức quát: "Đủ rồi! Ngươi hỏi đủ chưa? Ta cho ngươi biết, cho dù ta làm cái gì với ngươi, hiện tại cũng sẽ không thừa nhận ! Ngươi xem rồi xử lý đi, thích động thì động!"

Lời này nói ra rất hùng hồn, nhưng cũng rất chột dạ, chột dạ là bởi vì hắn xác thực đã làm, chính vì hắn xác thực đã làm, cho nên mới nói rất hùng hồn.

Nữ tử lập tức sững sờ, tiếp theo, hốc mắt kia thoáng một tý liền đỏ, trong hốc mắt bỗng nhiên toàn là nước mắt, thoáng một tý đã như suối tuôn.

Trần Nguyên cũng không đi lên dỗ, mà là ngồi xuống bên cạnh cửa: "Ta cho ngươi biết, khóc thì khóc, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng lên tiếng! Hiện tại, ở bên ngoài, người muốn tìm ngươi rất nhiều, trong tiệm hôm nay đã có đến bốn người, phỏng chừng chính là muốn bắt ngươi! Ngươi là hiệp khách, chắc không quan tâm, ta chỉ là một dân chúng bình dân, ta chính là muốn làm chút sinh ý! Vô duyên vô cớ bị các ngươi kéo vào, cũng không biết đi nơi nào khóc lóc kêu oan nữa!"

Nữ tử nghe xong lời này, quả nhiên chậm rãi dừng tiếng khóc, quay đầu liếc nhìn Trần Nguyên: "Bất kể nói thế nào, cám ơn ngươi cứu ta một mạng, ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp."

Trần Nguyên vội vàng khoát tay nói ra: "Hiện tại ta chỉ cầu thương thế của ngươi tốt, rồi đi nhanh lên, còn có người kia, cũng đem đồ đạc của hắn đi đi, ta không thể trêu vào các ngươi, có biết không? Cái chuyện này vừa xong, ta đổi địa phương khác, tiếp tục làm mua bán nhỏ, chúng ta ai cũng không biết ai! Ngài ngàn vạn lần đừng nhớ kỹ ta."

Lời này nói rất rõ ràng, rất đả thương người, nữ tử cưỡng ép thân thể đứng lên, chậm rãi cầm lấy đoản kiếm, đi về hướng cửa ra vào: "Như thế, xin đại ca tránh ra, hiện tại ta tự đi là được."

Trần Nguyên thấy nàng rút kiếm đu tới, đã sớm vọt đến một bên, nghe nói nàng kia phải đi, đầu tiên là có chút mừng rỡ, tiếp theo cũng không khỏi lo lắng, nói: "Ngươi muốn ra đi sao? Thương thế của ngươi còn chưa tốt, nếu người trên đường tìm được ngươi rồi, theo Bộ khoái hay đến phủ Thái sư, khó mà nói trước!"

Nàng kia quay đầu nhìn hắn một cái: "Không nhọc công ngươi lo lắng!"

Vừa mới dứt lời, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, cả người ngã xuống đất.

Trần Nguyên đi lên vài bước, cuối cùng lại không đỡ lấy nàng, nữ tử ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt.

Trần Nguyên khẽ lắc đầu: "Nữ nhân chính là nữ nhân, cậy mạnh làm cái gì?"

Hai tay ôm lấy nàng kia, một lần nữa đặt xuống giường, lấy tay sờ mạch đập một chút, có chút yếu ớt.

Lúc tìm tòi hơi thở trong lỗ mũi, vậy mà đã không có khí tức, cái này lại làm cho Trần Nguyên rất là lo lắng.
 

hungvodich9490

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
11/6/11
Bài viết
1,295
Sử Thượng Tối Ngưu Phò mã Gia
Tác giả: Nã Cát Ma
Chương 19: Di chứng hô hấp nhân tạo
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490 - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: qidian.com


Hắn biết rõ cô gái này nóng tính, tất nhiên là vừa rồi bị chính mình khơi dậy cục tức trong lồng ngực, lúc này mới bất tỉnh lần nữa, thật vất vả hầu hạ để nàng tỉnh lại, nếu lại bị chính mình làm tức chết như vậy, đây chẳng phải là rất không đáng?

Mình cũng hơi sai, cho dù có cái gì ủy khuất, cũng có thể đợi nàng khỏe rồi nói sau, huống hồ người ta cũng không oan uổng chính mình, không nên chống đối nàng.

