Đại Tống Tướng Môn - Tg Thanh Sử Tẫn Thành Hôi

mia2001

Cộng Tác Viên
Tham gia
12/5/20
Bài viết
16
Đại Tống Tướng Môn
Tác giả: Thanh Sử Tẫn Thành Hôi
Chương 692: Một tên cũng chạy không thoát
Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc truyện đêm khuya - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: paoshu8.com

Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

(Trọn bộ) Tạo Thần – (tg: Thương Thiên Bạch Hạc)
(Trọn bộ) Trọng Sinh Vi Quan – Thế giới QUAN TRƯỜNG gay cấn, kịch tính, giàu cảm xúc
(Trọn bộ) Sáp huyết – Uống máu - (tg: Mặc Vũ)
(Trọn bộ) Thiên hạ kiêu hùng - tg: Cao Nguyệt - (Kinh điển Tùy Đường)
(Trọn bộ) Nhất phẩm Giang sơn - (tg: Tam Giới Đại Sư)
(Trọn bộ) Tuần Thú Đại Minh – (Tg: Thần Đăng)
(Trọn bộ) Quan Thần – Đô thị Quan trường (tg: Hà Thường Tại)
(Trọn bộ) Lãng Tử Tại Đô Thị - Tác giả: Tiểu Mạc
(Trọn bộ) Lẳng Lơ Tao Nhã – Tác giả Tặc Đạo Tam Si
Cảnh Lộ Quan Đồ - Phá án, Quan trường, Tình cảm
Nhiếp Chính Đại Minh – Tg Trùng Trãi
Tân Tống – Tác giả: A Việt
Vương Bài - Tg Hà Tả
Trùm tài Nguyên – Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang
Bộ Bộ Cao Thăng – Tác giả: Bắc Ngạn
Con nhà giàu – Tg: Lão Thi
 

quehuonglaso1

Cộng Tác Viên
Tham gia
28/3/20
Bài viết
42
Đại Tống Tướng Môn
Tác giả: Thanh Sử Tẫn Thành Hôi
Chương 693: Mộ Dung Khinh Trần nói dối.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc truyện đêm khuya - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com

Nguồn truyện: paoshu8.com

Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đâyCác bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!(Trọn bộ) Tạo Thần – (tg: Thương Thiên Bạch Hạc)

(Trọn bộ) Trọng Sinh Vi Quan – Thế giới QUAN TRƯỜNG gay cấn, kịch tính, giàu cảm xúc

(Trọn bộ) Sáp huyết – Uống máu - (tg: Mặc Vũ)

(Trọn bộ) Thiên hạ kiêu hùng - tg: Cao Nguyệt - (Kinh điển Tùy Đường)

(Trọn bộ) Nhất phẩm Giang sơn - (tg: Tam Giới Đại Sư)

(Trọn bộ) Tuần Thú Đại Minh – (Tg: Thần Đăng)

(Trọn bộ) Quan Thần – Đô thị Quan trường (tg: Hà Thường Tại)

(Trọn bộ) Lãng Tử Tại Đô Thị - Tác giả: Tiểu Mạc

(Trọn bộ) Lẳng Lơ Tao Nhã – Tác giả Tặc Đạo Tam Si

Cảnh Lộ Quan Đồ - Phá án, Quan trường, Tình cảm

Nhiếp Chính Đại Minh – Tg Trùng Trãi

Tân Tống – Tác giả: A Việt

Vương Bài - Tg Hà Tả

Trùm tài Nguyên – Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang

Bộ Bộ Cao Thăng – Tác giả: Bắc Ngạn

Con nhà giàu – Tg: Lão Thi
 

quehuonglaso1

Cộng Tác Viên
Tham gia
28/3/20
Bài viết
42
Đại Tống Tướng Môn

Tác giả: Thanh Sử Tẫn Thành Hôi

Chương 694: Độc kế diệt mười vạn quân (1)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc truyện đêm khuya - www.metruyen.com

