(FULL) Quan Lộ Tiêu Dao - TG: Tiểu nông dân

vugam1983

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
6/10/14
Bài viết
3,604
Quan Lộ Tiêu Dao
Tác giả: Tiểu Nông Dân
Chương 1039.1: Phát hiện trọng đại
Nguồn dịch: Nhóm dịch - Vugam - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: 17k.com


Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

Mời đọc truyện của nhóm dịch Vugam:
Đang dịch:
Đỉnh Cao Quyền Lực-Mộng Nhập Hồng Hoang (Đô thị - quan trường đầy kịch tính);
Quan Lộ Tiêu Dao-tg Tiểu Nông Dân (Quan trường, Tình cảm hấp dẫn)
Quan Đồ-TG: Mộng Nhập Hồng Hoang (Chốn quan trường đầy chông gai, thử thách) ;
 

vugam1983

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
6/10/14
Bài viết
3,604
Quan Lộ Tiêu Dao
Tác giả: Tiểu Nông Dân
Chương 1039.2: Phát hiện trọng đại
Nguồn dịch: Nhóm dịch - Vugam - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: 17k.com


Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

Mời đọc truyện của nhóm dịch Vugam:
Đang dịch:
Đỉnh Cao Quyền Lực-Mộng Nhập Hồng Hoang (Đô thị - quan trường đầy kịch tính);
Quan Lộ Tiêu Dao-tg Tiểu Nông Dân (Quan trường, Tình cảm hấp dẫn)
Quan Đồ-TG: Mộng Nhập Hồng Hoang (Chốn quan trường đầy chông gai, thử thách) ;
 

vugam1983

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
6/10/14
Bài viết
3,604
Quan Lộ Tiêu Dao
Tác giả: Tiểu Nông Dân
Chương 1040: Kịp thời chuẩn bị
Nguồn dịch: Nhóm dịch - Vugam - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: 17k.com


Bạn sẽ ủng hộ 30 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

Mời đọc truyện của nhóm dịch Vugam:
Đang dịch:
Đỉnh Cao Quyền Lực-Mộng Nhập Hồng Hoang (Đô thị - quan trường đầy kịch tính);
Quan Lộ Tiêu Dao-tg Tiểu Nông Dân (Quan trường, Tình cảm hấp dẫn)
Quan Đồ-TG: Mộng Nhập Hồng Hoang (Chốn quan trường đầy chông gai, thử thách) ;
 

vugam1983

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
6/10/14
Bài viết
3,604
Quan Lộ Tiêu Dao
Tác giả: Tiểu Nông Dân
Chương 1041: Bình an vô sự
Nguồn dịch: Nhóm dịch - Vugam - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: 17k.com


Bạn sẽ ủng hộ 30 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

Mời đọc truyện của nhóm dịch Vugam:
Đang dịch:
Đỉnh Cao Quyền Lực-Mộng Nhập Hồng Hoang (Đô thị - quan trường đầy kịch tính);
Quan Lộ Tiêu Dao-tg Tiểu Nông Dân (Quan trường, Tình cảm hấp dẫn)
Quan Đồ-TG: Mộng Nhập Hồng Hoang (Chốn quan trường đầy chông gai, thử thách) ;
 

vugam1983

Trưởng nhóm dịch
Tham gia
6/10/14
Bài viết
3,604
Quan Lộ Tiêu Dao
Tác giả: Tiểu Nông Dân
Chương 1042: Lời cuối
Nguồn dịch: Nhóm dịch - Vugam - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: 17k.com


Bạn sẽ ủng hộ 30 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

Mời đọc truyện của nhóm dịch Vugam:
Đang dịch:
Đỉnh Cao Quyền Lực-Mộng Nhập Hồng Hoang (Đô thị - quan trường đầy kịch tính);
Quan Lộ Tiêu Dao-tg Tiểu Nông Dân (Quan trường, Tình cảm hấp dẫn)
Quan Đồ-TG: Mộng Nhập Hồng Hoang (Chốn quan trường đầy chông gai, thử thách) ;
 
Top