[FULL-free 300c] Quan Sách (Đô thị - Quan trường) - tg: Tịch Mịch Độc Nam Hoa

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Quan Sách
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Chương 1312: Tô Hoa Bình thấp thỏm.
Nguồn dịch: Dịch giả: Tuaping - Nhóm dịch Clovers - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: niepo.net


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

Quan Sách (Đô thị - Quan trường)
Thần Y Thánh Thủ (Đô thị - Trùng sinh)

Quan Sách - Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió!
Thần Y Thánh Thủ - Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió!
 

YamiSai

Cộng Tác Viên
Tham gia
20/8/13
Bài viết
407
Quan Sách
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Chương 1313: Có người vui mừng, có người lo!
Nguồn dịch: Dịch giả: YamiSai - Nhóm dịch Clovers - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: niepo.net


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

Quan Sách (Đô thị - Quan trường)
Thần Y Thánh Thủ (Đô thị - Trùng sinh)

Quan Sách - Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió!
Thần Y Thánh Thủ - Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió!
 

YamiSai

Cộng Tác Viên
Tham gia
20/8/13
Bài viết
407
Quan Sách
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Chương 1314: Tuyệt đối là dày vò!
Nguồn dịch: Dịch giả: YamiSai - Nhóm dịch Clovers - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: niepo.net


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

Quan Sách (Đô thị - Quan trường)
Thần Y Thánh Thủ (Đô thị - Trùng sinh)

Quan Sách - Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió!
Thần Y Thánh Thủ - Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió!
 

Ivy1408

Cộng Tác Viên
Tham gia
11/6/11
Bài viết
243
Quan Sách
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Chương 1315: Điều chỉnh lớn.
Nguồn dịch: Dịch giả: Ivy1408 - Nhóm dịch Clovers - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: niepo.net


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

Quan Sách (Đô thị - Quan trường)
Thần Y Thánh Thủ (Đô thị - Trùng sinh)

Quan Sách - Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió!
Thần Y Thánh Thủ - Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió!
 

Ivy1408

Cộng Tác Viên
Tham gia
11/6/11
Bài viết
243
Quan Sách
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Chương 1316: Là bắt đầu hay là chấm dứt?
Nguồn dịch: Dịch giả: Ivy1408 - Nhóm dịch Clovers - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: niepo.net


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

Quan Sách (Đô thị - Quan trường)
Thần Y Thánh Thủ (Đô thị - Trùng sinh)

Quan Sách - Xin mời Ivy1408 góp ý, luận bàn, chém gió!
Thần Y Thánh Thủ - Xin mời Ivy1408 góp ý, luận bàn, chém gió!
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Quan Sách
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Chương 1317: Biết đi về đâu?
Nguồn dịch: Dịch giả: Tuyetcupid - Nhóm dịch Clovers - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: niepo.net


Bạn sẽ ủng hộ 20 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

Quan Sách (Đô thị - Quan trường)
Thần Y Thánh Thủ (Đô thị - Trùng sinh)

Quan Sách - Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió!
Thần Y Thánh Thủ - Xin mời [you] góp ý, luận bàn, chém gió!
 
Sửa lần cuối:
Top