Biên tập: www.metruyen.com


Nguồn truyện: paoshu8.comBạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

(Trọn bộ) Tạo Thần – (tg: Thương Thiên Bạch Hạc)
(Trọn bộ) Trọng Sinh Vi Quan – Thế giới QUAN TRƯỜNG gay cấn, kịch tính, giàu cảm xúc
(Trọn bộ) Sáp huyết – Uống máu - (tg: Mặc Vũ)
(Trọn bộ) Thiên hạ kiêu hùng - tg: Cao Nguyệt - (Kinh điển Tùy Đường)
(Trọn bộ) Nhất phẩm Giang sơn - (tg: Tam Giới Đại Sư)
(Trọn bộ) Tuần Thú Đại Minh – (Tg: Thần Đăng)
(Trọn bộ) Quan Thần – Đô thị Quan trường (tg: Hà Thường Tại)
(Trọn bộ) Lãng Tử Tại Đô Thị - Tác giả: Tiểu Mạc
(Trọn bộ) Lẳng Lơ Tao Nhã – Tác giả Tặc Đạo Tam Si
Cảnh Lộ Quan Đồ - Phá án, Quan trường, Tình cảm
Nhiếp Chính Đại Minh – Tg Trùng Trãi
Tân Tống – Tác giả: A Việt
Vương Bài - Tg Hà Tả
Trùm tài Nguyên – Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang
Bộ Bộ Cao Thăng – Tác giả: Bắc Ngạn
Con nhà giàu – Tg: Lão Thi
 

quehuonglaso1

Cộng Tác Viên
Tham gia
28/3/20
Bài viết
42
Đại Tống Tướng Môn

Tác giả: Thanh Sử Tẫn Thành Hôi

Chương 694: Độc kế diệt mười vạn quân (2)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc truyện đêm khuya - www.metruyen.com

Biên tập: www.metruyen.com


Nguồn truyện: paoshu8.comBạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đâyCác bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!(Trọn bộ) Tạo Thần – (tg: Thương Thiên Bạch Hạc)

(Trọn bộ) Trọng Sinh Vi Quan – Thế giới QUAN TRƯỜNG gay cấn, kịch tính, giàu cảm xúc

(Trọn bộ) Sáp huyết – Uống máu - (tg: Mặc Vũ)

(Trọn bộ) Thiên hạ kiêu hùng - tg: Cao Nguyệt - (Kinh điển Tùy Đường)

(Trọn bộ) Nhất phẩm Giang sơn - (tg: Tam Giới Đại Sư)

(Trọn bộ) Tuần Thú Đại Minh – (Tg: Thần Đăng)

(Trọn bộ) Quan Thần – Đô thị Quan trường (tg: Hà Thường Tại)

(Trọn bộ) Lãng Tử Tại Đô Thị - Tác giả: Tiểu Mạc

(Trọn bộ) Lẳng Lơ Tao Nhã – Tác giả Tặc Đạo Tam Si

Cảnh Lộ Quan Đồ - Phá án, Quan trường, Tình cảm

Nhiếp Chính Đại Minh – Tg Trùng Trãi

Tân Tống – Tác giả: A Việt

Vương Bài - Tg Hà Tả

Trùm tài Nguyên – Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang

Bộ Bộ Cao Thăng – Tác giả: Bắc Ngạn

Con nhà giàu – Tg: Lão Thi
 

quehuonglaso1

Cộng Tác Viên
Tham gia
28/3/20
Bài viết
42
Đại Tống Tướng Môn

Tác giả: Thanh Sử Tẫn Thành Hôi

Chương 695: Trời phù hộ Đại Tống

Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc truyện đêm khuya - www.metruyen.com

Biên tập: www.metruyen.com


Nguồn truyện: paoshu8.comBạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đâyCác bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!(Trọn bộ) Tạo Thần – (tg: Thương Thiên Bạch Hạc)

(Trọn bộ) Trọng Sinh Vi Quan – Thế giới QUAN TRƯỜNG gay cấn, kịch tính, giàu cảm xúc

(Trọn bộ) Sáp huyết – Uống máu - (tg: Mặc Vũ)

(Trọn bộ) Thiên hạ kiêu hùng - tg: Cao Nguyệt - (Kinh điển Tùy Đường)

(Trọn bộ) Nhất phẩm Giang sơn - (tg: Tam Giới Đại Sư)

(Trọn bộ) Tuần Thú Đại Minh – (Tg: Thần Đăng)

(Trọn bộ) Quan Thần – Đô thị Quan trường (tg: Hà Thường Tại)

(Trọn bộ) Lãng Tử Tại Đô Thị - Tác giả: Tiểu Mạc

(Trọn bộ) Lẳng Lơ Tao Nhã – Tác giả Tặc Đạo Tam Si

Cảnh Lộ Quan Đồ - Phá án, Quan trường, Tình cảm

Nhiếp Chính Đại Minh – Tg Trùng Trãi

Tân Tống – Tác giả: A Việt

Vương Bài - Tg Hà Tả

Trùm tài Nguyên – Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang

Bộ Bộ Cao Thăng – Tác giả: Bắc Ngạn

Con nhà giàu – Tg: Lão Thi
 

quehuonglaso1

Cộng Tác Viên
Tham gia
28/3/20
Bài viết
42
Đại Tống Tướng Môn

Tác giả: Thanh Sử Tẫn Thành Hôi

Chương 696: Phú Bật lý giải

Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc truyện đêm khuya - www.metruyen.com

