[FULL-Free 108c-LSQS-Quan trường] Danh Môn - Cao Nguyệt

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Danh môn
Tác giả: Cao Nguyệt
Bộ 2: Đế quốc chạm trán (Danh Môn tiếp theo)
Chương 53: “ Hồi Hột nội chiến” 2 c

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hồng Mai - www.metruyen.com
Biên tập: DHN

Nguồn truyện: yhy99.com

Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Danh môn
Tác giả: Cao Nguyệt
Bộ 2: Đế quốc chạm trán (Danh Môn tiếp theo)
Chương 54: “ Hồi Hột nội chiến” 3

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hồng Mai - www.metruyen.com
Biên tập: DHN

Nguồn truyện: yhy99.com

Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Danh môn
Tác giả: Cao Nguyệt
Bộ 2: Đế quốc chạm trán (Danh Môn tiếp theo)
Chương 54: “ Hồi Hột nội chiến” 3 b

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hồng Mai - www.metruyen.com
Biên tập: DHN

Nguồn truyện: yhy99.com

Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Thật ra thì ý kiến thứ hai về việc tiêu diệt Dược La Cát Linh chính là chủ ý của Giang Mộ Hạ Kiền Đạt. Ông ta tiện thể mượn lời Tô Nhĩ Mạn để nói ra điều ông ta toan tính. Hiệt Kiền Già Tư nghe xong, lặng yên không trả lời ngay. Không khí trong cung điện lúc này rất yên tĩnh. Hiệt Kiền Già Tư trầm tư một lúc lâu rồi mới nói: “ Đám ngươi Hiệt Kiết Tư chỉ là một lũ chuột nhắt gan nhỏ không thể làm được chuyện lớn gì cả, nên tạm thời chúng ta không cần để ý. Nhưng Dược La Cát Linh thì đúng là một mối đại họa, cho nên phải nhanh chóng tiêu diệt chúng, đợi đến đầu mùa xuân ta sẽ phát binh thảo phạt. Chuyện này ngươi không cần nói lại nữa”
Nói tới đây, trên mặt của Hiệt Kiền Già Tư nở một nụ cười ôn hòa và đầy hàm ý. Ông ta nói với Giang Mộ Hạ Kiền Đạt bằng một giọng thân tình: “ Khanh hãy tạm thời gác lại các công việc nội chính mà giúp trẫm trấn an nạn dân du mục đi đã”
Giang Mộ Hạ Kiền Đạt cuối cùng cũng như cởi được cả tấm lòng. Sự ân tình và thái độ của Khả Hãn khiến cho ông ta cảm động không dứt. Ông ta liền cung kính dập đầu một cái cúi lạy Hiệt Kiền Già Tư, giọng nói run run xúc động: “ Thần nguyện vì Khả Hãn mà cúc cung tận tụy cho tới chết mới thôi”
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Danh môn
Tác giả: Cao Nguyệt
Bộ 2: Đế quốc chạm trán (Danh Môn tiếp theo)
Chương 54: “ Hồi Hột nội chiến” 3 d

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hồng Mai - www.metruyen.com
Biên tập: DHN

Nguồn truyện: yhy99.com

Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Danh môn
Tác giả: Cao Nguyệt
Bộ 2: Đế quốc chạm trán (Danh Môn tiếp theo)
Chương 55: Tai họa ngập đầu

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hồng Mai - www.metruyen.com
Biên tập: DHN

Nguồn truyện: yhy99.com

Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Danh môn
Tác giả: Cao Nguyệt
Bộ 2: Đế quốc chạm trán (Danh Môn tiếp theo)
Chương 55: Tai họa ngập đầu (b)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hồng Mai - www.metruyen.com
Biên tập: DHN

Nguồn truyện: yhy99.com

Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Danh môn
Tác giả: Cao Nguyệt
Bộ 2: Đế quốc chạm trán (Danh Môn tiếp theo)
Chương 56: Bên bờ nguy hiểm

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hồng Mai - www.metruyen.com
Biên tập: DHN

