Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Ủng hộ dịch Nhật Nguyệt Đuơng Không

    Nhờ các bạn dịch tiếp bộ này từ chuơng 22, mình sẽ ủng hộ điểm, tác quyền vẫn là của DG , mình thích Huỳnh Dị nên sẽ ủng hộ thêm cho các bác. Thân.
  2. H

    Truyện Tạo Thần

    Truyện này ngưng dịch rồi à ? Hơn 10 ngày không có bài mới B-)
Top