Biên tập: www.metruyen.com


Nguồn truyện: paoshu8.comBạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đâyCác bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!(Trọn bộ) Tạo Thần – (tg: Thương Thiên Bạch Hạc)

(Trọn bộ) Trọng Sinh Vi Quan – Thế giới QUAN TRƯỜNG gay cấn, kịch tính, giàu cảm xúc

(Trọn bộ) Sáp huyết – Uống máu - (tg: Mặc Vũ)

(Trọn bộ) Thiên hạ kiêu hùng - tg: Cao Nguyệt - (Kinh điển Tùy Đường)

(Trọn bộ) Nhất phẩm Giang sơn - (tg: Tam Giới Đại Sư)

(Trọn bộ) Tuần Thú Đại Minh – (Tg: Thần Đăng)

(Trọn bộ) Quan Thần – Đô thị Quan trường (tg: Hà Thường Tại)

(Trọn bộ) Lãng Tử Tại Đô Thị - Tác giả: Tiểu Mạc

(Trọn bộ) Lẳng Lơ Tao Nhã – Tác giả Tặc Đạo Tam Si

Cảnh Lộ Quan Đồ - Phá án, Quan trường, Tình cảm

Nhiếp Chính Đại Minh – Tg Trùng Trãi

Tân Tống – Tác giả: A Việt

Vương Bài - Tg Hà Tả

Trùm tài Nguyên – Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang

Bộ Bộ Cao Thăng – Tác giả: Bắc Ngạn

Con nhà giàu – Tg: Lão Thi
 

quehuonglaso1

Cộng Tác Viên
Tham gia
28/3/20
Bài viết
42
Đại Tống Tướng Môn

Tác giả: Thanh Sử Tẫn Thành Hôi

Chương 697: Vương Ninh An đã trở về (1)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc truyện đêm khuya - www.metruyen.com

Biên tập: www.metruyen.com


Nguồn truyện: paoshu8.comBạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đâyCác bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!(Trọn bộ) Tạo Thần – (tg: Thương Thiên Bạch Hạc)

(Trọn bộ) Trọng Sinh Vi Quan – Thế giới QUAN TRƯỜNG gay cấn, kịch tính, giàu cảm xúc

(Trọn bộ) Sáp huyết – Uống máu - (tg: Mặc Vũ)

(Trọn bộ) Thiên hạ kiêu hùng - tg: Cao Nguyệt - (Kinh điển Tùy Đường)

(Trọn bộ) Nhất phẩm Giang sơn - (tg: Tam Giới Đại Sư)

(Trọn bộ) Tuần Thú Đại Minh – (Tg: Thần Đăng)

(Trọn bộ) Quan Thần – Đô thị Quan trường (tg: Hà Thường Tại)

(Trọn bộ) Lãng Tử Tại Đô Thị - Tác giả: Tiểu Mạc

(Trọn bộ) Lẳng Lơ Tao Nhã – Tác giả Tặc Đạo Tam Si

Cảnh Lộ Quan Đồ - Phá án, Quan trường, Tình cảm

Nhiếp Chính Đại Minh – Tg Trùng Trãi

Tân Tống – Tác giả: A Việt

Vương Bài - Tg Hà Tả

Trùm tài Nguyên – Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang

Bộ Bộ Cao Thăng – Tác giả: Bắc Ngạn

Con nhà giàu – Tg: Lão Thi

 

quehuonglaso1

Cộng Tác Viên
Tham gia
28/3/20
Bài viết
42
Đại Tống Tướng Môn


Tác giả: Thanh Sử Tẫn Thành Hôi

Chương 697: Vương Ninh An đã trở về (2)


Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc truyện đêm khuya - www.metruyen.com

Biên tập: www.metruyen.com


Nguồn truyện: paoshu8.com
Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đâyCác bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!
(Trọn bộ) Tạo Thần – (tg: Thương Thiên Bạch Hạc)


(Trọn bộ) Trọng Sinh Vi Quan – Thế giới QUAN TRƯỜNG gay cấn, kịch tính, giàu cảm xúc


(Trọn bộ) Sáp huyết – Uống máu - (tg: Mặc Vũ)


(Trọn bộ) Thiên hạ kiêu hùng - tg: Cao Nguyệt - (Kinh điển Tùy Đường)