Trần Nguyên nhìn sắc mặt nữ tử kia tái nhợt, thở dài thật sâu, nói: "Không có biện pháp, tốt xấu gì ta cũng phải thử một chút!"

Nói xong, hai tay duỗi ra, đặt ở trên ngực nàng, hơi ấn xuống.

Trần Nguyên vững vàng hô hấp một chút, nói: "Cô nương, đây cũng là ta học trên TV, cho tới bây giờ vẫn chưa từng dùng qua, nếu không cứu sống được ngươi, ngươi cũng chớ có trách ta."

Nói xong, cả bàn tay bắt đầu động tác ép xuống, miệng lẩm bẩm: "Một, hai, ba, bốn!"

Dừng một cái, dùng một tay mở miệng nàng kia ra, Trần Nguyên hít một hơi thật dài, sau đó đem môi của mình áp vào, phả không khí cho nàng kia.

Phả mấy lần đây? Một lần hay là hai lần? Không nhớ rõ, được rồi, càng nhiều càng ít, dù sao không khí cũng không cần tiền, Trần Nguyên thở hai lần, bàn tay đặt ở trên ngực nàng kia một lần nữa: "Hai, hai, ba, bốn!"

Làm mấy lần như thế, tuy động tác không phải tiêu chuẩn, nhưng cứu người bệnh bệnh trong tình trạng nguy kịch vì hít thở không thông, lại là hốt thuốc đúng bệnh, không đến vài cái, ánh mắt của cô gái đang chậm rãi mở ra.

Nữ tử vốn là có ý thức, chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó đè nặng trên người mình, sau đó là cảm thấy xấu hổ, bởi vì cái bàn tay kia thật sự đè xuống chỗ không được đè.

Thời điểm e lệ, đang không biết làm sao bây giờ, bỗng nhiên trông thấy Trần Nguyên há to mồm, mạnh mẽ phóng tới bờ môi của mình, muốn tránh né cũng đã không còn kịp rồi.

Nữ tử cưỡng ép hiếp ngậm miệng lại, trong nội tâm quýnh lên, không để ý miệng vết thương trên cánh tay của mình, dùng sức tát Trần Nguyên một cái.

Ai biết nàng tổn thương thật sự quá nặng, cánh tay căn bản không có một chút sức khí, thời điểm đến đỉnh đầu Trần Nguyên thì nhẹ nhàng rơi xuống, phảng phất là kéo đầu Trần Nguyên vào.

Cái tư thế này, thật sự có chút ít mập mờ.

Trần Nguyên vừa phát hiện nữ tử đã tỉnh, đang muốn ngẩng đầu, chợt phát hiện nữ tử để tay trên cổ của mình, cái này đủ để cho Trần Nguyên sinh ra một loạt hiểu lầm, vì vậy, bờ môi kia lại nhấn xuống.

Ánh mắt của cô gái mở thật to, nhìn Trần Nguyên, Trần Nguyên cũng nhìn nàng, hai người bờ môi dính sát vào cùng một chỗ.

"Đứng dậy!" Nữ tử rốt cục ý thức được cái tư thế này rất không thỏa đáng.

Trần Nguyên vội vàng đứng dậy: "À, cô nương, hiện tại ngươi tổn thương vô cùng nặng, có lẽ là an tâm tĩnh dưỡng thì tốt hơn."

Hốc mắt nữ tử lại có chút ít đỏ, ngữ khí có chút đông cứng: "Vừa rồi ngươi đang làm cái gì?"

Trần Nguyên biết mình nói hô hấp nhân tạo nàng cũng không hiểu, nhưng không hiểu cũng phải nói! Không hiểu thì mình giải thích cho nàng nghe là được.

"Vừa rồi, tình huống đó…., cũng có chút phức tạp, theo góc độ y học, ta cũng không giải thích rõ ràng lắm, nói đơn giản chính là, ngươi bỗng nhiên ngất đi, trái tim không cách nào tự đập, vì vậy, ta liền dùng tay của ta trợ giúp trái tim của ngươi đập, chính là như vậy, " Trần Nguyên đem hai cánh tay đặt cùng một chỗ, nhẹ nhàng làm động tác chèn ép, đương nhiên, lần này không thật sự tiếp xúc vào người nàng kia.

Tiếp theo hắn còn nói thêm: "Còn có, phổi của ngươi đã không có cách nào tự hô hấp, loại tình huống này, nếu như cứ tiếp tục, sẽ ảnh hưởng đến tánh mạng ngươi, cho nên, ta dùng miệng thổi không khí vào trong miệng ngươi, trợ giúp ngươi hô hấp, lại làm cho phổi của ngươi hoạt động một lần nữa."

