T

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • vẫn phải vô thuốc nhưng đỡ hơn nhiều rồi, tiền thuốc ít hơn, hy vọng thuốc ít thì bệnh ít, hết bệnh luôn ^^

    Mà lặn đi đâu lâu lắm sao giờ mới đọc tin nhắn?
    p/s: Mình nhận được điểm rồi.

    Bạn tự lập vậy là giỏi lắm rồi, có khối kẻ được cha mẹ bảo bọc rồi đâm lười không muốn tự lập. Tận hưởng đời sống sinh viên đi, mình muốn học tiếp mà không thể được, đi làm sớm khổ lắm, gặp đủ thứ áp lực. Cầu mong trời phật độ cho cả gia đình bạn mạnh khỏe. Chỉ cần có sức khỏe, chuyện gì đều có thể đạp bằng, đây là tín niệm của mình ^___^
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top