(Trọn bộ) Nhất phẩm Giang sơn - (tg: Tam Giới Đại Sư)


(Trọn bộ) Tuần Thú Đại Minh – (Tg: Thần Đăng)


(Trọn bộ) Quan Thần – Đô thị Quan trường (tg: Hà Thường Tại)


(Trọn bộ) Lãng Tử Tại Đô Thị - Tác giả: Tiểu Mạc


(Trọn bộ) Lẳng Lơ Tao Nhã – Tác giả Tặc Đạo Tam Si


Cảnh Lộ Quan Đồ - Phá án, Quan trường, Tình cảm


Nhiếp Chính Đại Minh – Tg Trùng Trãi


Tân Tống – Tác giả: A Việt


Vương Bài - Tg Hà Tả


Trùm tài Nguyên – Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang


Bộ Bộ Cao Thăng – Tác giả: Bắc Ngạn


Con nhà giàu – Tg: Lão Thi

 

quehuonglaso1

Cộng Tác Viên
Tham gia
28/3/20
Bài viết
42
Đại Tống Tướng Môn


Tác giả: Thanh Sử Tẫn Thành Hôi

Chương 698: Thầy trò liên thủ


Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc truyện đêm khuya - www.metruyen.com

Biên tập: www.metruyen.com


Nguồn truyện: paoshu8.com
Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đâyCác bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!
(Trọn bộ) Tạo Thần – (tg: Thương Thiên Bạch Hạc)


(Trọn bộ) Trọng Sinh Vi Quan – Thế giới QUAN TRƯỜNG gay cấn, kịch tính, giàu cảm xúc


(Trọn bộ) Sáp huyết – Uống máu - (tg: Mặc Vũ)


(Trọn bộ) Thiên hạ kiêu hùng - tg: Cao Nguyệt - (Kinh điển Tùy Đường)


(Trọn bộ) Nhất phẩm Giang sơn - (tg: Tam Giới Đại Sư)


(Trọn bộ) Tuần Thú Đại Minh – (Tg: Thần Đăng)


(Trọn bộ) Quan Thần – Đô thị Quan trường (tg: Hà Thường Tại)


(Trọn bộ) Lãng Tử Tại Đô Thị - Tác giả: Tiểu Mạc


(Trọn bộ) Lẳng Lơ Tao Nhã – Tác giả Tặc Đạo Tam Si


Cảnh Lộ Quan Đồ - Phá án, Quan trường, Tình cảm


Nhiếp Chính Đại Minh – Tg Trùng Trãi


Tân Tống – Tác giả: A Việt


Vương Bài - Tg Hà Tả


Trùm tài Nguyên – Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang


Bộ Bộ Cao Thăng – Tác giả: Bắc Ngạn


Con nhà giàu – Tg: Lão Thi

 

quehuonglaso1

Cộng Tác Viên
Tham gia
28/3/20
Bài viết
42
Đại Tống Tướng Môn


Tác giả: Thanh Sử Tẫn Thành Hôi

Chương 699: Trần Lâm giao chiến (1)


Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc truyện đêm khuya - www.metruyen.com

Biên tập: www.metruyen.com


Nguồn truyện: paoshu8.com
Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đâyCác bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!
(Trọn bộ) Tạo Thần – (tg: Thương Thiên Bạch Hạc)


(Trọn bộ) Trọng Sinh Vi Quan – Thế giới QUAN TRƯỜNG gay cấn, kịch tính, giàu cảm xúc


(Trọn bộ) Sáp huyết – Uống máu - (tg: Mặc Vũ)


(Trọn bộ) Thiên hạ kiêu hùng - tg: Cao Nguyệt - (Kinh điển Tùy Đường)


(Trọn bộ) Nhất phẩm Giang sơn - (tg: Tam Giới Đại Sư)


(Trọn bộ) Tuần Thú Đại Minh – (Tg: Thần Đăng)


(Trọn bộ) Quan Thần – Đô thị Quan trường (tg: Hà Thường Tại)


(Trọn bộ) Lãng Tử Tại Đô Thị - Tác giả: Tiểu Mạc


(Trọn bộ) Lẳng Lơ Tao Nhã – Tác giả Tặc Đạo Tam Si


Cảnh Lộ Quan Đồ - Phá án, Quan trường, Tình cảm


Nhiếp Chính Đại Minh – Tg Trùng Trãi


Tân Tống – Tác giả: A Việt


Vương Bài - Tg Hà Tả


Trùm tài Nguyên – Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang


Bộ Bộ Cao Thăng – Tác giả: Bắc Ngạn


Con nhà giàu – Tg: Lão Thi

 

quehuonglaso1

Cộng Tác Viên
Tham gia
28/3/20
Bài viết
42
Đại Tống Tướng Môn

Tác giả: Thanh Sử Tẫn Thành Hôi

Chương 699: Trần Lâm giao chiến (2)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc truyện đêm khuya - www.metruyen.com