Nói xong, miệng vểnh lên, lại để tới bên miệng nàng kia.

Nữ tử không trốn tránh, cũng không khóc, chỉ là nhìn Trần Nguyên, miệng Trần Nguyên ngừng lại tại trước mặt nàng, sau đó mang theo một loại vẻ mặt vô tội, hắn cho rằng có thể để cho người cảm thấy, nói: "Cô nương, ngươi hiểu vừa rồi ta làm cái gì chưa?"

Nữ tử lắc đầu, vẫn là không nói lời nào.

Trần Nguyên có chút nóng nảy, một cước đập mạnh trên mặt đất: "Ta nói này đại tỷ! Ngươi muốn ta làm thế nào ngươi mới tin tưởng, ta vừa mới cứu ngươi lần nữa đó!"

Nữ tử bỗng nhiên rút đoản kiếm trên người ra, đưa cho Trần Nguyên: "Ngươi giết ta đi."

Trần Nguyên lập tức đứng lên: "Ngươi đừng nói giỡn! Ta mất nhiều khí lực như vậy để cứu ngươi, hiện tại ngươi bảo ta giết ngươi? Ta đã nói với ngươi rồi, nếu có thể ra tay, ta đã sớm hạ thủ!"

Nữ tử đưa bảo kiếm về phía trước: "Muốn giải quyết chuyện giữa chúng ta, ngươi hãy giết ta, bằng không thì ta sẽ nhớ kỹ ngươi, sẽ không tha cho ngươi."

Lúc này Trần Nguyên thật sự rất phiền muộn, đứng ở bên cạnh nữ tử, chết sống không chịu tiếp nhận bảo kiếm, nữ tử lại quật cường đưa đến.

Trần Nguyên cầu xin, nói: "Đại tỷ, nữ hiệp! Còn có con đường thứ hai cho tiểu đệ đi hay không?"

Nàng kia suy nghĩ một chút, phảng phất như có chút ít do dự: "Có!"

Trần Nguyên mừng rỡ: "Tranh thủ thời gian nói đi, ta chọn điều thứ hai!"

Trên mặt nữ tử đột nhiên hồng lên, nói: "Chờ sau khi thương thế ta lành, ta sẽ rửa tay chậu vàng rời khỏi giang hồ, đến lúc đó ngươi lấy ta, chúng ta thành vợ chồng, ta tự nhiên không chú ý sự tình hôm nay."

Trần Nguyên sợ hãi kêu lên một tiếng, ngươi nói rửa là được à? Cái đó phải để phủ Thái sư và cừu gia của ngươi nguyện ý mới được, bên trong tiểu thuyết võ hiệp, những người thoái ẩn kia đều bị cừu gia giết chết hết! Vốn cái này không có quan hệ gì với mình, vấn đề là nàng rửa tay chậu vàng, muốn kết thành vợ chồng cùng mình, chẳng phải là cừu gia của ngươi, ngay cả ta cũng chém chết luôn?

Hắn không nói gì, nhìn ánh mắt nàng kia, suy nghĩ của hắn cấp tốc chuyển động trong đầu, âm thầm giao nhau, xem ra, người trong giang hồ, cần phải dùng quy củ giang hồ, phải dọa nàng mới được.

Mặc dù mình không lăn lộn giang hồ, nhưng đọc không ít tiểu thuyết, lập tức làm ra tư thái giang hồ, bày ra một bộ dạng lão thành, nói: "Cô nương, giang hồ là cái gì?"

Nữ tử sửng sốt một chút, chưa từng có người hỏi nàng vấn đề như vậy.

Trần Nguyên cũng không đợi nàng trả lời, lập tức tự trả lời: "Giang hồ không phải là một chỗ, có thể cho ngươi nói đi là đi, trong giang hồ tràn ngập ân oán, là tình cừu, địa phương có người liền có ân oán, địa phương có ân oán thì có giang hồ, làm sao ngươi rút tay ra được?"

Nữ tử ngây ngẩn cả người, cái đoạn này là lời kịch đạo diễn Từ Khắc cho Đông Phương Bất Bại nói, rất rõ ràng, đã rung động tâm linh nữ tử giang hồ này.