Nguồn truyện: yhy99.com

Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
Trong lòng Sở Hành Thủy chưa từng có mâu thuẫn giống như hôm nay. Loại mâu thuẫn này là mâu thuẫn giữa lợi ích quốc gia và lợi ích của gia tộc. Nếu như Trương Hoán có thể để lại ba phần ruộng đất, ví dụ như cấp cho Sở gia năm nghìn khoảnh ruộng đất thì lão ta cũng tuyệt đối sẽ ủng hộ thực danh chế ruộng đất của Trương Hoán. Lão cũng biết đây là liều thuốc mạnh để ức chế việc thôn tính ruộng đất. Sự thật đây cũng cũng không phải biện pháp gì mới, đây là một cách tiến hành tối thiểu, vấn đề là từ xưa tới nay không có nhà thống trị nào dám làm như vậy, nguyện ý làm như vậy. Bởi vì đó là một dự luật gây rung động tới nền tảng thống trị. Nhưng ngược lại Trương Hoán dám làm, tước đoạt ruộng đất bị đại hào cường đại chủ chiếm giữ. Loại quyết đoán có thể nói trước chưa từng có, sau không người dám. Mới chỉ gần là loại quyết đoán này thì Sở Hành Thủy đối với cháu ngoại trai của mình đã khâm phục không thôi. Nhưng Sở Hành Thủy đây không thể đại biểu chỉ cho mình, ông đại biểu cho cả lợi ích Sở gia. Lợi ích cốt lõi của Sở gia có hai thứ, một cái là huyết thống, một cái chính là ruộng đất. Hiện tại Trương Hoán xúc phạm điểm mấu chốt này, không hề giữ lại lợi ích cốt lõi của Sở gia mà trắng trợn tước đoạt. Vậy thì Sở Hành Thủy lão làm sao mà lựa chọn. Lão cũng tin tưởng bất kể là Bùi Hữu hay Phòng Tông Yển, hoặc là Thôi Hiền, Trương Phá Thiên, bọn họ mà không đến vạn bất đắc dĩ thì tuyệt không đi đến một bước này. Nhưng bọn họ đều lựa chọn cá chết lưới rách, Sở Hành Thủy không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Hoán nhi, cậu vì lợi ích Sở gia nên không thể không đi bước này. Muốn trách thì trách cháu làm quá tuyệt tình, không để lại một điểm lùi.
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Danh môn
Tác giả: Cao Nguyệt
Bộ 2: Đế quốc chạm trán (Danh Môn tiếp theo)
Chương 56: Bên bờ nguy hiểm (b)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hồng Mai - www.metruyen.com
Biên tập: DHN

Nguồn truyện: yhy99.com

Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Danh môn
Tác giả: Cao Nguyệt
Bộ 2: Đế quốc chạm trán (Danh Môn tiếp theo)
Chương 57 : Sự lựa chọn của Hoàng Hậu

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hồng Mai - www.metruyen.com
Biên tập: DHN

Nguồn truyện: yhy99.com

Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Danh môn
Tác giả: Cao Nguyệt
Bộ 2: Đế quốc chạm trán (Danh Môn tiếp theo)
Chương 57 : Sự lựa chọn của Hoàng Hậu (b)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hồng Mai - www.metruyen.com
Biên tập: DHN

Nguồn truyện: yhy99.com

Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Danh môn
Tác giả: Cao Nguyệt
Bộ 2: Đế quốc chạm trán (Danh Môn tiếp theo)
Chương 58 : Bỏ xuống đồ đao

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hồng Mai - www.metruyen.com
Biên tập: DHN

Nguồn truyện: yhy99.com

Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
Hôm nay nghỉ lên triều, vì vậy vào lúc sắc trời còn mờ thì Đại Minh Cung và bên trong hoàng thành vẫn vắng tanh. Chỉ ngẫu nhiên có mấy vị quan viên có phiên trực chạy tới nha môn. Mặc dù quan viên rất thưa thớt, nhưng Vũ Lâm Quân bố trí ở hai nơi này lại như sắp gặp phải đại địch. Binh lính võ trang hạng nặng tuần tra các nơi làm cho trong không khí Hoàng Thành cùng Cung Thành tản ra bầu không khí nghiêm túc. Đến giờ mão canh ba, cửa Đan Phượng mở ra là bắt đầu lục tục xuất hiện một số xe ngựa quan viên. Sở Hành Thủy, Phòng Tông Yển, Lý Kiều, Trường Tôn Nam Phương .v..v... Bốn mươi hai vị quan viên đến Đại Minh Cung. Tất cả mọi người đều mặc triều phục, vẻ mặt trang nghiêm. Hôm nay bọn họ đến chứng kiến bắt đầu của một triều đình mới. Hai người Bùi Hữu cùng Thôi Hiền đi tới Đông Cung nghênh đón Thái Tử Lý Kỳ. Dựa theo kế hoạch, bốn mươi bốn người bọn họ sẽ ủng hộ lập Lý Kỳ đăng cơ, rồi sẽ thông tri cho văn võ bá quan vào cung chào hỏi Tân Hoàng. Thời gian trôi qua từng chút một, ánh bình minh đỏ rực đã phủ kín bầu trời phía đông. Thời gian đã sắp sang giờ Thìn nhưng hai người Thôi, Bùi đi Đông Cung đã lâu mà lại chậm chạp không thấy đâu. Các quan viên đứng ở trên sân Đan Phượng đã bắt đầu hơi bất an, một loại cảm giác điềm xấu bao trùm trong lòng mọi người . Lúc này, một chiếc xe ngựa từ phía Đông Cung phi nhanh đến, mọi người đồng loạt nghênh đón. Cửa xe mở ra, Thôi Hiền vẻ mặt kinh hoàng đi ra “ Các vị, chuyện hơi không ổn rồi, Thái Tử đột nhiên mất tích .”
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Danh môn
Tác giả: Cao Nguyệt
Bộ 2: Đế quốc chạm trán (Danh Môn tiếp theo)
Chương 58 : Bỏ xuống đồ đao (b)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hồng Mai - www.metruyen.com
Biên tập: DHN