Biên tập: www.metruyen.com


Nguồn truyện: paoshu8.comBạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đâyCác bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!(Trọn bộ) Tạo Thần – (tg: Thương Thiên Bạch Hạc)

(Trọn bộ) Trọng Sinh Vi Quan – Thế giới QUAN TRƯỜNG gay cấn, kịch tính, giàu cảm xúc

(Trọn bộ) Sáp huyết – Uống máu - (tg: Mặc Vũ)

(Trọn bộ) Thiên hạ kiêu hùng - tg: Cao Nguyệt - (Kinh điển Tùy Đường)

(Trọn bộ) Nhất phẩm Giang sơn - (tg: Tam Giới Đại Sư)

(Trọn bộ) Tuần Thú Đại Minh – (Tg: Thần Đăng)

(Trọn bộ) Quan Thần – Đô thị Quan trường (tg: Hà Thường Tại)

(Trọn bộ) Lãng Tử Tại Đô Thị - Tác giả: Tiểu Mạc

(Trọn bộ) Lẳng Lơ Tao Nhã – Tác giả Tặc Đạo Tam Si

Cảnh Lộ Quan Đồ - Phá án, Quan trường, Tình cảm

Nhiếp Chính Đại Minh – Tg Trùng Trãi

Tân Tống – Tác giả: A Việt

Vương Bài - Tg Hà Tả

Trùm tài Nguyên – Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang

Bộ Bộ Cao Thăng – Tác giả: Bắc Ngạn

Con nhà giàu – Tg: Lão Thi
 

quehuonglaso1

Cộng Tác Viên
Tham gia
28/3/20
Bài viết
42
Đại Tống Tướng Môn

Tác giả: Thanh Sử Tẫn Thành Hôi

Chương 700: Có chứng cứ tội phạm rồi

Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc truyện đêm khuya - www.metruyen.com

Biên tập: www.metruyen.com


Nguồn truyện: paoshu8.comBạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đâyCác bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!(Trọn bộ) Tạo Thần – (tg: Thương Thiên Bạch Hạc)

(Trọn bộ) Trọng Sinh Vi Quan – Thế giới QUAN TRƯỜNG gay cấn, kịch tính, giàu cảm xúc

(Trọn bộ) Sáp huyết – Uống máu - (tg: Mặc Vũ)

(Trọn bộ) Thiên hạ kiêu hùng - tg: Cao Nguyệt - (Kinh điển Tùy Đường)

(Trọn bộ) Nhất phẩm Giang sơn - (tg: Tam Giới Đại Sư)

(Trọn bộ) Tuần Thú Đại Minh – (Tg: Thần Đăng)

(Trọn bộ) Quan Thần – Đô thị Quan trường (tg: Hà Thường Tại)

(Trọn bộ) Lãng Tử Tại Đô Thị - Tác giả: Tiểu Mạc

(Trọn bộ) Lẳng Lơ Tao Nhã – Tác giả Tặc Đạo Tam Si

Cảnh Lộ Quan Đồ - Phá án, Quan trường, Tình cảm

Nhiếp Chính Đại Minh – Tg Trùng Trãi

Tân Tống – Tác giả: A Việt

Vương Bài - Tg Hà Tả

Trùm tài Nguyên – Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang

Bộ Bộ Cao Thăng – Tác giả: Bắc Ngạn

Con nhà giàu – Tg: Lão Thi
 

letho

Cộng Tác Viên
Tham gia
17/6/20
Bài viết
8
Đại Tống Tướng Môn


Tác giả: Thanh Sử Tẫn Thành Hôi

Chương 701: Bắt Trần Lâm


Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc truyện đêm khuya - www.metruyen.com

Biên tập: www.metruyen.com


Nguồn truyện: paoshu8.com
Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đâyCác bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!
(Trọn bộ) Tạo Thần – (tg: Thương Thiên Bạch Hạc)


(Trọn bộ) Trọng Sinh Vi Quan – Thế giới QUAN TRƯỜNG gay cấn, kịch tính, giàu cảm xúc


(Trọn bộ) Sáp huyết – Uống máu - (tg: Mặc Vũ)


(Trọn bộ) Thiên hạ kiêu hùng - tg: Cao Nguyệt - (Kinh điển Tùy Đường)


