MeTruyen-Bank

Chữ ký

- Khi chuyển tiền, bạn nên ghi chú nick cần set điểm ngay trong lệnh chuyển tiền để tiện cho BQT kiểm tra, đối chiếu.
- Sau khi nạp tiền tham gia nhóm VIP, các bạn vui lòng vào Topic này và ghi rõ


Nick tại MeTruyen.com cần nạp điểm
Số Tài khoản hoặc tên Người gửi (đối với Ngân hàng Việt Nam) và Email chuyển đến (đối với PayPal, Bảo Kim)
Mã giao dịch - Số tham chiếu - Transaction ID
Thời gian gửi
Số tiền gửi
Ngân hàng
Top