Nguồn truyện: yhy99.com

Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Danh môn
Tác giả: Cao Nguyệt
Bộ 2: Đế quốc chạm trán (Danh Môn tiếp theo)
Chương 58 : Bỏ xuống đồ đao (c)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hồng Mai - www.metruyen.com
Biên tập: DHN

Nguồn truyện: yhy99.com

Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Danh môn
Tác giả: Cao Nguyệt
Bộ 2: Đế quốc chạm trán (Danh Môn tiếp theo)
Chương 59 : Hai đế gặp gỡ

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hồng Mai - www.metruyen.com
Biên tập: DHN

Nguồn truyện: yhy99.com

Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Danh môn
Tác giả: Cao Nguyệt
Bộ 2: Đế quốc chạm trán (Danh Môn tiếp theo)
Chương 59 : Hai đế gặp gỡ (b)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hồng Mai - www.metruyen.com
Biên tập: DHN

Nguồn truyện: yhy99.com

Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Thôi Diệu nhanh chóng phiên dịch lời của Trương Hoán ra tiếng A Bá ( Arab), Lạp Hi Đức hết sức chăm chú lắng nghe mỗi một lời Trương Hoán nói. Phải nói trong thời gian một năm rưỡi này, song phương qua lại đàm phán mấy lần, trên cơ bản đã giải quyết mâu thuẫn hãy còn tồn tại. Hòa bình cùng có lợi là quan điểm chủ yếu của hội nghị lần này. Sự thực, hai vị quân chủ gặp gỡ kỳ thật để chính thức ký tên vào mỗi bản văn thư đã đạt được thoả thuận trước đó. Bao gồm hai nước ngưng chiến toàn diện trong ba mươi năm, thừa nhận vùng đất song phương thực sự khống chế, mở rộng trao đổi mậu dịch và văn hóa, trao đổi tù binh, xác lập lòng tin lẫn nhau về quân sự, thi hành khoan dung tôn giáo, hỗ trợ lẫn nhau và không ủng hộ kẻ địch của đối tác .v..v... Hai mươi mấy bản văn thư chính thức phải ký tên, song phương còn muốn thành lập phủ Hợp Tác tại Tát Mã Nhĩ Hãn để phụ trách toàn diện việc triển khai thực tế mỗi hạng mục giữa hai nước.
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Danh môn
Tác giả: Cao Nguyệt
Bộ 2: Đế quốc chạm trán (Danh Môn tiếp theo)
Chương 60 : Trăng tàn như máu

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hồng Mai - www.metruyen.com
Biên tập: DHN

Nguồn truyện: yhy99.com

Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Danh môn
Tác giả: Cao Nguyệt
Bộ 2: Đế quốc chạm trán (Danh Môn tiếp theo)
Chương 60 : Trăng tàn như máu (b)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hồng Mai - www.metruyen.com
Biên tập: DHN

Nguồn truyện: yhy99.com

Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Danh môn
Tác giả: Cao Nguyệt
Bộ 2: Đế quốc chạm trán (Danh Môn tiếp theo)
Chương 60 : Trăng tàn như máu (c)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hồng Mai - www.metruyen.com
Biên tập: DHN

Nguồn truyện: yhy99.com

Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 

MeTruyen.com

Dịch Giả
Tham gia
14/12/10
Bài viết
75,469
Danh môn
Tác giả: Cao Nguyệt
Bộ 2: Đế quốc chạm trán (Danh Môn tiếp theo)
Chương 61 : Mũi tên hướng lên phía bắc (Hồi kết)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hồng Mai - www.metruyen.com
Biên tập: DHN

Nguồn truyện: yhy99.com

Bạn sẽ ủng hộ 15 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top