(Trọn bộ) Nhất phẩm Giang sơn - (tg: Tam Giới Đại Sư)


(Trọn bộ) Tuần Thú Đại Minh – (Tg: Thần Đăng)


(Trọn bộ) Quan Thần – Đô thị Quan trường (tg: Hà Thường Tại)


(Trọn bộ) Lãng Tử Tại Đô Thị - Tác giả: Tiểu Mạc


(Trọn bộ) Lẳng Lơ Tao Nhã – Tác giả Tặc Đạo Tam Si


Cảnh Lộ Quan Đồ - Phá án, Quan trường, Tình cảm


Nhiếp Chính Đại Minh – Tg Trùng Trãi


Tân Tống – Tác giả: A Việt


Vương Bài - Tg Hà Tả


Trùm tài Nguyên – Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang


Bộ Bộ Cao Thăng – Tác giả: Bắc Ngạn


Con nhà giàu – Tg: Lão Thi

 

letho

Cộng Tác Viên
Tham gia
17/6/20
Bài viết
8
Đại Tống Tướng Môn


Tác giả: Thanh Sử Tẫn Thành Hôi

Chương 702: Thánh thượng đau lòng (1)


Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc truyện đêm khuya - www.metruyen.com

Biên tập: www.metruyen.com


Nguồn truyện: paoshu8.com
Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đâyCác bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!
(Trọn bộ) Tạo Thần – (tg: Thương Thiên Bạch Hạc)


(Trọn bộ) Trọng Sinh Vi Quan – Thế giới QUAN TRƯỜNG gay cấn, kịch tính, giàu cảm xúc


(Trọn bộ) Sáp huyết – Uống máu - (tg: Mặc Vũ)


(Trọn bộ) Thiên hạ kiêu hùng - tg: Cao Nguyệt - (Kinh điển Tùy Đường)


(Trọn bộ) Nhất phẩm Giang sơn - (tg: Tam Giới Đại Sư)


(Trọn bộ) Tuần Thú Đại Minh – (Tg: Thần Đăng)


(Trọn bộ) Quan Thần – Đô thị Quan trường (tg: Hà Thường Tại)


(Trọn bộ) Lãng Tử Tại Đô Thị - Tác giả: Tiểu Mạc


(Trọn bộ) Lẳng Lơ Tao Nhã – Tác giả Tặc Đạo Tam Si


Cảnh Lộ Quan Đồ - Phá án, Quan trường, Tình cảm


Nhiếp Chính Đại Minh – Tg Trùng Trãi


Tân Tống – Tác giả: A Việt


Vương Bài - Tg Hà Tả


Trùm tài Nguyên – Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang


Bộ Bộ Cao Thăng – Tác giả: Bắc Ngạn


Con nhà giàu – Tg: Lão Thi

 

letho

Cộng Tác Viên
Tham gia
17/6/20
Bài viết
8
Đại Tống Tướng Môn


Tác giả: Thanh Sử Tẫn Thành Hôi

Chương 702: Thánh thượng đau lòng (2)


Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc truyện đêm khuya - www.metruyen.com

Biên tập: www.metruyen.com


Nguồn truyện: paoshu8.com
Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đâyCác bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!
(Trọn bộ) Tạo Thần – (tg: Thương Thiên Bạch Hạc)


(Trọn bộ) Trọng Sinh Vi Quan – Thế giới QUAN TRƯỜNG gay cấn, kịch tính, giàu cảm xúc


(Trọn bộ) Sáp huyết – Uống máu - (tg: Mặc Vũ)


(Trọn bộ) Thiên hạ kiêu hùng - tg: Cao Nguyệt - (Kinh điển Tùy Đường)


(Trọn bộ) Nhất phẩm Giang sơn - (tg: Tam Giới Đại Sư)


(Trọn bộ) Tuần Thú Đại Minh – (Tg: Thần Đăng)


(Trọn bộ) Quan Thần – Đô thị Quan trường (tg: Hà Thường Tại)


(Trọn bộ) Lãng Tử Tại Đô Thị - Tác giả: Tiểu Mạc


(Trọn bộ) Lẳng Lơ Tao Nhã – Tác giả Tặc Đạo Tam Si


Cảnh Lộ Quan Đồ - Phá án, Quan trường, Tình cảm


Nhiếp Chính Đại Minh – Tg Trùng Trãi


Tân Tống – Tác giả: A Việt


Vương Bài - Tg Hà Tả


Trùm tài Nguyên – Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang


Bộ Bộ Cao Thăng – Tác giả: Bắc Ngạn


Con nhà giàu – Tg: Lão Thi

 

helen

Dịch Giả
Tham gia
22/6/12
Bài viết
321
Đại Tống Tướng Môn


Tác giả: Thanh Sử Tẫn Thành Hôi

Chương 703: Giả điên


Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc truyện đêm khuya - www.metruyen.com