Trần Nguyên thừa cơ nói: "Chúng ta là người giang hồ, hành tẩu giang hồ không ngoài ân oán tình cừu! Nếu cô nương vì tại hạ mà thả bảo kiếm trong tay ra, đây không phải là tổn thất của ta, mà là tổn thất của giang hồ, bởi vì từ đó, trên giang hồ thiếu đi một vị nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa! Cô nương, ta chỉ là một kẻ Thư sinh, thật sự không đáng để cô nương vì làm ra hi sinh như vậy, ngươi xem bên ngoài xem, còn có rất nhiều dân chúng sống ở dầu sôi lửa bỏng, bọn hắn đều chờ ngươi dùng bảo kiếm, cứu bọn họ ra khỏi khổ hải!"

Nữ tử hiển nhiên bị thuyết phục, trên mặt hiện ra một vẻ kiên quyết, nói với Trần Nguyên: "Ngươi nói rất đúng."

Trần Nguyên rốt cục nhẹ nhàng thở ra: "Bên ngoài còn có bầu trời bao rộng lớn la chờ cô nương, còn có tiền đồ và tương lai tốt đẹp, cô nương, không cần phải nghĩ đến chết, cũng không cần vì tại hạ mà buông tha cái gì."

Nữ tử bỗng nhiên giữ chặt tay Trần Nguyên, nói: "Cảm ơn ngươi! Ngươi thật là một người tốt."

Trần Nguyên nở nụ cười, trên mặt cũng cười cười: "Không nên nói như vậy, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, ta đều yên lặng chúc phúc cho ngươi."

Nữ tử cực kỳ cảm động, rất kiên quyết, nói: "Như vậy, chờ thương thế ta tốt lên, ta dạy võ công cho ngươi, chúng ta cùng nhau hành tẩu giang hồ!"
 

hungvodich9490

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
11/6/11
Bài viết
1,295
Sử Thượng Tối Ngưu Phò mã Gia
Tác giả: Nã Cát Ma
Chương 20: Đánh nhau rồi
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490 - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: qidian.com


"Ta chửi con mẹ nó chứ!" Trong nội tâm Trần Nguyên tức giận, mắng một tiếng, luyện võ hành tẩu giang hồ? Trần Thế Mỹ năm nay đã 27 rồi! Cái xương cốt kia còn luyện được sao? Con đường này tuyệt đối còn chết nhanh hơn so với trước kia.

Trần Nguyên bất đắc dĩ, xuất một chiêu cuối cùng, nước mắt chảy ra, mãnh liệt quỳ gối trước giường nàng kia: "Nữ hiệp! Ngươi tha cho ta đi, trong nhà của ta còn có mẹ già tám mươi không người phụng dưỡng! Hai hài nhi, đưa lớn còn chưa tới ba tuổi, đứa nhỏ vừa mới ra đời, ta ngay cả mặt đều không nhìn một cái! Có con đường thứ tư có thể đi hay không?"

Nữ tử rất là tức giận: "Có! Con đường thứ tư chính là hiện tại ta sẽ giết ngươi!"

"Hay là nói con đường thứ năm đi!"

"Không có thứ năm, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ngươi cưới ta, hoặc là ngươi theo ta hành tẩu giang hồ, hoặc là hiện tại ta giết ngươi, tự ngươi tuyển!"

Vô luận đường nào, đối với Trần Nguyên mà nói, đều là tử lộ, so sánh với nhau, điều thứ nhất còn có chút cơ hội sống sót.

Hắn muốn nói mình tuyển điều thứ nhất, nghĩ lại, cô gái này đã tỉnh, tuy vẫn còn trọng thương, nhưng bằng vào thân hình Thư sinh như Trần Thế Mỹ, nếu như cô gái này không muốn nằm tại đó cho mình giết, vẫn còn có chút nguy hiểm .

Mẹ nó, ngươi đã cho ta tử lộ, vậy cũng không trách được ta tâm địa gian ác! Trần Nguyên không phải người tốt, lại bị nữ nhân này ép, đã lựa chọn phương án thứ nhất, hắn ngẩng đầu lên, thay đổi một khuôn mặt tươi cười: "Chúng ta nghỉ ngơi trước được không? Tất cả mọi người yên tĩnh một chút, sự tình có thể để ngày mai, rồi chậm rãi thương lượng, ngươi dưỡng tốt tổn thương trước, được không?"

Nữ tử gật đầu: "Được rồi, chờ thương thế ta tốt lên, ta đưa các con đường cho ngươi, ngươi có thể tùy tiện chọn một, ta không bức ngươi."

