Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Ngộ Nhập Quan Trường

    Cách hai tòa nhà có thể nghe thấy người khác nói nói mớ, ngồi ở văn phòng có thể nghe rõ người khác đang mưu đồ bí mật, người như vậy tiến vào quan trường, chỉ cần vận dụng sở trường đúng chỗ, chắc là không khó làm quan đâu:D. Ngộ Nhập Quan Trường Tác giả: Khả Đại Khả Tiểu Chương 1: Đen...
  2. C

    Chiến thần thế chiến II

    Tất cả tình tiết trong câu chuyện đều là hư cấu Chiến thần thế chiến thứ II Tác giả: Sa La Chương 1: Băng nhi Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490 - www.metruyen.com Biên tập: www.metruyen.com Nguồn truyện: qidian.com
Top