Biên tập: www.metruyen.com


Nguồn truyện: paoshu8.com
Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đâyCác bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!
(Trọn bộ) Tạo Thần – (tg: Thương Thiên Bạch Hạc)


(Trọn bộ) Trọng Sinh Vi Quan – Thế giới QUAN TRƯỜNG gay cấn, kịch tính, giàu cảm xúc


(Trọn bộ) Sáp huyết – Uống máu - (tg: Mặc Vũ)


(Trọn bộ) Thiên hạ kiêu hùng - tg: Cao Nguyệt - (Kinh điển Tùy Đường)


(Trọn bộ) Nhất phẩm Giang sơn - (tg: Tam Giới Đại Sư)


(Trọn bộ) Tuần Thú Đại Minh – (Tg: Thần Đăng)


(Trọn bộ) Quan Thần – Đô thị Quan trường (tg: Hà Thường Tại)


(Trọn bộ) Lãng Tử Tại Đô Thị - Tác giả: Tiểu Mạc


(Trọn bộ) Lẳng Lơ Tao Nhã – Tác giả Tặc Đạo Tam Si


Cảnh Lộ Quan Đồ - Phá án, Quan trường, Tình cảm


Nhiếp Chính Đại Minh – Tg Trùng Trãi


Tân Tống – Tác giả: A Việt


Vương Bài - Tg Hà Tả


Trùm tài Nguyên – Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang


Bộ Bộ Cao Thăng – Tác giả: Bắc Ngạn


Con nhà giàu – Tg: Lão Thi

 

helen

Dịch Giả
Tham gia
22/6/12
Bài viết
321
Đại Tống Tướng Môn


Tác giả: Thanh Sử Tẫn Thành Hôi

Chương 704: Thẩm Đoan khai hết


Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc truyện đêm khuya - www.metruyen.com

Biên tập: www.metruyen.com


Nguồn truyện: paoshu8.com
Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đâyCác bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!
(Trọn bộ) Tạo Thần – (tg: Thương Thiên Bạch Hạc)


(Trọn bộ) Trọng Sinh Vi Quan – Thế giới QUAN TRƯỜNG gay cấn, kịch tính, giàu cảm xúc


(Trọn bộ) Sáp huyết – Uống máu - (tg: Mặc Vũ)


(Trọn bộ) Thiên hạ kiêu hùng - tg: Cao Nguyệt - (Kinh điển Tùy Đường)


(Trọn bộ) Nhất phẩm Giang sơn - (tg: Tam Giới Đại Sư)


(Trọn bộ) Tuần Thú Đại Minh – (Tg: Thần Đăng)


(Trọn bộ) Quan Thần – Đô thị Quan trường (tg: Hà Thường Tại)


(Trọn bộ) Lãng Tử Tại Đô Thị - Tác giả: Tiểu Mạc


(Trọn bộ) Lẳng Lơ Tao Nhã – Tác giả Tặc Đạo Tam Si


Cảnh Lộ Quan Đồ - Phá án, Quan trường, Tình cảm


Nhiếp Chính Đại Minh – Tg Trùng Trãi


Tân Tống – Tác giả: A Việt


Vương Bài - Tg Hà Tả


Trùm tài Nguyên – Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang


Bộ Bộ Cao Thăng – Tác giả: Bắc Ngạn


Con nhà giàu – Tg: Lão Thi

 

helen

Dịch Giả
Tham gia
22/6/12
Bài viết
321
Đại Tống Tướng Môn

Tác giả: Thanh Sử Tẫn Thành Hôi

Chương 705: Triệu Trinh đau thương (1)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc truyện đêm khuya - www.metruyen.com

Biên tập: www.metruyen.com


Nguồn truyện: paoshu8.comBạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đây