Trần Nguyên cười nói: "Ngài thực có khí độ!"

Nói xong, mang cả quần áo nằm trên sàn nhà, tuy người đã nằm xuống, nhưng trong nội tâm Trần Nguyên không cách nào bình tĩnh trở lại, hắn âm thầm tính toán xem ra tay như thế nào, đồng thời cũng cực kỳ hối hận, sớm biết như vậy, mình cần gì phải cứu nàng?

Thừa dịp nàng ngủ say rồi ra tay? Không được, chính mình ngay từ đầu đã không dám giết người, vạn nhất đến lúc ra tay mềm nhũn, không giết nàng, ngược lại còn bị nàng một kiếm chém chết, chẳng phải là rất oan uổng?

Đi báo quan? Cũng không được, hiện tại càng nói càng không rõ ràng.

Mật báo cho phủ Thái sư? Phủ Thái sư đã thả ra tiếng gió, chỉ cần có người cung cấp tin tức thích khách, thưởng ngàn ngân lượng, một ngàn lượng bạc không ít, nhưng Trần Nguyên sợ hãi chính mình mất mạng.

Xem ra, cũng chỉ có hạ độc!

Hạ độc tốt lắm! Không cần thấy máu, để độc dược vào trong đồ ăn, sau đó bưng cho nàng, một lát nữa chính mình đi nhặt xác là được.

Đợi cho sự tình làm xong rồi, chính mình mang nàng ra khỏi thành, phóng hỏa đốt! Thật sự là rất khả quan!

Trần Nguyên nghĩ tới đây, trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười: "Tốt rồi, cứ làm như vậy đi, ngày mai đi mua chút ít độc dược."

Vừa mới quyết định chủ ý, bỗng nhiên nghe nàng kia hỏi một câu: "Này, Thư sinh, ngươi tên là gì?"

Trần Nguyên trả lời rất lễ phép: "Tiểu sinh Trần Thế Mỹ."

Nữ tử nghe xong, một lát sau mới thấp giọng nói: "Ta gọi Hồ Tĩnh, năm nay mười bảy." Sau đó liền không có thanh âm nữa.

Trần Nguyên tự nhiên biết rõ, một nữ nhân đem tên và tuổi của mình nói cho ngươi biết, có ý vị như thế nào, trong nội tâm lập tức có chút phiền não: "Ta không hỏi ngươi, tự ngươi nói ra làm cái gì?"

Nhưng nghĩ lại, ngày mai chính mình tìm một cơ hội hạ độc, bất kể nàng tên gọi là gì, đều không trọng yếu, năm nay mười bảy? Khi nào chết, hàng năm ngươi đều mười bảy, ca cho ngươi vĩnh viễn xuân xanh!

Trong nội tâm đang chuyển ý đồ xấu, bỗng nhiên Hồ Tĩnh kia nhỏ giọng nói một câu: "Trên phòng có người!"

Trong nội tâm Trần Nguyên lập tức kinh hãi, chính mình vừa vừa mới xác định động thủ, các ngươi cho ta thời gian một ngày đi mà, không biết đợi qua đêm nay à?

Nghiêng tai nghe, nhưng không nghe thấy bất luận cái động tĩnh gì, không khỏi có chút hoài nghi, nhìn sắc mặt Hồ Tĩnh tái nhợt, có phải là nha đầu kia khám phá ra ý nghĩ của mình, nên mới lừa gạt mình?

Không có khả năng, ý nghĩ của mình ở trong đầu mình, làm sao nàng biết được?

Còn đang kinh ngạc, chỉ nghe thấy nóc phòng bỗng nhiên có tiếng cười to: "Ha ha ha! Thì ra ưa thích thưởng thức ánh trăng trên nóc phòng không chỉ có mình tại hạ, chư vị đã đến rồi, tại hạ có một vò rượu ngon, có thể tới cùng đối ẩm không?"

Nghe thanh âm, đúng là Bạch Ngọc thử Bạch Ngọc Đường!

Trần Nguyên không khỏi mừng thầm trong lòng, có vị tôn thần này ở đây, khuya hôm nay chắc là không việc gì rồi?

"Bạch Ngọc Đường! Ngươi giết quan trộm bảo, phạm phải trọng tội không thể tha! Ngoan ngoãn theo chúng ta đi đến gặp Bao tướng gia một chuyến!"