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

(Trọn bộ) Tạo Thần – (tg: Thương Thiên Bạch Hạc)
(Trọn bộ) Trọng Sinh Vi Quan – Thế giới QUAN TRƯỜNG gay cấn, kịch tính, giàu cảm xúc
(Trọn bộ) Sáp huyết – Uống máu - (tg: Mặc Vũ)
(Trọn bộ) Thiên hạ kiêu hùng - tg: Cao Nguyệt - (Kinh điển Tùy Đường)
(Trọn bộ) Nhất phẩm Giang sơn - (tg: Tam Giới Đại Sư)
(Trọn bộ) Tuần Thú Đại Minh – (Tg: Thần Đăng)
(Trọn bộ) Quan Thần – Đô thị Quan trường (tg: Hà Thường Tại)
(Trọn bộ) Lãng Tử Tại Đô Thị - Tác giả: Tiểu Mạc
(Trọn bộ) Lẳng Lơ Tao Nhã – Tác giả Tặc Đạo Tam Si
Cảnh Lộ Quan Đồ - Phá án, Quan trường, Tình cảm
Nhiếp Chính Đại Minh – Tg Trùng Trãi
Tân Tống – Tác giả: A Việt
Vương Bài - Tg Hà Tả
Trùm tài Nguyên – Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang
Bộ Bộ Cao Thăng – Tác giả: Bắc Ngạn
Con nhà giàu – Tg: Lão Thi
 

helen

Dịch Giả
Tham gia
22/6/12
Bài viết
321
Đại Tống Tướng Môn
Tác giả: Thanh Sử Tẫn Thành Hôi
Chương 705: Triệu Trinh đau thương (2)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc truyện đêm khuya - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com
Nguồn truyện: paoshu8.com

Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đâyCác bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

(Trọn bộ) Tạo Thần – (tg: Thương Thiên Bạch Hạc)
(Trọn bộ) Trọng Sinh Vi Quan – Thế giới QUAN TRƯỜNG gay cấn, kịch tính, giàu cảm xúc
(Trọn bộ) Sáp huyết – Uống máu - (tg: Mặc Vũ)
(Trọn bộ) Thiên hạ kiêu hùng - tg: Cao Nguyệt - (Kinh điển Tùy Đường)
(Trọn bộ) Nhất phẩm Giang sơn - (tg: Tam Giới Đại Sư)
(Trọn bộ) Tuần Thú Đại Minh – (Tg: Thần Đăng)
(Trọn bộ) Quan Thần – Đô thị Quan trường (tg: Hà Thường Tại)
(Trọn bộ) Lãng Tử Tại Đô Thị - Tác giả: Tiểu Mạc
(Trọn bộ) Lẳng Lơ Tao Nhã – Tác giả Tặc Đạo Tam Si
Cảnh Lộ Quan Đồ - Phá án, Quan trường, Tình cảm
Nhiếp Chính Đại Minh – Tg Trùng Trãi
Tân Tống – Tác giả: A Việt
Vương Bài - Tg Hà Tả
Trùm tài Nguyên – Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang
Bộ Bộ Cao Thăng – Tác giả: Bắc Ngạn
Con nhà giàu – Tg: Lão Thi
 

helen

Dịch Giả
Tham gia
22/6/12
Bài viết
321
Đại Tống Tướng Môn
Tác giả: Thanh Sử Tẫn Thành Hôi
Chương 706: Giết đến Chính Sự đường

Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc truyện đêm khuya - www.metruyen.com
Biên tập: www.metruyen.com
Nguồn truyện: paoshu8.com

Bạn sẽ ủng hộ 25 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:
Xin lỗi, bạn không đủ điểm để đọc bài viết này. Vui lòng nạp điểm theo hướng dẫn tại đâyCác bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!
(Trọn bộ) Tạo Thần – (tg: Thương Thiên Bạch Hạc)

(Trọn bộ) Trọng Sinh Vi Quan – Thế giới QUAN TRƯỜNG gay cấn, kịch tính, giàu cảm xúc

(Trọn bộ) Sáp huyết – Uống máu - (tg: Mặc Vũ)

(Trọn bộ) Thiên hạ kiêu hùng - tg: Cao Nguyệt - (Kinh điển Tùy Đường)

(Trọn bộ) Nhất phẩm Giang sơn - (tg: Tam Giới Đại Sư)

(Trọn bộ) Tuần Thú Đại Minh – (Tg: Thần Đăng)

(Trọn bộ) Quan Thần – Đô thị Quan trường (tg: Hà Thường Tại)

(Trọn bộ) Lãng Tử Tại Đô Thị - Tác giả: Tiểu Mạc

(Trọn bộ) Lẳng Lơ Tao Nhã – Tác giả Tặc Đạo Tam Si

Cảnh Lộ Quan Đồ - Phá án, Quan trường, Tình cảm

Nhiếp Chính Đại Minh – Tg Trùng Trãi

Tân Tống – Tác giả: A Việt

Vương Bài - Tg Hà Tả

Trùm tài Nguyên – Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang

Bộ Bộ Cao Thăng – Tác giả: Bắc Ngạn

Con nhà giàu – Tg: Lão Thi
 
Sửa lần cuối:
Top