Bạch Ngọc Đường tiếp tục cười nói: "Ngươi cũng biết ta phạm vào trọng tội không thể tha, há lại ngoan ngoãn đi theo ngươi, đến chỗ Bao Chửng?"

Người kia lập tức nói: "Như thế, đừng trách hai người chúng ta ra tay vô tình!"

Trần Nguyên còn chưa nghe được Bạch Ngọc Đường nói tiếp, chỉ nghe thấy góc xó khác xuất hiện một thanh âm khàn khàn, nói: "Thì ra là Bạch Ngũ gia Hãm Không đảo! Tiểu nhân luôn luôn ngưỡng mộ Ngũ Gia, hôm nay nhìn thấy, thật sự là hân hạnh! Ngũ Gia, lão gia nhà ta cực kỳ kính trọng năm vị đại gia, ngài yên tâm, hai Bộ khoái này không tính toán là cái gì, chỉ cần Ngũ Gia ngài mở miệng, ta sẽ giúp ngài thu thập hai người bọn họ!"

Xem ra, trên nóc nhà khách điếm nhỏ này có ít nhất bốn người, Bạch Ngọc Đường, hai Bộ khoái, cái thanh âm khàn khàn kia hẳn là thuộc về người phủ Thái sư.

Chỉ nghe Bạch Ngọc Đường hỏi lại một câu: "À? Vị anh hùng này, Bộ khoái phủ Khai Phong tuy rất ngốc, nhưng tốt xấu cũng là người trong quan phủ, giết bọn hắn giống như tạo phản, anh hùng không sợ sao?"

Cái thanh âm khàn khàn kia cười ha ha một tiếng: "Ha ha, đừng nói giết mấy Bộ khoái này, coi như là giết Bao Chửng kia, lão gia nhà ta cũng có thể bảo vệ!"

Tiếng nói vừa xong, chỉ nghe Bạch Ngọc Đường hét lớn một tiếng: "Đi xuống!"

Tiếp theo, rõ ràng là thanh âm một cước đá vào thân thể người, mái ngói nóc phòng nhấp nhô một hồi, một tiếng nói phát ra: "A!"

"Phù phù!" Một tiếng vật nặng rơi xuống đất truyền đến.

"Bạch Ngọc Đường! Ngươi đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi! Động đến lão gia nhà ta, coi chừng Hãm Không đảo của các ngươi!" Những lời này truyền đến từ dưới lầu, hơn nữa còn rất yếu ớt, tất nhiên người này đã bị tổn thương vô cùng nặng.

"Hừ! Ngũ thử Hãm Không đảo đã sợ ai chưa? Đừng nói một Thái sư, chính là nội viện hoàng cung, Ngũ Gia nhà ngươi cũng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi! Nhớ kỹ cho ta, ta và bọn chuột nhắt các ngươi không giống nhau, ta chỉ muốn làm thịt con mèo kia, về phần Bao đại nhân là hạng người gì, Ngũ Gia ngươi luôn rõ ràng!"

"Bạch Ngọc Đường! Ngươi chờ đấy!"

Cái thanh âm khàn khàn kia dần dần đi xa, mái nhà tạm thời yên tĩnh, ba người đều không nói lời nào.

Sau một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường cười nói: "Hai vị không phải muốn bắt ta sao? Như thế nào còn chưa động thủ?"

Hai người kia hiển nhiên thân mật hơn một ít, một người trong đó nói: "Bạch Ngọc Đường, ngươi cũng không phải là loại người tội ác tày trời, ta khuyên ngươi có lẽ là đi với ta gặp Tướng gia một lần, nói không chừng còn có cơ hội."

Bạch Ngọc Đường cũng không phản ứng bọn họ: "Nếu như hai vị không ra tay, tại hạ liền không khách khí!" Vừa dứt lời, Trần Nguyên chỉ nghe thấy bên tai có thanh âm binh khí va chạm, tiếp theo là hai tiếng buồn bực, hiển nhiên, một lần giao thủ này đã làm cho hai Bộ khoái kia bị thương.

Thanh âm binh khí va chạm ngừng lại, Bạch Ngọc Đường đứng trên nóc phòng nói: "Bộ khoái phủ Khai Phong đều là mặt hàng như vậy sao? Tự các ngươi xuống đi!"

Bạch Ngọc Đường vừa mới nói xong, Trần Nguyên lại nghe thấy một thanh âm vang lên: "Bạch gia Ngũ đệ, vi huynh đến, chịu tội với ngươi."

“Triển đại nhân……!”
 
Sửa lần cuối:
Top